Plastic Omnium Automotive, anläggningen på Edison Road


Plastic Omnium Automotive på Edison Road har historiskt haft problem med att tid gått förlorad när man letat efter rätt reservdelar på anläggningen, vilket har påverkat OEE (overall equipment effectiveness) hos våra centrala processer. Vi har också erfarit okontrollerad plockning från konsignationslager och dubbla order för att det varit svårt att få en överblick över reservdelarna på anläggningen.


De här problemen fick företaget att implementera Agilon-systemet, för det första för att förbättra kontrollen och översikten och minska onödiga kostnader för reservdelar och reparation på vår anläggning på Edison Road.  För det andra så att vi skulle kunna flytta över reservdelar och reparationer från resultaträkningen till balansräkningen och på så sätt förbättra budgetprocessen och kontrollen, och slutligen för att uppfylla våra IATF- (International Automotive Task Force-)revisionsstandarder för lagerkontroll och -bedömning.