Kättingtelfrar

Kättingtelfer & kättingtelferkranar

Skräddarsydda kättingtelferkranar

Konecranes kättingtelferkranar passar för många slags industri- och specialtillämpningar. Vare sig du behöver en kran till en arbetsstation, en traverskran eller en svängkran, är våra modeller av kättingtelfer idealiska.

På Konecranes förstår vi att alla kunder är olika och att varje verksamhet har olika behov. Vi anpassar din kran så att den uppfyller kraven för just din tillämpning. Du kan köpa en komplett kättingtelferkran eller modernisera din befintliga kran med en elektrisk kättingtelfer.

Välj mellan enbalks- eller tvåbalkskran för ditt arbetsområde. Enbalkskranarna kan ha balkar av profil- eller lådtyp. Vi kan installera en underliggande kran om byggnaden inte tillåter en pelarkonstruktion.

Modifiera befintlig utrustning

På platser där det redan finns befintlig utrustning som behöver moderniseras är vårt utbud av kättingtelfer ett utmärkt alternativ. Vi har modeller som enkelt kan installeras på såväl arbetsstationer och takbalkar för att utnyttja utrymmet maximalt till ett fördelaktigt pris. Även befintliga kranar kan enkelt moderniseras med en ny kättingtelfer som erbjuder en högre säkerhet och moderna funktioner. En lite mindre kättingtelfer med en kapacitet på upp till 1000 kg är ett önskemål som många kunder har, men givetvis har vi även kraftfullare modeller för större behov.

Lyftkapacitet upp till 5 000 kg

Konecranes tillhandahåller två olika modeller av kättingtelfrar som är utformade för att uppfylla dina krav på säkerhet och flexibilitet. Kättingtelfrarna Konecranes C-serie och CLX kan lyfta upp till 5 000 kg.

Kompakt konstruktion, krokupphängning och många andra funktioner gör att telfern kan anpassas efter specifika behov vid arbetsstationen.

Effektivitet och säkerhet i ett och samma paket

Konecranes C-serie är vår mest avancerade kättingtelfer hittills. Konecranes C-serie kombinerar användbarhet, förbättrad prestanda och hållbarhet genom sin nya design.

Steglösa lyfthastigheter ger mjuka vertikala rörelser, på så sätt förblir lasten stabil även under riktigt krävande arbetsbelastningar. Konecranes C-serie har även elektriskt överbelastningsskydd, skydd mot slack kätting och stötbelastningsabsorption.

En stark och säker kran är en bättre kran

Stålkonstruktionen hos våra kättingtelferkranar är stark och byggd för att hålla länge samt utformad för att minska påfrestningen på byggnaden. Dina kranförare har god kontroll över lasten med steglös inverterstyrd hastighetsreglering längs banan. En elektrisk gränslägesbrytare skyddar dig och telfern mot elektrisk överbelastning.

Vi minimerar höjdbehovet och krokens sidomått för att ge dig maximalt utrymme för andra aktiviteter under kättingtelferkranen. För att ytterligare öka säkerheten kan du också installera kollisionsskydd för kranen och vagnen.

Kättingtelfrar med mångsidighet

Kättingtelfrarna kan användas på en traverskran, arbetsstationskran eller på en svängkran. Deras stora mångsidighet gör Konecranes kättingtelfrar till en idealisk lösning för många olika applikationer.

Kontakta oss idag för mer information.

Våra modeller av kranar med kättingtelfer