Utstyr for Gruvedrift

Men with overhead crane

Traverskraner

Bransjeledende kranteknologi som dekker lette og tunge industrielle løftebehov på opptil 500 tonn.

Konecranes crane in mining facility

Prosesskraner

Disse kranene er konstruert for å forbedre produktivitet og effektivitet i bruksområder med høy ytelse som krever høy driftshastighet, automasjon, kontinuerlige arbeidssykluser, stor kapasitet og tøffe driftsforhold hvor sliping og korrosjon er vanlig. De er ideelle for å levere utstyrsvedlikehold og i bruksområdene man finner i uttrekk og raffineri.

Konecranes CXT crane for hazardous environments

Kraner og taljer for farlige miljøer

Vi tilbyr et bredt spekter av utstyr for farlig miljøer designet og produsert for å gi det høyeste sikkerhetsnivået i kull- og gasskraftverk.

Kundehistorie

Kundehistorie - Neutral

En ledende gruveprodusent av gipsplank driver verdens største gipsbrudd i Nord-Amerika. Steinbruddet behandler opptil 20.000 tonn stein per dag, noe som er ekstremt vanskelig for materialhåndteringsutstyr.

Smarte Funksjoner

Smart-funksjoner er programvarebasert intelligens som gir deg kontroll over materialhåndtering i produksjonsprosessen.