alt

Automotive

Pomáháme předním výrobcům automobilů na celém světě dodržovat jejich náročné výrobní plány.

General manufacturing lander hero

Průmyslová výroba

Bez ohledu na to, co vyrábíte, Vám umíme nabídnout spolehlivé zdvihací zařízení a služby, které přesně splňují potřeby Vašeho provozu.

Mining lander hero

Těžební průmysl

Navrhujeme a vyrábíme těžební jeřáby a další zařízení pro manipulaci se surovinami. Zařízení je vybaveno tak, aby řešilo přesně problémy těžby.

Nuclear lander hero

Jaderný průmysl

Naše komplexní nabídka zdvihacích zařízení a služeb určených do jaderných elektráren je postavena na odborných znalostech, které jsme získali za 50 let práce v jaderném průmyslu.

Petroleum and gas lander hero

Těžba ropy a zemního plynu

Konecranes vyrábí řadu jeřábů určených pouze pro manipulaci s koksem.

Power lander hero

Energetika

Od tradiční uhelné elektrárny až po masivní vodní elektrárnu či vzdálenou větrnou farmu nabízíme jeřáby a servis, který vyhovuje přesně Vašim potřebám.

Paper and forest lander hero

Papírenský a dřevozpracující průmysl

Od skladů surového dřeva až po jeho zpracování a automatické skladování papírových rolí, dodáváme do tohoto průmyslu zařízení již více než 70 let.

Metals production lander hero

Zpracování kovů

Naše moderní zdvihací zařízení, technologie a služby mohou zvýšit bezpečnost a produktivitu provozu ve všech oblastech Vašeho závodu.

Waste to energy and biomass lander hero

Výroba energie z odpadu a zpracování biomasy

Pokud se rozhodnete pro zařízení a servis Konecranes, získáte pro nakládání s odpady a biomasou ten nejlepší zdroj globálních zkušeností a znalostí v kombinaci s místním know-how.