Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen versio

Päivitetty: 16.10.2017

 

Rekisterinpitäjät:

 

1)     Konecranes Global Oy, (y-tunnus 2711339-8) 

Osoite: Koneenkatu 8 (PL 661), 05830 Hyvinkää

Puhelin: 020 427 11

 

2)     Konecranes Oyj, (y-tunnus 0942718-2)

Osoite: Koneenkatu 8 (PL 661), 05830 Hyvinkää

Puhelin: 020 427 11

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa:

Lasse Toivonen (Data Protection Manager)

[email protected]

Osoite ja puhelinnumero samat kuin edellä

Rekisterin nimi:

     

Konecranes-konsernin työnhakijarekisteri

Rekisteröidyt:

 

Konecranes-konsernin (Konecranes Oyj ja sen tytäryhtiöt) työnhakijat ja mahdolliset liitännäiset kolmannet osapuolet (esim. aiemmat työnantajat tai muut suosittelijat) – Yhdysvalloissa ja Kanadassa myös työnhakijoiden sukulaiset, jotka työskentelevät Konecranes-konserniin kuuluvassa yhtiössä (vain rajatut henkilötiedot)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset:

Perusteet, joilla henkilötietoja ("työnhakijatietoja") voidaan lain mukaan käsitellä:

1)     Työnhakijan ja/tai kolmannen osapuolen suostumus;

2)     Rekisterinpitäjän pakottava lakisääteinen (esim. työ-, tietosuoja-, syrjimättömyys- tai rikoslainsäädäntöön perustuva) velvoite tai oikeus; ja

3)     Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (avointen työpaikkojen täyttäminen).

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa työnhakijatietojensa käsittelyyn.

Työnhakijatietojen käsittelyn ja käytön yleistarkoitus on työntekijöiden rekrytointi Konecranes-konsernin yrityksiin.

Työnhakijatietojen käsittelyn ja käytön tarkoitukset tarkemmin:

1)     Rekrytointi ja osaamisen hallinta (mukaan lukien tietojen ja asiakirjojen hallinta);

2)     Raportointi ja analysointi;

3)     IT-järjestelmienn ja prosessien kehittäminen;

4)     Pääsynhallinninta; ja

5)     Työnantajan velvollisuuksien, rekrytointiin liittyvien asioiden sekä työnhakijoiden ja työnantajien oikeuksien täyttäminen.

Rekisterin tietosisältö:

 

 

Tunnistaminen ja yleiset työhönottoon liittyvät tiedot:

-       Etunimi;

-       Toinen nimi;

-       Sukunimi;

-       Oppiarvo tervehdystarkoitukseen (vain saksalaiset hakijat);

-       Sähköpostiosoite (koti/työ);

-       Puhelinnumero (koti ja/tai työ ja/tai matkapuhelin);

-       Asema;

-       Kotiosoite (vain ulkoiset hakijat);

-       Edellinen työnantaja;

-       Koulutusta koskevat tiedot (ala, tutkinto, pääaine, opiskelupaikka, aloitus- ja valmistumispäivä);

-       Kielitaito ja IT-taidot + muut tehtävään liittyvät taidot (itsearviointi);

-       Työhakemus, ansioluettelo (CV) ja muut hakemukseen liittyvät asiakirjat;

-       Tieto terveystarkastuksen läpäisemisestä (vain hakijat, jotka ovat ottaneet vastaan työpaikan Suomessa);

-       Yritysneuvoston hyväksyntä työhönotolle (vain hakijat, jotka ovat hakeneet työpaikkaa Saksassa);

-       Haastattelun tulos;

-       Työnimike ym. työhön liittyvä tieto;

-       Vuorotyyppi;

-       Palkka;

-       Edut / muuttuva palkanosa;

-       Kannustimet;

-       Lomapäivät;

-       Uudelleensijoittamiskustannukset;

 

Yhdysvaltalaisten työnhakijoiden osalta myös seuraavat:

-       Esimies edellisessä työpaikassa;

-       Edellisen työnantajan osoite ja puhelinnumero;

 

Työpaikkaa Yhdysvalloissa ja/tai Kanadassa hakevien osalta myös seuraavat:

-       Sosiaaliturvatunnus;

-       Ikä;

-       Sukupuoli;

-       Rotu;

-       Etninen alkuperä;

-       Asepalvelus;

-       Työnhakijan vapaaehtoisesti luovuttama tieto toimintarajoitteesta;

-       Palkkatoive;

-       Hakuperustelut;

-       Suosittelijan tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);

-       Tiedot Konecranes-konsernissa työskentelevistä sukulaisista (nimi, sukulaisuussuhde, toimipaikka);

