Ulf Liljedahl

Ulf Liljedahl f. 1965
Styrelsemedlem sedan 2016
Ordförande för revisionskommittén sedan 2017
Medlem i revisionskommittén sedan 2016
B.Sc. (Econ. and Business Administration)
 

Huvudsyssla: VD och Koncernchef, Volito AB, Sverige, sedan 2015
 

Tidigare arbetslivserfarenhet
Husqvarna AB, Sverige 2011–2015: finansdirektör
Cardo AB, Sverige 2007–2011: finansdirektör
Alfa Laval 1992–2007: olika finansiella och allmänna chefsbefattningar i Sverige, Danmark och Sydafrika
 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Bulten AB, Sweden 2015–: styrelseordförande
Peab AB, Sweden 2015–: ordförande i externa nomineringskommitté
 

Ulf Liljedahl är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.