Containerhanterare för tomma containrar

Konecranes hanterare av tomma containrar – en ovanlig kombination av hög effektivitet och kvalitet

Konecranes modeller för tomma containrar är ett nyutvecklat sortiment av enkel- eller dubbelstaplande hanterare av tomcontainrar. De har utvecklats för att passa en mångd olika tillämpningar och innehåller den senaste teknologin för att uppfylla stränga existerande och förväntade standarder. De viktigaste funktionerna har utvecklats genom noggrann analys av kraven på materialhantering och är en garanti för maximal produktivitet.

Containerhanteraren har ett hållbart chassi med lådsektioner, mast och lastkännande hydraulik och staplar tomcontainrar från fyra till åtta på höjden.