-       Halukkuus työhaastatteluun ja/tai huumetestiin/puhalluskokeeseen;

-       Työstä erottamiset tai siirrot toisiin tehtäviin;

-       Työviisumin sponsorointi;

-       Kansalaisuus ja Yhdysvaltojen laillinen työlupa;

-       Voimassaoleva kilpailukielto tai muu rajoittava sopimus;

-       Työnantajan verohyvityksiin liittyvät valinnaiset tiedot:

o Työvoimaviraston (SWA) tai paikallisen viranomaisen antama todistus (Conditional Certification) verohyvitystä varten;

o Asepalvelus (kesto vähintään 180 päivää);

o Käteisavustus (AFDC/TANF-edut);

o Lapsilisä, asumistuki tai kuljetustuki;

o Rikostuomiot tai lykätyt rangaistukset;

o SSI-toimeentuloavustus;

o Ammatillinen kuntoutus;

o Sosiaaliapu ruokakuponkien muodossa;

o Pitkäaikaistyöttömyys;

 

Työpaikkaan Yhdysvalloissa ja/tai Kanadassa palkattavien osalta myös seuraavat työhönottotiedot:

-       Täydellinen nimi;

-       Syntymäaika;

-       Entiset / muut käytössä olevat nimet;

-       Nykyinen osoite (katuosoite tai postilokero, kaupunki, osavaltio, postinumero);

-       Omaisen nimi ja suhteen luonne;

-       Siviilisääty;

-       Ajokortin numero, myöntämispäivämäärä ja voimassaolo;

-       Palkanlaskennan tunnusnumero (sosiaaliturvatunnus);

-       ABA-/lajittelutunnus;

-       Tilinumero;

-       Tilinhaltijan nimi;

-       Pankin nimi;

-       Talletustyyppi;

-       Tilityyppi;

-       Käyttö-/säästötili;

-       Työntekijänumero;

-       Pankin puhelinnumero;

-       Pankin reititysnumero;

 

Muut tiedot, joita kerätään työhönoton yhteydessä vaadittaviin asiakirjoihin Yhdysvalloissa ja/tai Kanadassa:

Säännölliset tietolähteet:
 

Työnhakija, edelliset työnantajat, Konecranes-konsernin työntekijät sekä Konecranes-konsernin liiketoimintaprosesseja tukevat ulkoiset tahot (esim. rekrytoijat), julkiset lähteet.

Työnhakijatietojen säännölliset luovutukset ja työnhakijatietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Työnhakijatietoja ei luovuteta muiden rekisterinpitäjien itsenäiseen käyttöön. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Konecranes-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä, ja silloinkin aina sovellettavien lakien mukaisesti.

Työnhakijatietoja siirretään EU:n ja/tai Euroopan talousalueen (mukaan lukien Sveitsi) ulkopuolelle ainoastaan sovellettavien lakien puitteissa. Jos EU:n komissio ei ole antanut tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, käytetään tietojen siirron riittävän suojatason varmistamiseen EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita (siirrot rekisterinpitäjältä käsittelijälle, EU:n komission päätös 2010/87/EU). Kopioita mallisopimuslausekkeista voi pyytää edellä mainitulta yhteyshenkilöltä.

Jos työnhakijatietoja siirretään ulkoisille käsittelijöille (alihankkijat tai toimittajat), noudatetaan asianmukaisia, sovellettavien lakien edellyttämiä sopimusjärjestelyitä (mukaan lukien soveltuvilta osin EU:n komission mallisopimuslausekkeita) työnhakijatietojen lainmukaisen ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Nämä siirrot saattavat joissakin tapauksissa sisältää erityisiä henkilötietoja (esim. terveystietoja).

Työnhakijatietoja saatetaan siirtää käsiteltäviksi seuraaviin maihin:

o            Australia

o            Itävalta

o            Bangladesh

o            Belgia

o            Brasilia

o         Kanada

o            Chile

o            Kiina

o            Tšekki

o            Tanska

o            Viro

o            Suomi

o            Ranska

o            Saksa

o            Kreikka

o            Unkari

o            Intia

o            Indonesia

o            Italia

o            Japani

o            Korea

o            Latvia

o            Liettua

o            Malesia

o            Meksiko

o            Marokko

o            Alankomaat

o            Uusi-Seelanti

o            Norja

o            Peru

o            Filippiinit

o            Puola

o            Portugali

o            Qatar

o            Romania

o            Venäjä

o            Saudi-Arabia

o            Singapore

o            Slovakia

o            Slovenia

o            Etelä-Afrikka

o            Espanja

o            Ruotsi

o            Sveitsi

o            Thaimaa

o            Turkki

o            Ukraina

o            Yhdistynyt kuningaskunta

o            Yhdistyneet arabiemiirikunnat

o         Yhdysvallat

o            Vietnam

Rekisteriä koskevat turvallisuuskäytännöt:

Työnhakijatietoja suojataan teknisillä ja organisaationalisilla toimenpiteillä tahatonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan, mukaan lukien työnhakijatietojen luvaton luovuttaminen ja siirto.

