Fontos, hogy felszólaljon

 

A Konecranes közvetlen, világos és etikus módon üzletel, és támogatja az egészséges vállalati felszólalási kultúrát, ahol az emberek biztonságban érezhetik magukat, amikor a megfelelőségi és etikai aggályaikat bejelentik. A visszaélések jelentése segíthet felhívni a figyelmet az egyénekkel, a vállalatunkkal, a társadalommal vagy a környezettel kapcsolatos komoly kockázatokra.

 

Fontos, hogy felszólaljon, ha aggódik vagy a munkájával kapcsolatban olyan problémát vagy magatartást észlel, amely illegális vagy ellentétes a Konecranes vállalati értékeivel vagy a Magatartási kódexével.

A helyi törvények tartalmazhatnak korlátozásokat a visszaélés-jelentési és kivizsgálási folyamatokra, így arra vonatkozóan is, hogy milyen típusú ügyeket lehet bejelenteni, de általánosságban a felvetendő aggályok például a következők lehetnek:

 • Az emberi jogok megsértése
 • Korrupció és vesztegetés
 • Csalás és lopás
 • Összeférhetetlenség
 • Versenytársakkal való összejátszás
 • A Magatartási kódexhez kapcsolódó személyzeti problémák, mint a diszkrimináció és a zaklatás
 • Adatvédelmi jogsértések
 • Könyvvitel és nyilvántartások pontatlansága
 • A környezetvédelmi jogszabályok megsértése
 • Beszállítói Etikai kódex megsértése
 • Pénzmosás
 • Kereskedelmi szankciók és exportellenőrzés
 • Bennfentes kereskedelem

 

Hogyan szólaljunk fel?

Először is, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a felettesével, ha Ön a Konecranes Csoport alkalmazottja, illetve a Konecranes Csoporton belüli kapcsolattartójával, amennyiben Ön külső érdekelt fél.

Az ügy bejelentése csoportos visszaélés-jelentési csatornánkon keresztül is lehetséges, amely lehetővé teszi az anonim bejelentést, amennyiben azt a helyi törvények megengedik. Nem kell szilárd bizonyítékokkal rendelkeznie a visszaéléssel kapcsolatban a jelentés pillanatában, a jelentéseket azonban őszintén és a jóhiszeműség jegyében kell benyújtani.

A globális visszaélés-jelentési csatornánk használata valamennyi bejelentő számára erősen ajánlott. A csatornát a Konecranes csoport Megfelelőségi és Etikai csapata kezeli, amely a vállalkozásoktól és a helyi döntéshozataltól függetlenül működő globális csapat, és így minden esetet pártatlanul vizsgál meg. A visszaélés-jelentési csatornán keresztül történő bejelentés bármilyen nyelven történhet.

A magyar törvényeknek megfelelően a Konecranes a csoport jelentéstételi csatornája mellett helyi jelentéstételi csatornákat is kínál. A helyi jelentési csatornákat bizalmasan, e-mailben vagy szóban kezeljük az ügyvezető igazgató és a helyi HR képviselő irányításával. A Csoport Megfelelőségi és Etikai csapata támogatja a helyi vizsgálatokat, kivéve, ha a bejelentő azt elutasítja vagy a helyi törvények tiltják azt.

 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő esetekben nem lehet visszaélések jelentéséhez folyamodni:

 • Üzleti kérdések vagy panaszok esetén
 • Olyan esetekben, amikor azonnali veszély fenyegeti az életet vagy vagyont, és azonnali segítségre van szükség
 • A fenti témákon kívül eső, a foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos bármilyen sérelem
 • Személyes viták rendezése
 • Tudatosan hamis vádaskodás

Mi történik, ha felszólalok?

Minden bejelentést komolyan veszünk, és a vonatkozó helyi jogszabályok által megengedett mértékben bizalmasan kezelünk. Valamennyi befogadott bejelentést megfelelően kivizsgálunk és megtesszük a megfelelő korrekciós intézkedéseket.

Minden jelentést feldolgozunk és a vizsgálatokat indokolatlan késedelem nélkül elindítjuk. Mindent megteszünk, hogy a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazoljuk a jelentések kézhezvételét. Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a panaszokat és a közérdekű jelentéseket az illetékes szervnek a beérkezésüktől számított harminc napon belül kell kezelnie. Amennyiben vélelmezhető, hogy a felülvizsgálat vagy a kivizsgálás harminc napnál hosszabb ideig fog tartani, a panaszost vagy a bejelentőt erről tájékoztatni kell – a rendezés várható dátumát és a vizsgálat tényét is közölni kell a meghosszabbítás indoklásával együtt.

Az eset feldolgozásának határideje nem lehet hosszabb három hónapnál.

 

A megtorlás tilalma

Szabályzatunk határozottan tiltja a megtorlást: a Konecranes semmiféle megtorlást nem tűr a jóhiszemű bejelentőkkel szemben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi jogszabályok által a bejelentők számára biztosított jogi védelem országonként eltérő, és a helyi jogszabályok hatálya a jelentett ügyektől és a jelentéstevőtől függően korlátozottabb lehet, mint a Konecranes által önkéntesen biztosított védelem.

 

Adatvédelem

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Visszaélések bejelentésére és kivizsgálásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

 

Visszaélések jelentése külső felek által

Ha a bejelentés közérdekűnek minősül (pl. korrupció gyanúja esetén), akkor az úgynevezett „közérdekű bejelentések számára fenntartott, védett elektronikus bejelentési csatornán keresztül is megtehető.” Ezt a platformot az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala üzemelteti, és a hivatal köteles biztosítani, hogy a bejelentés által érintett szervezet ne szerezhessen tudomást a bejelentő személyazonosságáról.

A külső fél által tett bejelentést az Alapvető Jogok Biztosának és annak hivatalához kell benyújtani: Panasztétel - AJBH-EN - AJBH, Ügyfélszolgálati iroda címe: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. Ügyfélszolgálati iroda telefonszáma: (06-1-) 475-7129; (06-1-) 475-7100

 

A jóhiszemben kért tanács, és a gyanús viselkedésekre vonatkozó aggályok jóhiszemű jelentése helyes viselkedés.

A KONECRANES MEGFELELŐSÉGI ÉS ETIKAI PROGRAMJÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A VÁLLALAT HONLAPJÁN (angol nyelven)

Local reporting channels

The global Whistleblowing Channel is the strongly recommended channel for all reporters. The channel is managed by Konecranes group’s Compliance & Ethics team which is a global team independent from businesses and local decision-making and able to investigate all cases impartially. Any language can be used when reporting via the Whistleblowing Channel.

In line with local laws we also offer local reporting channels for the below countries:

Belgium

S.A. Konecranes N.V.

 

Email address: [email protected]

Managed by: dedicated Board member

Hungary

Konecranes Kft.

 

E-Mail address: [email protected]

Managed by: Managing Director