Kättingtelferkranar

Skräddarsydda kranar just för dig

Konecranes kättingtelferkranar passar för många slags industri- och specialtillämpningar. Vare sig du behöver en kran till en arbetsstation, en traverskran eller en svängkran, är våra kättingtelferkranar idealiska.

På Konecranes förstår vi att alla kunder är olika och att de har olika behov. Vi anpassar din kran så att den uppfyller kraven för just din tillämpning. Du kan köpa en komplett kättingtelferkran eller modernisera din befintliga kran med en elektrisk kättingtelfer.

Välj mellan enbalks- eller tvåbalkskran för ditt arbetsområde. Enbalkskranarna kan ha balkar av profil- eller lådtyp. Vi kan installera en underliggande kran om byggnaden inte tillåter en pelarkonstruktion.

En stark och säker kran är en bättre kran

Stålkonstruktionen är stark och byggd för att hålla länge, utformad för att minska påfrestningen på byggnaden. Dina kranförare har god kontroll över lasten med steglös inverterstyrd hastighetsreglering längs banan. En elektrisk gränslägesbrytare skyddar dig och telfern mot elektrisk överbelastning.

Vi minimerar höjdbehovet och krokens sidomått för att ge dig maximalt utrymme för andra aktiviteter under kättingtelferkranen. För att ytterligare öka säkerheten kan du också installera kollisionsskydd för kranen och vagnen.

Modell Kapacitet [kg] Manuell vagn Motorvagn Höjdbehov Driftklasser FEM/ISO
XN1 60-250 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN2 125-500 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN5 125-1000 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN10 500-2000 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN16 1000-3200 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN20 1600-4000 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5
XN25 2000-7500 X X X 1Bm - 2m / M3 - M5