Konecranes technician inspecting hoist
Inspeksjon av kraner og taljer

Sikkerhets- og samsvarsinspeksjoner

Kraninspeksjon er ment for evaluering av utstyrets sikkerhet, oppdage slitasje og identifisere vedlikeholdesbehov for trygg og produktiv drift. Inspeksjoner kan også bekrefte at utstyret samsvarer med gjeldende lokale standarder og forskrifter, slik at du unngår kostbare dagbøter og driftsavbrudd. 

I tillegg til regelmessige kraninspeksjoner er det fordelaktig å legge omfattende planer for forebyggende vedlikehold, planlagt reparasjonsarbeid og avanserte tjenester som ser nærmere på kraner og komponenter. Med et koordinert program kan du opprettholde sikker, mer pålitelig og samsvarende drift mer effektivt.

Konecranes expert and customer on site
Forebyggende vedlikeholdsprogram

Service som er skreddersydd for dine behov

Et effektivt program for forebyggende vedlikehold omfatter forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner, samsvarsinspeksjoner hvor aktuelt, og rutinemessig vedlikehold. Formålet er å hjelpe deg med å overholde forskrifter, følge produsentens anbefalinger for vedlikehold og redusere faren for feil som medfører ikke-planlagt nedetid.

Vi skreddersyr serviceprogrammene våre til din virksomhet og tar hensyn til ustyr, bruk av dette, driftsmiljøet, belastningsklassifiseringen, produsentens anbefalinger og forskriftsmessige krav.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metode for risiko og anbefaling

Identifisering av risiko og mulige forbedringspunkter

Når vi utfører service på utstyret ditt, bruker vi våre metoder for risiko og anbefaling for å dokumentere og prioritere korrigerende tiltak.

Først inspiserer vi komponente for å vurdere tilstanden. Deretter registrerer vi eventuelle feil, mangler og/eller brudd og kategoriserer dem som sikkerhetsrisiko, produksjonsrisiko eller udefinert tilstand. Vi identifiserer også eventuelle forbedringsmuligheter. Vi anbefaler korrigerende tiltak og diskuterer disse med deg under gjennomgangsprosessen.

Du finner også et sammendrag av risiko og anbefalinger i kundeportalen yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Kunderådgivning

Ekspertråd gjennom hele prosessen

Når vi utfører service på utstyret ditt, bruker vi en konsulenttilnærming for å dele funn og gi anbefalinger.

Sikkerhetsgjennomgang

Når en sikkerhetsrelatert risiko oppdages, vil inspektøren eller teknikeren gjennomføre en sikkerhetsgjennomgang med deg før vi forlater anlegget eller setter utstyret tilbake i drift.

Besøksgjennomgang

Etter fullført serviceforespørsel og mens teknikeren eller inspektøren er på anlegget vil han/hun dele innsikt fra inspeksjons- eller vedlikeholdsresultatene, gjennomgå identifiserte risiko og forbedringsmuligheter, og be om dine beslutninger om anbefalte tiltak.

Servicegjennomgang

Den lokale avdelingen følger opp med en servicegjennomgang på anlegget, elektronisk eller via telefon. Vi gjennomgår åpne risiko/anbefalinger og prisoverslag, svarer på dine spørsmål og bekymringer og dokumenterer neste trinn.

Lønnsomhetsgjennomgang

Vi utfører gjennomgang på ledelsenivå årlig eller ved behov. Dette er en dyptpløyende gjennomgang av serviceforholdet mellom oss, med fokus på fremgang, tilbakemeldinger og dokumentert verdi.

Online access to your equipment and maintenance data image
kundeportalen yourKONECRANES

Rask og enkel tilgang til informasjon om kranvedlikehold

Kundeportalen vår, yourKONECRANES.com, gir deg rask og enkel tilgang til vedlikeholdsinformasjon om kraner, tilstand og bruksdata, samt avtaleinformasjon. Portalen gir deg en god oversikt over alle vedlikeholdsaktiviteter, TRUCONNECT-varsler og kostnader over alle valgte tidsintervaller. Samlede data kan vises, analyseres og deles raskt, for et enkelt produkt eller hele flåten.

Konecranes technician fixing crane
Service

Korrigerende vedlikehold og ettermonteringer

Ta hånd om sikkerhets- og produktivitetsproblemer og dra nytte av forbedringsmuligheter ved å utføre rettidig reparasjonsarbeid, skifte ut deler og/eller tilføre kranen ny teknologi.

Korrigerende vedlikehold utføres når en feil er oppdaget og har som mål å tilbakeføre kranen til en tilstand der den kan brukes til det tiltenkte formål. Rettidig reparasjon av kjente feil reduserer sannsynligheten for nødstopp og er ofte fastsatt i forskrifter.

Ettermontering er en relativt enkel og økonomisk metode for å legge til funksjoner og teknologi på den eksisterende traverskranen. Ettermontering krever vanligvis langt mindre forhåndsplanlegging og nedetid enn modernisering.

Konecranes technician working on hoist
Korrigerende vedlikehold

Minimer nedetid med planlagte reparasjoner

Korrigering av kjente feil er økonomisk fornuftig og bra for sikkerheten. Vi dokumenterer komponentfeil som oppdages under inspeksjoner og forebyggende vedlikehold, og deretter drøfter vi korrigerende tiltak med deg. Vi kan tilpasse kran- og taljereparasjoner til produksjonsplanen, slik at nedetiden reduseres.

Led lighting retrofit for cranes image
Ettermontering

Forleng utstyrets levetid

Ved å bytte ut komponeneter som wiretaljer, kjettingtaljer, elektriske paneler og kontrollpaneler, frekvens-vekselrettere og overføringslinjer for strøm og data kan du forlenge utstyrets levetid og bedre reservedeltilgjengelighet, sikkerhet og driftsproduktivitet.

Sikkerhet og produktivitet kan også forbedres ved å legge til ny teknologi som f.eks. systemer for å unngå kollisjon, systemer for å hindre sidetrekking, varslingsenheter, lastskjermer, trådløse kontrollsystemer, tilstand og fjernovervåkningssystemer.

Żurawie stoczniowe
Legg en plan for sakkyndig kontroll av løfteutstyr

Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

Det er viktig å legge en plan for både forebyggende og lovfestede krav til kontroll av løfteutstyr. Mange velger å vente til de ser at utstyret trenger en overhaling, men dette lønner seg ikke i lengden. Ved å utarbeide en årlig plan for kontroll og vedlikehold slipper man overraskelser og potensielle farer ved utstyr som ikke er i orden. Vi i Konecranes står klare til å hjelpe deg med din plan!

Sammen med oss i Konecranes kan ditt firma utarbeide en fullstendig oversikt over hvilket utstyr som trenger kontroller, hvor ofte dette bør skje og hvilke lover og regler som gjelder for sakkyndig kontroll av løfteutstyr. En slik oversikt vil hjelpe bedriften din med å holde viktig utstyr i drift lengre, uten lange opphold for reparasjoner som kunne vært unngått. Slik unngår man uforutsett stans i produksjon, og kan lettere planlegge videre arbeid.

I tillegg vil de jevnlige kontrollene avdekke potensielle feil og mangler, noe som gjør at utstyret vil vare lengre. Over tid vil man dermed spare penger ved å ta bedre vare på løfteutstyret man allerede har. Vi i Konecranes ønsker å hjelpe din bedrift med å øke produktiviteten samtidig som sikkerhet alltid står i høysetet. Kontakt oss i dag for å starte planleggingen for kontroll og vedlikehold av deres løfteutstyr.