Nhận biết sản phẩm CXT như bạn chưa bao giờ thấy trước đây

Định dạng kỹ thuật số mới giới thiệu sản phẩm thông qua hai cấp độ thông tin. Hãy xem!

Cải tiến mới nhất trong thiết bị xếp dỡ container tự động

Konecranes đã phá kỷ lục trong việc cung cấp cho Cảng mới xây dựng Lamong Bay của PT Pelabuhan Indonesia III một đoàn thiết bị xếp dỡ container tự động cải tiến mới nhất.

M-series
Konecranes

Công nghiệp nâng

Dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất cầu trục với hệ thống dịch vụ lớn nhất thế giới và đa dạng các loại thiết bị nâng.

Youtube

Watch our featured videos.

Discover the latest news and information from Konecranes

Discover

Browse to discover new videos, articles from Konecranes experts, product brochures, infographics, customers stories and white papers.

Industrial cranes

WD Steelworks utilises all benefits Konecranes S-series offers

With new Konecranes S-series features like the tilted drum, offset reeving, synthetic rope and Smart Features such as Follow Me, WD Steelworks got a crane that is very precise and smooth as they talk about millimetres in their high-quality work.