EXN – elektriska kättingtelferkranar

Användbarhet, pålitlighet och säkerhet i en och samma kran

Konecranes elektriska kättingtelferkran EXN för mindre laster ger en nivå av säkerhet och mångsidighet som vi är mycket stolta över. Den använder en robust stålstruktur och en full uppsättning komponenter som har utformats specifikt för användning på kranar i farliga miljöer. EXN-kranen kan lyfta upp till fem ton även i de mest riskfyllda miljöer.

EX-certifiering visar att vår utrustning är utformad för att tillhandahålla bästa möjliga kransäkerhet i farliga miljöer. En unik mekanisk konfigurering minskar riskerna för gnistor och andra antändningsrisker under normal drift.

En kättingtelferkran som är enkel att manövrera

EXN-kranen har utformats för säkerhet och tillförlitlighet, men även för att tillhandahålla en användarvänlig upplevelse. Ett ergonomiskt användargränssnitt hjälper operatören att enbart fokusera på lyftmomentet. En kontaktor med två hastigheter och en elektrisk gränslägesbrytare kontrollerar lasten hela tiden.

En rad olika alternativ innebär att kranen kan skräddarsys efter specifika behov. Enkel balk, dubbel balk, olika vagnar, kollisionsskydd, bronsbelagda krokar – det finns många olika möjligheter. En kompakt telfer och variabel höjd säkerställer att kranen använder befintligt utrymme på bästa sätt. Välj alternativet som passar anläggningen bäst.

En säker och mångsidig eldriven telfer

För den som är verksam inom energiproduktionkemikaliehantering eller lättare tillverkning är den här kranen perfekt. Om underhåll utförs på en plats där det finns brandfarlig gas eller damm i luften, så är EXN-kranen ett utmärkt val.

Kontakta Konecranes för att få mer information om vår elektriska kättingtelferkran EXN.