Näitä toimia ovat asianmukaiset palomuurijärjestelyt, tietoliikenteen ja viestien asianmukainen salaaminen sekä turvallisten ja valvottujen laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota IT-järjestelmiä ja palveluita tarjoavien ja toteuttavien kolmansien osapuolten (kuten tietoa käsittelevien alihankkijoiden) osalta.

Tietoturvavaatimuksia noudatetaan tarkasti IT-järjestelmien pääsynhallinnassa ja niiden pääsyn valvonnassa. Työntekijät, jotka osana työtehtäviään käsittelevät työnhakijatietoja, ovat saaneet koulutuksen ja perusteellisen ohjeistuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa asioissa.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on lain mukaan milloin tahansa oikeus:

1)     Pyytää pääsy itseään koskeviin työnhakijatietoihin, saada kopio työnhakijatiedoistaan sekä lain edellyttämät lisätiedot työnhakijatietojen käsittelystä;

2)     Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsitellään, pyytää

a.     virheellisten työnhakijatietojen oikaisemista;

b.     puutteellisten työnhakijatietojen täydentämistä; ja

c.     vanhentuneiden tai turhien työnhakijatietojen poistamista.

3)     Pyytää itseään koskevien työnhakijatietojen poistamista, jos

a.     työnhakijatietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;

b.     rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon työnhakijatietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c.     työnhakijatietoja on käsitelty lainvastaisesti.

4)     Rajoittaa itseään koskevien työnhakijatietojen käsittelyä, jos

a.     rekisteröity kiistää työnhakijatietojen paikkansapitävyyden;

b.     käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa työnhakijatietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c.     rekisterinpitäjä ei enää tarvitse työnhakijatietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

5)     Saada itseään koskevat työnhakijatiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

6)     Tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle (Suomen tietosuojavaltuutetulle).

 

Rekisteröity voi lisäksi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen, jonka perusteella työnhakijatietoja käsitellään.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä jäljempänä mainittuihin yhteyshenkilöihin kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Pyynnön toteuttamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä kokonaan tai osittain lain niin edellyttäessä tai salliessa.

Työnhakijatietojen säilytysaika:

Konecranes-konserni säilyttää työnhakijatietoja yleisesti enintään kahdentoista (12) kuukauden ajan:

1)     Rekrytointipäätöksestä (haettu tiettyä työpaikkaa); tai

2)     Työnhakijatietojen keräämisestä (avoin hakemus).

 

("Yleinen säilytysaika"), ellei jokin seuraavista toisin edellytä tai salli:

1)     Sovellettavat lait; tai

2)     Rekisteröidyn suostumus.

Työnhakijatietojen säilytysaikaa voidaan pidentää, mikäli se on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai Konecranes-konsernin sisäisen tutkinnan suorittamiseksi.

 

Poikkeukset:

Kanada: Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).

 

Suomi: Yleinen säilytysaika pätee muuten, mutta kaikkien työnantajan velvollisuuksien sekä työnhakijoiden ja työnantajan oikeuksien (mukaan lukien rajoituksetta syrjimättömyyteen ja rikosoikeudellisiin prosesseihin liittyvät velvollisuudet ja oikeudet) täyttämiseksi kerättyjen työnhakijatietojen säilytysaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta.

 

Saksa: Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kuusi (6) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).

 

Yhdysvallat: Yleisen säilytysajan sijaan kaikkien työnhakijatietojen säilytysaika käyttötarkoituksesta riippumatta on kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta joko rekrytointipäätöksestä (kun on haettu tiettyä työpaikkaa) tai työnhakijatietojen keräämisestä (kun on jätetty avoin hakemus).

Työnhakijatietojen antaminen:

Työnhakijatietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta tarpeellista Konecranes-konsernin rekrytointiprosessiin osallistumiseksi ja mahdollisen työsopimuksen tekemiseksi Konecranes-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

Työnhakijatietojen antamatta jättäminen estää tai saattaa estää työpaikan hakemisen tai saamisen Konecranes-konsernissa.