RailQ™ crane runway survey liftup image
Consultation Services

การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ และ การสำรวจเชิงเรขาคณิต CraneQ™ สำหรับเครน

การสำรวจการจัดตำแหน่งของรางเครน

การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ สำหรับเครนของ Konecranes คือการวิเคราะห์รางระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งให้ข้อมูลการจัดตำแหน่งที่แม่นยำเกี่ยวกับรางของคุณและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดำเนินการแก้ไข

เครนควรเคลื่อนที่หรือวิ่งไปตามรางวิ่งโดยมีการเอียงน้อยที่สุดและไม่มีการติดขัด การเคลื่อนที่บนรางอย่างไม่เหมาะสมทำให้ล้อและรางสึกหรอก่อนเวลาอันควร ซึ่งส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมและการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งเครนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร

เราใช้ CraneQ ตรวจสอบเครนเพื่อพิจารณาความได้ฉาก ซึ่งหมายความว่าชุดท้ายสะพานเครนจะต้องขนานกันและตั้งฉากกับคานสะพานเพื่อให้เครนวิ่งไปตามแนวอย่างถูกต้อง นอกจากนี้รูปทรงเรขาคณิตของชุดท้ายสะพานเครนยังได้รับการตรวจสอบยืนยันการวางแนวของล้อภายในชุดท้ายสะพานเครน อันดับสุดท้าย จะมีการวัดความโค้งของคานเครน

Crane reliability study liftup image
Consultation Services

การตรวจสอบการทำงานเครนและอายุการใช้งาน

เครนของคุณสามารถใช้งานต่อไปได้อีกนานเท่าใด

การสำรวจการทำงานที่ไว้วางใจได้ของเครน (Crane Reliability Study - CRS) เป็นการประเมินทางวิศวกรรมที่ทำการสำรวจสภาพการทำงานในปัจจุบันของเครน และคาดการณ์ถึงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ตามที่ออกแบบไว้ การสำรวจนี้จะพิจารณาโครงสร้าง ส่วนประกอบกลไก และระบบไฟฟ้า และบ่งชี้สิ่งที่อาจต้องซ่อมบำรุงและความจำเป็นในการปรับปรุงให้ทันสมัย

เครนทุกประเภทมีอายุการใช้งานที่จำกัด

คุณสามารถสำรวจการทำงานที่ไว้วางใจได้ของเครน เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าเครนของคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ หรือถ้าคุณใช้เครนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานในประเภทที่จัดไว้แต่เดิม หากคุณมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือไม่แน่ใจว่าถึงเวลาปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วหรือยัง CRS สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้

กระบวนการ CRS

• ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Konecranes เข้าสังเกตการณ์การผลิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครนของคุณ
• ทำการประเมินสภาพโดยรวมของโครงสร้างและอุปกรณ์ของเครนอย่างละเอียด โดยเน้นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ผลผลิต ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการใช้งาน และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ตามที่ออกแบบไว้
• สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรซ่อมบำรุง และทบทวนเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
• ทีมงานจัดทำรายงานที่มีข้อมูลโดยละเอียดและให้คำปรึกษาเพิ่มเติมพร้อมกับคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การปรับปรุงให้ทันสมัย และการลงทุนในอนาคต

koukkuanalyysi
Consultation Services

การตรวจสอบลวดสลิงด้วยแม่เหล็ก RopeQ™

การตรวจสอบลวดสลิง ROPEQ

RopeQ สำหรับการใช้งานลวดสลิงทุกประเภท และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเครนที่ใช้ในกระบวนการที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เครนที่ใช้เป็นบางครั้ง ลวดสลิงที่ตรวจสอบด้วยสายตาได้ยากเป็นพิเศษ และการตรวจสอบหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

การทดสอบโดยไม่ทำลายสำหรับการตรวจสอบตะขอเครน

Konecranes ใช้เทคนิคการทดสอบโดยไม่ทำลายหลายๆ ประเภทที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว เช่น การใช้สีย้อม อนุภาคแม่เหล็ก และยางแม่เหล็ก นอกเหนือไปจากการตรวจสอบด้วยสายตาและการวัดที่ดำเนินการตามปกติในระหว่างการตรวจสอบตะขอ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ บล็อกด้านล่างจะถูกถอดออกหมดทุกชิ้น จากนั้นจะมีการตรวจสอบส่วนประกอบที่สำคัญพร้อมกับก้านตะขอ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการชำรุดจากความล้าส่วนใหญ่

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Consultation Services

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับเครน

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับ Konecranes เรามีการฝึกอบรมและการสอนเฉพาะทางที่ครอบคลุมซึ่งไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบของเราเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงานกับเครนของคุณอีกด้วย ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานเครนของแต่ละพื้นที่

Crane modernization
Modernization Services

ซ่อมบำรุงเครนที่มีอยู่โดยการปรับปรุงให้ทันสมัย

ปรับแต่งเครนที่มีอยู่โดยการปรับปรุงให้ทันสมัย

การปรับปรุงให้ทันสมัยช่วยปรับแต่งเครนที่คุณมีอยู่โดยสมบูรณ์แทนทางเลือกในการเปลี่ยนเครน การปรับปรุงให้ทันสมัยยังให้โอกาสคุณได้ผสานเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าไป การปรับปรุงให้ทันสมัยโดยทั่วไปได้แก่การเปลี่ยน รอก, อุปกรณ์ลำเลียงห้องควบคุมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ ตัวควบคุมต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความจุ ความเร็ว งาน และการควบคุมโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

Overhead crane modernization
Modernization Services

ประเภทของการปรับปรุงเครน

หากคุณต้องการที่จะปรับปรุงเครนให้ทันสมัยเกินการปรับรุ่นระดับพื้นฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงาน เราสามารถปรับปรุงเครนเก่าของคุณให้ตอบสนองความต้องการด้านมาตรฐานเทคโนโลยีระดับสูงในปัจจุบันได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อเครนใหม่

การปรับปรุงเครนประกอบไปด้วย :

  • การเพิ่มอุปกรณ์ ฟังก์ชั่นใหม่ๆ เช่น Smart Features , ระบบอัตโนมัติ หรือการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือระบบเพิ่มเติมให้กับเครนที่มีอยู่แล้ว
  • เพิ่มความสามารถของเครน เช่น การยก น้ำหนักการยก ความเร็ว และ รอก
  • เปลี่ยนตำแหน่งของเครน ความยาว หรือเพิ่มแกร็บหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆใต้ตะขอ