RailQ™ crane runway survey liftup image
Konsultāciju pakalpojumi

Izvērtējiet celtņa novietojumu un sliežu izlīdzinājumu

Ja tilta celtņa sliežu ceļi nav labi izlīdzināti, pastiprinās celtņa riteņu, riteņu atloku, lodīšu gultņu un sliežu nolietošanās. Ja to nekoriģē, var notikt nelaimes gadījumi, kļūmes un tilta celtņa nobraukšana no sliedēm, kam var sekot produktivitātes pasliktināšanās un lieli izdevumi, kamēr dīkstāves laikā jālabo un jānomaina dārgas detaļas.

RailQ sliežu ceļa izvērtējumā tiek pārbaudīts celtņa sliežu izlīdzinājums un iegūta informācija par sliežu ceļa platumu, taisnumu, pacēlumu un abu sliežu relatīvo augstumu.

CraneQ celtņa ģeometriskajā izvērtējumā tiek izvērtēts celtņa izlīdzinājums un noregulējums, apskatot riteņus, vadīklas veltņus, gala platformas, sijas un citas tā daļas.

Ja izmanto RailQ un CraneQ, var iegūt pilnīgu priekšstatu par celtņa un sliežu ģeometriju.

Crane reliability study liftup image
Konsultāciju pakalpojumi

Celtņu izpēte un analīze var noderēt, ja vēlaties uzzināt, kāda modernizācija ir nepieciešama

Ja jūsu celtņi ir sākuši novecot un jums tāpēc rodas jautājumi, tad ar inženiertehniskā novērtējuma palīdzību jūs varat labāk izlemt par turpmāko apkopi un modernizāciju.

Celtņa izturības izpēte ir inženiertehniskā novērtējuma veids, kura laikā tiek noskaidrots celtņa pašreizējais stāvoklis un prognozēts tā atlikušais paredzētais darbmūžs. Šī izpēte precīzi ataino, kādā stāvoklī jūsu pacēlājierīces ir pašlaik, un sniedz informāciju par to, kā celšanas darbības būtu plānojamas nākotnē.

Tērauda konstrukciju analīze var sniegt sīkāku informāciju par materiāla nogurumu un vispārējo celtņa tērauda konstrukciju stāvokli. Tā arī palīdz plānot modernizāciju un izvērtēt, vai attiecīgās tērauda konstrukcijas joprojām ir piemērotas izmantošanai, ja to paredzētais darba periods (DWP) ir beidzies.

koukkuanalyysi
Konsultāciju pakalpojumi

Trošu analīze

Trošu analīze ir domāta tam, lai atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar stiepļu trosēm un trošu stiprinājumiem, piemēram, saistībā ar trošu izvēli, trošu darbmūža problēmām, detaļu kļūmēm un pēkšņām izmaiņām darbībā. Tā var sniegt arī uzlabojumu iespējas, kas ļauj paildzināt trošu un stiprinājumu detaļu darbmūžu.

Āķu analīzē tiek izvērtēts celtņa āķa atlikušais darbmūžs, kas saistīts ar materiāla nogurumu, un rūpīgi pārbaudīts, vai tam nav kādu defektu. Var tikt noskaidrots, vai ar nolietojumu saistītais darbmūža saīsinājums jau rada kļūmes risku, ja celtni turpināsit lietot, kā arī iegūta sīkāka informācija par to, ko sniedz pacēlājierīcēm domātie paredzētā darba perioda (DWP) aprēķini.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Konsultāciju pakalpojumi

Celtņu operatoru apmācība

Sekmējiet strādnieku un darba drošības paaugstināšanu, apmācot celtņu operatorus.

Celtņu operatoru apmācība sniedz tās dalībniekiem praktiskas zināšanas, kas palīdz mazināt darbā pieļauto kļūdu daudzumu, kuru dēļ varētu rasties nevajadzīga dīkstāve. Turklāt celtņu operatoru apmācība var ļaut iegūt arī citas iemaņas, kas palīdz novērst nopietnus savainojumus strādniekiem nepareizas celtņa ekspluatācijas dēļ.

Crane modernization
Modernizācijas pakalpojumi

Celtņu modernizācija

Modernizācija nozīmē, ka iekārtas tiek individuāli atjauninātas un/vai modificētas ar mērķi pagarināt jūsu tilta celtņu darbmūžu, kā arī izpildīt aktuālās tiesību aktos noteiktās, kā arī ar apkopi un ražošanu saistītās prasības. 

Tipiski modernizācijas piemēri ir atjaunināšana, ko veic vaļēju vinču ratiņiem, elektriskajām un automatizētajām sistēmām, kā arī tādu strukturālo elementu kā balsta un celšanas sijas un sliežu ceļi modificēšana. Modernie viedlīdzekļi (piemēram, šūpošanās vadība, ieķeršanās novēršana un aizsargātās zonas) var palīdzēt vēl vairāk uzlabot aprīkojuma drošumu un ražīgumu. 

Overhead crane modernization
Modernizācijas pakalpojumi

Modernizācijas veidi

Tilta celtņu modernizācija ir ekonomiska alternatīva jaunu iekārtu iegādei, un tā jūsu uzņēmumam ļauj arī izmantot efektīvāku un modernāku tehnoloģiju priekšrocības, kas raksturīgas jaunāko modeļu celtņiem.

Modernizācija var ietvert šādus aspektus:

  • Jaunu funkcionālo iespēju (piemēram, viedo funkciju) pievienošana jau esošai automatizētajai sistēmai vai arī jaunas automatizētās sistēmas projektēšana un uzstādīšana esošam celtnim.
  • Celtņa jaudas paaugstināšana — lielāka celtspēja, ātrums, vinčas cikls.
  • Celtņa novietojuma maiņa, darba lauka platuma palielināšana, greifera vai citas zemāk par āķi izmantojamas ierīces uzstādīšana.

Elektroiekārtas kabeļu, tai skaitā arī PLK un pat visu celtņa vadības ierīču, nomaiņa, atjaunošana vai uzlabošana.