RailQ™ Bananalys

Analysera kranens banor

Konecranes RailQ Bananalys är en av de bästa bananalyserna i branschen. Den ger exakt information om banan och expertrekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas.

För att kranen ska gå mjukt får banan inte vara skev eller kärva. Skeva banor sliter hjul och skenor i förtid och leder till dyra reparationer och stillestånd – och inte minst bristande produktivitet.

Det finns många skäl till att kranen inte går optimalt på banan:

• Banan är skev eller sliten.
• Det saknas klämmor.
• Beläggen är slitna.
• Banstrukturen är ojämn, böjd eller vriden på grund av pelardeformering, överbelastning eller stötar.
• Korrosion.
• Felaktig montering.

Banornas skevhet undersöks vanligen genom en traditionell bananalys. Sådana analyser kan dock leda till dyra stillestånd under flera dagar och resultatet kanske inte är tillräckligt exakt eller tydligt. Du får heller inte alltid några förslag på åtgärder.

I Konecranes RailQ Bananalys används en fjärrstyrd robot, som i kombination med en visuell inspektion ger dig en djupgående analys av banans skick. RailQ-mätningarna innefattar bland annat spännvidd, rakhet, höjd samt nivåskillnaden räl till-räl.

En RailQ-analys kan göras på i princip alla banor, till exempel traverskranar, hamnkranar och brädgårdskranar. I bananalysen ingår följande moment:

• En visuell inspektion av banan
• Kontroll av banans justering
• Beräkningar baserade på mätdata med Konecranes analys- och virtualiseringsprogram
• 3D- och 2D-visualisering av banorna
• Kontroll av rakhet, spännvidd och höjning

Konecranes tekniker går igenom all information som samlats in och ger förslag på åtgärder.

Fördelar med RailQ:

• Går fortare än en traditionell analys
• Ger korrekt information om banans skick och justering
• Systematiskt använd teknik och skickliga experter som levererar tillförlitliga resultat