RailQ™ crane runway survey liftup image
Konsultatsiooniteenused

Kraanarelsside joonduse hindamine

Töökoha kraana mittejoondatud rööbasteed võivad põhjustada kraana rataste, rattaäärikute, laagrite ja relsside kulumist. Parandamata jätmise tagajärjeks võivad olla töökoha kraana õnnetused, rikked või rööbastelt maha jooksmine ja neist tulenevalt tootlikkuse vähenemine ning remontimiseks ja kallite osade väljavahetamiseks vajalik kulukas seisuaeg.

RailQ rööbastee uuring hindab teie kraanarelsi joondust ja annab teavet rööbastee silde, sirguse, kõrguse ja rööbastevahelise kõrguse kohta.

CraneQ kraana geomeetriline uuring hindab rataste, juhtrullikute, otsavankrite, talade ja kraana muude osade põhjal kraana joondust ja ruudukujulisust.

RailQ ja CraneQ annavad koos teile ülevaate kraana ja rööbaste geomeetriast.

Crane reliability study liftup image
Konsultatsiooniteenused

Kraana uurimist ja analüüsi saab kasutada moderniseerimisvajaduste kindlaksmääramiseks

Kui teil on küsimusi oma vananevate kraanade kohta, võib tehniline hinnang aidata teil hooldus- ja moderniseerimisotsuseid langetada.

Kraana töökindluse uuring on Konecranesi välja töötatud tehniline hindamine, mis annab usaldusväärse info teie kraana praeguse seisundi ning tulevaste hooldus- ja moderniseerimisvajaduste kohta. Uuring annab teile täpse pildi teie tõsteseadmete hetkeseisust ja annab teavet tõstetegevuste edasise kavandamise kohta.

Terastarindi analüüs annab üksikasjalikku teavet kraana terastarindi väsimisaja ja seisukorra kohta. Samuti aitab see moderniseerimise kavandamisel ja selle hindamisel, kas terastarindi kasutamist saab jätkata ka pärast projekteeritud kasutusea (Design Working Period, DWP) lõppu.

koukkuanalyysi
Konsultatsiooniteenused

Trosside analüüs

Trosside analüüs on ette nähtud vastuste saamiseks trossidega ja trosside kerimisega seotud küsimustele (näiteks trossi valimine, trossi kasutuseaga seotud probleemid, osade rikked või ootamatu käitumine). See võib pakkuda ka täiustamisvõimalusi trossi või kerimisosade kasutusea pikendamiseks.

Konksude analüüs hindab kraanakonksu järelejäänud väsimisiga ja kontrollib seda põhjalikult defektide suhtes. Selle käigus võib selguda, kas lühenev väsimisiga kujutab kraana jätkuva kasutamise korral endast rikkeriski, ning analüüs võib anda üksikasjalikumat teavet kui tõsteseadmete projekteeritud kasutusea (DWP) arvutused.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Konsultatsiooniteenused

Kraanaoperaatori väljaõpe

Kraanaoperaatori väljaõpe aitab suurendada töötajate ja tegevuse ohutust.

Kraanaoperaatori väljaõpe annab osalejatele tööalaseid teadmisi, et aidata vähendada kasutusvigu, mis võivad põhjustada tarbetuid seisakuid. Kraanaoperaatori väljaõpe võib anda ka lisateadmisi, mis aitavad vältida kraana väärast kasutamisest tulenevaid töötajate võimalikke tõsiseid kehavigastusi.

Crane modernization
Moderniseerimisteenused

Kraanade moderniseerimine

Moderniseerimised on kohandatud uuendused ja/või muudatused, mille eesmärk on pikendada töökoha kraana kasutusiga ning täita kehtivaid regulatiivseid, hooldus- ja tootmisnõudeid. 

Tüüpilised moderniseerimised hõlmavad avatud vintsiga kärude, elektri- ja automaatikasüsteemide uuendamist või selliste tarindite muutmist nagu talad, tõstetalad ja rööbasteed. Nutikad funktsioonid, nagu kõikumise juhtimine, takerdumise vältimine ja kaitsealad, aitavad ohutust ja tootlikkust veelgi parendada. 

Overhead crane modernization
Moderniseerimisteenused

Moderniseerimise tüübid

Töökohakraanade moderniseerimine, mis on kulusid säästev alternatiiv uute seadmete ostmisele, võimaldab teie ettevõttel kasu saada uhiuutes kraanades kasutatavast tõhusamast ja uuendatud tehnoloogiast.

Moderniseerimine võib hõlmata järgmist.

  • Uute funktsioonide (näiteks nutikate funktsioonide) lisamine olemasolevasse automaatikasüsteemi või olemasolevale kraanale uue automaatikasüsteemi projekteerimine ja paigaldamine.
  • Kraana võimekuse (näiteks tõstejõu, kiiruse, tõstetsükli) suurendamine.
  • Kraana asukoha muutmine, silde suurendamine, haaratsi või muu keerulise konksualuse seadise lisamine.

Juhtmestiku väljavahetamine, elektrisüsteemi osade (sealhulgas PLC ja kraana kõigi juhtseadmete) uuendamine või täiendamine.