Teo Ottola

f. 1968
Finansdirektör, Ställföreträdare för verkställande direktören
Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
Anställd sedan 2007
Ekon. mag.

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Elcoteq SE 2004 – 2007: Finansdirektör
Elcoteq Network Oyj
1999 – 2004: Senior Vice President
1998 – 1999: Group Business Controller
Elcoteq Lohja Oy 1996 – 1998: Business Controller
Rautaruukki Oy 1992 – 1996: Financial Planner