Under krokinspektionen

Under krokinspektionen

Vid den här inspektionen inspekteras utbytbara enheter som monteras på kranens krok. Brister och avvikelser från de lokala bestämmelserna undersöks.

Exempel på punkter som inspekteras:

• Tillbehör såsom kätting, vajerstroppar, metallnät, natur- eller syntetlinor samt syntetnät
• Produktionsrelaterad lyftutrustning, till exempel spridbalkar, C-krokar, ståltänger, vakuumgripare och lyftmagneter
• Skräddarsydd lyftutrustning, till exempel lastmanipulatorer eller specialbyggda underhållsredskap

Under den visuella kontrollen tittar vi på slitage, defekter, deformation, expansion, förslitningar och andra användningsrelaterade problem. Dessutom görs drifttest på drivna enheter som magneter och rotationsspridare.

Videos