Konecranes technician inspecting hoist
Kraanade ja telfrite ülevaatused

Ohutuse ja nõuetelevastavuse ülevaatused

Kraanade ülevaatused on ette nähtud seadmete ohutuse hindamiseks, kulumise tuvastamiseks ning ohutu ja tootliku töö tagamiseks vajalike hooldusvajaduste väljaselgitamiseks. Ülevaatuste abil saab ka kontrollida, kas teie seadmed vastavad kehtivatele kohalikele standarditele ja eeskirjadele, mis aitab teil vältida kulukaid trahve ja töökatkestusi. 

Lisaks regulaarsetele kraanade ülevaatustele on kasulik välja töötada ennetava hoolduse, plaaniliste remonditööde ja täiustatud teenuste põhjalik kava, mis uuriks teie kraanat ja selle osi põhjalikumalt. Kooskõlastatud programmi abil saate tõhusamalt säilitada tegevuse ohutust, usaldusväärsust ja nõuetelevastavust.

Kraana regulaarsed ülevaatused aitavad olulisel määral kulusid kokku hoida, kui järgite korrapäraselt hoolduste ja ülevaatuste teostamist ning tagate seeläbi ohutuse ja tootlikkuse järjepidevuse. Omades pikaajalist kogemust kraanade remondi ja hoolduse alal, suudame pakkuda kvaliteetseid hooldusteenuseid.

Pakutavad teenused:

  • regulaarsed hoolduslepingud
  • remonditeenused
  • kraanade katsetused
  • moderniseerimised
  • paigaldused
  • varuosad

Tellige kraana ülevaatus või mõni muu meiepoolt pakutav hooldusteenus:

Jüri Maripu
Kraanade hooldusjuht
juri.maripu @ konecranes.com
Tel. 5032358

 

 

 

Konecranes expert and customer on site
Ennetava hoolduse programm

Teie vajaduste järgi kohandatud hooldus

Tõhus ennetava hoolduse programm koosneb ennetava hoolduse ülevaatustest, nõuetele vastavuse ülevaatustest (kui on asjakohane) ja korralisest hooldusest. Eesmärk on aidata teil järgida eeskirju, järgida tootja antud hooldussoovitusi ja vähendada selliste rikete tõenäosust, mis põhjustavad ettekavatsemata seisakuid.

Kohandame oma hooldusprogrammid teie äritegevusega ning arvestame teie seadmete, nende kasutamise, töökeskkonna, võimsusklassi, hooldusajaloo, tootja soovituste ja õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Riski- ja soovitusmeetod

Riskide kindlakstegemine ja täiustamisvõimalused

Rakendame teie seadme hooldamisel parandusmeetmete dokumenteerimiseks ja tähtsuse järjekorda seadmiseks oma riski- ja soovitusmeetodit.

Esmalt kontrollime osa, et hinnata selle seisukorda. Seejärel märgime üles kõik rikked, puudused ja/või rikkumised ning liigitame need kas ohutusriskiks, tootmisriskiks või määratlemata seisukorraks. Lisaks selgitame välja kõik täiustamisvõimalused. Anname soovitusi parandusmeetmete rakendamiseks ja arutame neid teiega meie ülevaatuse käigus.

Riskide ja soovituste kokkuvõttele on teil juurdepääs ka meie kliendiportaalis yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Klientide nõustamine

Ekspertide nõuanded igal sammul

Kasutame teie seadmete hooldamise käigus leidudest teatamisel ja soovituste andmisel konsultatiivset lähenemist.

Ohutusülevaatus

Ohutusega seotud riski tuvastamisel teeb ülevaataja või tehnik enne kohapealt lahkumist või seadme uuesti kasutuselevõtmist koos teiega ohutusülevaatuse.

Visiidiülevaatus

Iga teenusetaotluse täitmisel ja kohapeal olles jagab ülevaataja või tehnik teavet ülevaatuse või hoolduse käigus tehtud leidude kohta, vaatab üle tuvastatud riskid ja täiustusvõimalused ning saab teilt otsuse soovitatud tegevuste kohta.

Hooldusülevaatus

Kohalik filiaal teeb täiendava hooldusülevaatuse kas isiklikult, veebi kaudu või telefoni teel. Vaatame läbi tuvastatud riskid / antud soovitused ja pakkumised, vastame teie küsimustele või murekohtadele ning dokumenteerime järgmised etapid.

Äriülevaatus

Üks kord aastas või vastavalt vajadusele teeme selle ülevaatuse teie juhtkonna tasemel. See on süvaülevaatus meie hooldussuhtest, milles käsitletakse edenemist, tagasisidet ja dokumenteeritud väärtust.

Online access to your equipment and maintenance data image
Kliendiportaal yourKONECRANES

Kiire ja lihtne juurdepääs kraana hooldusteabele

Meie kliendiportaal yourKONECRANES.com annab teile kiire ja lihtsa juurdepääsu teie kraana hooldusteabele, vara seisukorrale ja kasutusandmetele ning lepinguteabele. Portaal annab teile läbipaistva ülevaate kõigist hooldustegevustest, TRUCONNECTi hoiatustest ja isegi kulutustest mis tahes valitud ajavahemiku jooksul. Koondandmeid üksiku seadme või kogu seadmepargi kohta saab kiiresti vaadata, analüüsida ja jagada.

Konecranes technician fixing crane
Hooldus

Parandav hooldus ja tagantjärele paigaldamine

Õigeaegne remont, osade väljavahetamine ja/või uue tehnoloogia lisamine kraanale aitab kõrvaldada ohutuse ja tootlikkusega seotud probleemid ning kasutada ära täiustamisvõimalused.

Parandav hooldus toimub pärast rikke avastamist ja selle eesmärk on taastada teie kraana sihipäraseks kasutamiseks nõutav seisukord. Teadaolevate rikete õigeaegne remont vähendab erakorraliste avariide tõenäosust ja on sageli õigusaktidega ette nähtud.

Tagantjärele paigaldamine on suhteliselt lihtne ja säästlik viis lisada olemasolevale sildkraanale tänapäevaseid funktsioone ja tehnoloogiaid. Võrreldes moderniseerimisega nõuab tagantjärele paigaldamine palju vähem etteplaneerimist ja lühemaid seisuaegu.

Konecranes technician working on hoist
Parandav hooldus

Seisakute vähendamine kavandatud remondi abil

Teadaolevate rikete kõrvaldamine on ohutuse huvides ja majanduslikult mõistlik. Ülevaatuste ja ennetava hoolduse käigus tuvastatud osade rikked dokumenteeritakse ja parandusmeetmeid arutatakse teiega. Seisakute minimeerimiseks saame kraanade ja telfrite remondi sobitada teie tootmisgraafikuga.

Led lighting retrofit for cranes image
Tagantjärele paigaldamine

Seadmete kasutusea pikendamine

Teatud osade (näiteks trossitelfrite, kett-talide, elektri-/juhtimispaneelide, sagedusmuundurite ja toite-/andmeedastusliinide) väljavahetamisega saab pikendada seadmete kasutusiga ning parendada varuosade kättesaadavust, tööohutust ja tootlikkust.

Ohutust ja tootlikkust saab suurendada ka uue tehnoloogia lisamisega (näiteks kokkupõrke vältimise süsteemid, kõikumise vältimise süsteemid, hoiatusseadmed, koormusnäidikud, juhtmevabad juhtimissüsteemid, seisukorra jälgimise ja kaugjälgimise seadmed).