RailQ™ crane runway survey liftup image
Konsultasjonstjenester

Undersøk kranbanen og justering og innretting

Feilinnrettede traverskranebaner medfører slitasje på kranhjul, flenser, lagre og skinner. Dersom de ikke korrigeres, kan de medføre ulykker, feil eller avsporing på traverskranen og dermed tapt produktivitet og kostbar nedetid for reparasjonsarbeid og utskifting av kostbare deler.

RailQ-kranbaneundersøkelsen ser på kranbanens retthet og gir informasjon om kranbanens rekkevidde, benhet, høyde og skinne-til-skinne-høyde.

CraneQs-geometriundersøkelse for kraner vurderer kranens innrettingn og kvadrat ved å inspisere hjul, styreruller, hjulkasser, bjelker og andre krankomponenter.

Samlet gir RailQ og CraneQ komplett oversikt over kran- og skinnegeometri.

Crane reliability study liftup image
Konsultasjonstjenester

Kranstudier og analyser kan brukes til å fastslå moderniseringsbehov

Dersom du har spørsmål om eldre kraner, kan en konstruksjonsvurdering hjelpe deg med å ta vedlikeholds- og moderniseringsbeslutninger.

Undersøkelse av kranpålitelighet er en konstruksjonsanalyse som undersøker kranens gjeldende tilstand og gir et overslag over gjenværende levetid. Undersøkelsen gir deg et nøyaktig bilde av løfteutstyrets gjeldende tilstand og gir informasjon til planlegging av fremtidige løftoperasjoner.

En stålskonstruksjonsanalyse kan gi detaljerte opplysninger om tretthet og tilstanden i kranens stålkonstruksjon. Den bidrar også til moderniseringsplanlegging og evaluering av hvorvidt stålkonstruksjonene fortsatt kan brukes etter at den planlagte bruksperioden (DWP) er over.

koukkuanalyysi
Konsultasjonstjenester

Wireinspeksjon

Wireinspeksjonen er utviklet for å gi svar på spørsmål om wire og wireføring, f.eks. valg av wire, problemer med wirens levetid, komponentfeil og uventet oppførsel. Det kan også gi mulighet for forbedringer som gir lengre levetid for wire og wireføring.

Krokanalysen evaluerer krankrokens gjenværende tretthetsliv og inspiserer den grundig for å se etter feil og mangler. Det kan vise om et redusert tretthetsliv utgjør en risiko for feil ved forstatt bruk av kranen og kan gi mer detaljert informasjon enn beregninger av nominell arbeidsperiode (DWP) for heismaskineriet.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Konsultasjonstjenester

Kranføreropplæring

Øk de ansattes og driftssikkerheten med kranføreropplæring.

Kranføreropplæringen gir deltakerne arbeidskunnskap som kan bidra til å redusere operatørfeil som kan medføre unødvendig nedetid. Kranføreropplæring gir også tilleggskunnskap som gjør det mulig å unngå potensielt alvorlig skade på personal på grunn av feil bruk av kranen.

Crane modernization
Moderniseringstjenester

Kranmodernisering

Modernisering er skreddersydde oppgraderinger og/eller modifisering som har til hensikt å forlenge traverskranens levetid og sikre at den overholder juridiske krav og krav til vedlikehold og produksjon. 

Typiske moderniseringer inkluderer oppgradering av kraner med åpen vinsj, elektriske systemer og automatiseringssystemer samt modifisering av konstruksjoner som f.eks. bjelker, løftebommer og kjørebaner. Smartfunksjoner som svingkontroll, forkludringsforhindring og beskyttede områder kan gi ytterligere forbedret sikkerhet og produktivitet. 

Overhead crane modernization
Moderniseringstjenester

Moderniserinsgtyper

Modernisering av traverskraner, et kostnadsbesparende alternativ til kjøp av nytt utstyr, lar virksomheten dra nytte av den mer effektive og oppdaterte teknologien som er tilgjengelig i nye kraner.

Modernisering kan omfatte:

  • Tillegg av nye funksjoner, f.eks. smartfunksjoner, i et eksisterende automatiseringssystem eller for å utvikle og montere et helt automatiseringssystem på en eksisterende kran.
  • Øk kranens kapasitet, f.eks. løftekapasitet, hastighet og løftesyklus.
  • Flytt kranen, øk rekkevidden, legg til en grabb eller annet komplisert utstyr under kroken.

Skift ledninger, forny eller oppgrader elektroniske komponenter - inkludert PLC og hele krankontroller.