Demag logo   Konecranes je jedinečným poskytovatelem servisních služeb pro zařízení Konecranes i Demag.

RailQ™ crane runway survey liftup image
Servisní konzultace

Analýza stavu jeřábových drah a posouzení rovnoběžnosti

Jeřáby musejí po kolejích jeřábové dráhy pojíždět s minimálním vychýlením a bez drhnutí. Nesprávný pojezd vede k předčasnému opotřebení kol, přírub kol, ložisek a kolejnic. To má za následek drahé opravy, prostoje a rovněž neefektivní a neoptimální provoz jeřábu.

Zákon nařizuje kontrolovat rovnoběžnost jeřábových drah jedenkrát za 5 let.

Analýza jeřábové dráhy RailQ vyhodnocuje zarovnání a přímost dráhy a provádí vizuální prohlídku dráhy, kol, vodících rolen, příčníků, nosníku a další komponent jeřábu.

Analýza jeřábové dráhy CraneQ se zaměřuje na vyrovnání jeřábové dráhy a poskytuje informace o rozpětí dráhy, přímosti, výšce a rovnoběžnosti.

Analýza RailQ a CraneQ poskytují kompletní pohled na geometrii jeřábu a kolejnice.

Crane reliability study liftup image
Servisní konzultace

Ke stanovení potřeby modernizace lze využít studii spolehlivosti jeřábu a analýzu stavu ocelové konstrukce

Máte-li otázky týkající se Vašich stárnoucích jeřábů, pak technické posouzení Vám pomůže řídit Vaše rozhodnutí o údržbě a modernizaci.

Studie spolehlivosti jeřábu (CRS) je technická analýza, které zkoumá aktuální stav Vašeho jeřábu a poskytuje teoretický odhad jeho zbývající životnosti. Studie poskytuje přesný obrázek o aktuálním stavu zdvihacího zařízení a dává informace pro plánování budoucnosti zdvihacích operací.

Analýza stavu ocelové konstrukce může poskytnout podrobné informace o únavové životnosti a stavu ocelové konstrukce jeřábu. Pomáhá také při plánování modernizace a při posuzování, zda lze ocelovou konstrukci nadále používat i po skončení projektované doby životnosti (DWP).

koukkuanalyysi
Servisní konzultace

Analýza stavu lana a kladnice

Analýza stavu lana byla navržena tak, aby poskytovala odpovědi na otázky týkající se stavu ocelového lana, otázky ohledně o životnosti lana, selhání komponent nebo neočekávané chování komponent. Může také poskytnout  nápady na vylepšení vedoucí k prodloužení životnosti lana nebo prodloužení životnosti jiných součástí.

Analýza kladnice vyhodnocuje zbývající životnost jeřábu a důkladně kontroluje případné závady. Může odhalit, zda klesající životnost představuje riziko selhání při dalším používání jeřábu a může poskytnout podrobnější informace než výpočty projektované doby životnosti (DWP) zdvihacího zařízení.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Servisní konzultace

Školení obsluhy jeřábu

Zvyšte bezpečnost Vašich zaměstnanců a bezpečnost provozu pomocí školení obsluhy jeřábu.

Program Crane Operator Training poskytuje účastníkům znalosti, které pomáhají snižovat provozní chyby vedoucí ke zbytečným prostojům. Školení obsluhy jeřábu může také poskytnout cenné znalosti, které pomohou zabránit možnému vážnému zranění personálu způsobeného nesprávným používáním jeřábu.

Crane modernization
Servisní služby

Modernizace jeřábu

Modernizace prodlužuje provozní životnost zařízení a přispívá ke zvýšení nosnosti, rychlosti a zatížení a lepšímu ovládání břemen při splnění požadavků aktuálních norem.

Typické modernizace zahrnují modernizaci kladkostrojů, vrátků, elektrických a automatizačních systémů nebo úpravu konstrukce nosníku a jeřábové dráhy. Chytré funkce, jako je Sway Control, Snag Prevention a Protected Areas, mohou přinést další vylepšení v oblasti bezpečnosti a produktivity provozu.

Overhead crane modernization
Servisní služby

Typy modernizací

Modernizace mostových jeřábů je cenově přijatelnější alternativa k nákupu nového vybavení. Umožňuje ale Vašemu podnikání těžit z efektivnější a aktuálně dostupné technologie, která je k dispozici u nových jeřábů.

Modernizace může zahrnovat:

  • Přidání nových chytrých funkcí do existujícího automatizovaného systému nebo návrh a instalaci nového automatizovaného systému na existující jeřáb.
  • Zvýšení kapacity jeřábu v oblasti nosnosti, rychlosti či zdvihacích cyklech.
  • Změnu umístění jeřábu, zvýšení rozpětí, přidání drapáku nebo jiný uchopovacích mechanizmů.
  • Obnovu nebo upgradujte elektrických komponentů - včetně PLC a celého ovládání jeřábu.