Konecranes technician inspecting hoist
Celtņu un pacēlāju pārbaudes

Pārbaudes drošuma un atbilstības nodrošināšanai

Celtņu pārbaudes ir paredzētas, lai izvērtētu, vai aprīkojums nav bīstams, vai tas nav nolietojies, un uzzinātu, kāda apkope vajadzīga, lai turpinātu drošu un produktīvu ekspluatāciju. Tāpat pārbaudēs var noskaidrot, vai jūsu iekārtas atbilst pašreizējiem vietējiem standartiem un noteikumiem, un tādējādi novērst ekspluatācijas pārtraukumus un lielus sodus. 

Ir derīgi ne tikai veikt kārtējās celtņu pārbaudes, bet arī izstrādāt visaptverošu profilaktiskās apkopes, plānotā remonta un papildu pakalpojumu plānu, kas ļaus skaidrāk redzēt celtņu un to sastāvdaļu stāvokli. Šāda kombinēta programma nozīmē to, ka ar mazākām pūlēm varēsiet uzturēt tehniku drošākā, uzticamākā un noteikumiem atbilstīgā stāvoklī.

Konecranes expert and customer on site
Profilaktiskās apkopes programma

Tieši jūsu prasībām pielāgots serviss

Efektīva profilaktiskās apkopes programma sastāv no profilaktiskās apkopes pārbaudēm, atbilstības pārbaudēm (ja nepieciešams) un kārtējās tehniskās apkopes. Tās mērķis ir palīdzēt jums izpildīt normatīvu prasības, ražotāju ieteikumus par apkopi, kā arī samazināt tādu kļūmju varbūtību, kas var izraisīt neplānotu dīkstāvi.

Mēs pielāgojam mūsu servisa programmas jūsu darbībai, ņemot vērā konkrēto aprīkojumu, tā lietojumu, ekspluatācijas apstākļus, slodzes klasifikāciju, ekspluatācijas vēsturi, ražotāja ieteikumus un normatīvās prasības.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Riska un ieteikumu metode

Risku un uzlabojumu iespēju identificēšana

Veicot jūsu iekārtu apkopi, mēs vienmēr izmantojam riska un ieteikumu metodi, lai dokumentētu korekcijas un noteiktu to prioritātes.

Vispirms pārbaudām sastāvdaļu un novērtējam tās stāvokli. Tad pierakstām kļūmes, trūkumus un neatbilstību normatīviem, iedalīdami to visu kategorijās kā drošības apdraudējumu, ar ražošanu saistītu risku vai kādu nenoteiktu stāvokli. Mēs arī nosakām, ko varētu uzlabot. Piedāvājam korekcijas un apspriežam tās ar jums, kā to paredz mūsu pārskatīšanas procedūra.

Risku un ieteikumu kopsavilkumu jūs varat redzēt klientu portālā yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Klientu konsultēšana

Speciālistu padomi katrā vajadzīgā brīdī

Kad veicam aprīkojuma apkopi, mēs vienmēr izmantojam konsultatīvu pieeju, lai dalītos ar to, ko zinām, un sniegtu jums ieteikumus.

Drošības pārskats

Katrreiz, kad tiek atklāts kāds varbūtējs drošības apdraudējums, inspektors vai tehniķis kopā ar jums veiks drošības pārskatu un tikai pēc tam dosies projām un ļaus atsākt ierīces ekspluatāciju.

Pārskats uz vietas

Pēc katra apkopes uzdevuma pabeigšanas inspektors vai tehniķis turpat uz vietas pastāstīs savus novērojumus, kas gūti pārbaudes vai uzturēšanas laikā, — apspriedīs ar jums, kādi riski ir atklāti un ko varētu uzlabot, lai jūs varētu pieņemt lēmumu saistībā ar sniegtajiem ieteikumiem.

Servisa pārskats

Vietējā filiāle sekos līdzi servisa pārskata izpildei, sazinoties ar jums klātienē, tiešsaistē vai pa tālruni. Izskatīsim pastāvošos riskus / ieteikumus un cenas, atbildēsim uz jūsu jautājumiem vai bažām, kā arī dokumentēsim nākamās darbības.

Uzņēmējdarbības pārskats

Šo pārskatu mēs īstenosim sadarbībā ar jūsu vadību vienu reizi gadā vai arī pēc nepieciešamības. Tādējādi tiek iegūts dziļāks skatījums par mūsu sadarbību apkopes jomā, aplūkojot progresu, atsauksmes un dokumentēto vērtību.

Online access to your equipment and maintenance data image
Klientu portāls yourKONECRANES

Ātra un ērta piekļuve celtņu apkopes datiem

Mūsu klientu portāls yourKONECRANES.com nodrošina ātru un ērtu piekļuvi jūsu kravas celtņu apkopes datiem, informācijai par aprīkojuma stāvokli un izmantojumu, kā arī iespēju aplūkot līgumus. Portālā varat uzskatāmi aplūkot visas apkopes darbības, TRUCONNECT brīdinājumus, kā arī jūsu izmaksas jebkurā laika periodā. Datu apkopojumu gan par konkrētu iekārtu, gan par visu tehnikas parku var ātri aplūkot, analizēt un koplietot.

Konecranes technician fixing crane
Apkope

Koriģējošā tehniskā apkope un modernāku daļu pievienošana

Risiniet drošības un produktivitātes problēmas un gūstiet labumu no uzlabojumu iespējām, laikus veicot remontu, nomainot detaļas un papildinot celtņus ar jaunām tehnoloģijām.

Koriģējošā apkope tiek veikta pēc kļūmes atrašanas, un tās mērķis ir atjaunot celtnim tādu stāvokli, kurā tas var labi veikt paredzēto darbu. Ja atrastās kļūmes tiek laikus izlabotas, samazinās varbūtība, ka pēkšņi rodas bojājumi, un to arī bieži pieprasa normatīvi.

Modernāku daļu pievienošana ir relatīvi vienkāršs un izdevīgs veids, kā papildināt jūsu esošo tilta celtni ar jaunākajām funkcijām un tehnoloģijām. Ja salīdzina ar citiem modernizācijas veidiem, modernāku daļu pievienošana parasti prasa mazāk iepriekšējas plānošanas un rada mazāk dīkstāvju.

Konecranes technician working on hoist
Koriģējošā apkope

Samaziniet dīkstāves, ieviešot plānotos remontdarbus

Atrasto nepilnību izlabošana padara visu drošāku, un tam ir ekonomisks pamats. Pārbaužu un profilaktiskās apkopes laikā konstatētās detaļu kļūmes tiek dokumentētas, un jums tiek piedāvāti attiecīgi koriģēšanas darbi. Varam koordinēt celtņu un pacēlāju remontu tā, lai pielāgotos jūsu ražošanas plāniem un būtu pēc iespējas mazāk dīkstāvju.

Led lighting retrofit for cranes image
Modernāku daļu pievienošana

Pagariniet sava aprīkojuma darbmūžu

Ja nomaina tādas detaļas kā, piemēram, stiepļu trošu vinčas, ķēžu vinčas, elektriskos un vadības paneļus, frekvenču invertorus, baroanas un datu kabeļus, tad kļūst iespējama aprīkojuma darbmūža paildzināšana, kā arī uzlabojas tādi aspekti kā rezerves daļu pieejamība, drošība un darba ražīgums.

Drošību un ražīgumu var veicināt arī, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, piemēram, sadursmju novēršanas sistēmas, sānvilces novēršanas sistēmas, brīdinājuma ierīces, noslogojuma displejus, bezvadu vadības sistēmas, kā arī stāvokļa un attālās pārraudzības iekārtas.