ATB AirBalancer

Säker och enkel lyftning med lastkompensering

Konecranes ATB AirBalancer har en lyftkapacitet på upp till 350 kg. Den använder en rörlig lastenhet och använder lufttryck som kraftkälla. Kompensation för lastens vikt gör att laster av olika vikt kan lyftas med samma hastighet, vilket ger en förutsägbar kontroll av upp- och nedrörelsen. Detta gör ATB AirBalancer till en utmärkt lösning för miljöer där objekt snabbt måste plockas upp och lyftas.

ATB är också idealisk för exakt lastpositionering, som exempelvis krävs i löpande band-miljöer. Den finns med en automatisk funktion för lastbalansering, vilket gör det möjligt att lyfta ett objekt för hand på upp till 70 kg i viklöshetsläget. För operatören känns en last på ATB AirBalancer i princip viktlös. 

Förbättrad produktivitet med kortare cykeltider

Konecranes ATB AirBalancer är perfekt för monteringsprocesser, reparationer och industriproduktion inom många olika branscher, inklusive tillverknings- och bilindustrin. Precision uppnås med hjälp av avbrottsfria, tredimensionella rörelser utan ryck, vilket gör AirBalancer idealisk för att lyfta ömtåligt gods.

Istället för el använder AirBalancer pneumatisk kontrollteknik, som gör den säkrare i drift och billigare att underhålla.

Ergonomisk produkthantering

ATB AirBlancer är utrustad med en säkerhetsbroms som stannar linan om den uppåtriktade rörelsen är för snabb. Den här funktionen möjliggör även en snabb och enkel bromsåterställning i händelse av en okontrollerad rörelse.

ATB AirBalancer har utformats för att förbättra operatörens naturliga lyftrörelse. Välj upp/ned-kontroll, balanserad kontroll eller kombinera båda. Luftbalanseringsutrustningen är kompatibel med många andra kransystem, inklusive arbetsstationskranarna XA och XM och Konecranes svängkranar.

Kontakta oss för mer information.