Konecranes technician inspecting hoist
Crane and Hoist Inspections

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจสอบการบำรุงรักษา

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่รวมอยู่ในการซ่อมบำรุงตามแผน MAINMAN และการประเมิน MAINMAN จะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมของ Konecranes โดยใช้กระบวนการและซอฟต์แวร์การซ่อมบำรุง MAINMAN อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและข้อกำหนดด้านการซ่อมบำรุงในแต่ละพื้นที่

เมื่อคุณเลือก Konecranes สำหรับการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คุณจะได้รับรายงานการบริการซึ่งแสดงองค์ประกอบของเครนทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้เราส่งการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยก่อนที่จะนำเครนกลับมาใช้งานอีกครั้ง ในกรณีที่เป็นไปได้ การทบทวนด้านความปลอดภัยจะรวมอยู่ใน โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE ของเราในเกือบทุกประเทศ

แนวทางการให้คำปรึกษาซึ่งผสานรวมกับความเชี่ยวชาญ

เราสามารถยกระดับธุรกิจของคุณได้โดยการทำความเข้าใจในอุตสาหกรรม กระบวนการ และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือการมอบเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ในจุดที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม

Konecranes expert and customer on site
Preventive maintenance program

บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผลจากแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครนครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบเครน และการบำรุงรักษาตามรอบการทำงาน ซึ่งเป้าหมายการทำงานจะรวมการทำงานตามกฏระเบียบ และ หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทำให้เครนหยุดการทำงานกะทันหัน

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย: เราออกแบบการตรวจสอบในระดับอุปกรณ์นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตรวจพบ ก่อนที่ช่างเทคนิคจะกลับออกจากไซต์งานของคุณ หรือก่อนที่จะนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานตามปกติ

การตรวจสอบเมื่อตรวจเยี่ยมและให้บริการ: การตรวจสอบในระดับงานหรือไซต์งานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบจากการตรวจสอบและซ่อมบำรุง รวมถึงระบุความเสี่ยงและคำแนะนำในการดำเนินการ

Risk and recommendations on yourkonecranes
Risk & Recommendation Method

การตรวจสอบความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงเครน

เมื่อใตก็ตามที่โคเน่เครนส์ดูแลอุปกรณ์ของลูกค้า เราใช้การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบอย่างถูกต้องก่อนการทำงาน

เราจะตรวจสอบอุปกรณ์ของลูกค้า เพื่อประมาณความสมบูรณ์ เมื่อตรวจพบจะบันทึกค่าข้อมูลต่างๆเอาไว้ เพื่อประเมินความปลอดภัย ความสามารถทางการผลิต และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และเราจะวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงอุปกรณ์ เพื่อแนะนำหรือให้คำปรึกษากับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบเอกสารสรุปของการตรวจสอบและข้อแนะนำได้ผ่านทางช่องทางของลูกค้า  yourKONECRANES.com.

 

Konecranes expert and customer
Customer consultation

แนวทางการให้คำปรึกษาของเรา

 

แนวทางการให้คำปรึกษาของเรา

เฉพาะที่ Konecranes เราให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางการให้คำปรึกษา เราดำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย
การตรวจสอบในระดับอุปกรณ์นี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตรวจพบ ก่อนที่ช่างเทคนิคจะกลับออกจากไซต์งานของคุณ หรือก่อนที่จะนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานตามปกติ

การตรวจสอบเมื่อตรวจเยี่ยมและให้บริการ
การตรวจสอบในระดับงานหรือไซต์งานนี้จะได้ข้อมูลจากการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อระบุความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบด้านธุรกิจ
การตรวจสอบในระดับธุรกิจเกี่ยวกับโปรแกรมการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของคุณมีเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Online access to your equipment and maintenance data image
yourKONECRANES customer portal

เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์เครนของคุณได้อย่างเต็มที่

 

พอร์ทัลสำหรับลูกค้าของเรา yourKONECRANES.com,  เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการล่าสุดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถดูการตรวจสอบและรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ รวมถึงคำขอและประวัติด้านการบริการได้

คุณจะสามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ต่อไปนี้ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการให้บริการของคุณ

• ล็อกอินส่วนบุคคลและสามารถสร้างคำขอด้านการบริการ
• คำขอด้านการบริการที่แสดงว่าเปิดอยู่ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้นแล้ว
• แผนงานด้านการบริการพร้อมกำหนดตารางเวลาในการเข้าตรวจอุปกรณ์
• รายการข้อตกลงที่ใช้งานอยู่หรือที่ผ่านมา
• รายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนซึ่งจัดประเภทตามตำแหน่งที่ตั้ง
• การตรวจสอบและรายงานด้านการบริการอื่นๆ ของ Konecranes ตามที่เลือกไว้
• ข้อมูลด้านการบริการระยะไกล Truconnect®

Konecranes technician fixing crane
Service

แนวทางสากลด้านการจัดการการซ่อมบำรุง

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยระบุโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและจังหวะในการพัฒนาปรับปรุง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายได้

การบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่น การปรับแต่งและการหล่อลื่น จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด และสอดคล้องกับคำแนะนำในการซ่อมบำรุงของผู้ผลิต

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบs ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย เรามีผู้ตรวจสอบและช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบในแต่ละพื้นที่ของคุณ ในบางประเทศ กฎระเบียบกำหนดให้ใช้บุคคลภายนอก

งานด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราผสานรวมเป็น โปรแกรมการให้บริการของเรา

Konecranes technician working on hoist
Corrective maintenance

การซ่อมบำรุงเครนตามแผนการดูแล

ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนด้วยการซ่อมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
งานประจำด้านการดูแลรักษาได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น การปรับแต่งและหล่อลื่น ซึ่งดำเนินการอย่างสอดคล้องกับคำแนะนำในการบำรุงรักษาของผู้ผลิต การซ่อมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและการหยุดทำงานที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน รวมทั้งช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความพร้อมของอุปกรณ์
เราทำงานร่วมกับคุณในการปรับแต่งปริมาณที่เหมาะสมของงานประจำด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครนแต่ละตัว
Led lighting retrofit for cranes image
Retrofits

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปรับปรุง

 

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขจะดำเนินการหลังจากตรวจพบข้อผิดพลาด โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขเครนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามจุดมุ่งหมาย การซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทราบได้ทันเวลาจะช่วยลดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน และเป็นการซ่อมแซมที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ

การปรับปรุงใหม่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายและประหยัด ซึ่งจะเพิ่มคุณลักษณะและเทคโนโลยีในปัจจุบันให้กับเครนเหนือศีรษะที่คุณมีอยู่ การปรับปรุงใหม่โดยทั่วไปได้แก่ การเปลี่ยนรอกและส่วนประกอบ การควบคุมความเร็วแบบแปรผัน การควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ และหลอดไฟ LED เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงให้ทันสมัย การปรับปรุงใหม่มักใช้การวางแผนล่วงหน้าและการหยุดทำงานน้อยกว่ามาก