TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Vai esat gatavs pievienoties?

Piedāvājam vairākus TRUCONNECT produktus, kas ļaus atbalstīt jūsu apkopes jomu, ieviest prognozējošo apkopi, kā arī palīdzēs sekmēt uzlabojumus drošības un produktivitātes aspektos.

TRUCONNECT attālā pārraudzība sniedz celtņu izmantojuma un ekspluatācijas datus, lai jūs varētu jau laikus izveidot profilaktiskās apkopes grafiku.

TRUCONNECT bremžu pārraudzība pastāvīgi nodrošina datus par bremžu stāvokli un ļauj atklāt bremžu kļūmes. 

TRUCONNECT attālais atbalsts nodrošina nepārtrauktu piekļuvi globālajam celtņu ekspertu un speciālistu tīklam, piedāvājot problēmu risinājumus un kļūdu novēršanu, palīdzot samazināt neplānotu dīkstāvi.

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Apkope

Pakalpojumi, kas ļauj veikt prognozējošo apkopi

Lai varētu ieviest prognozējošo apkopi, jāsāk izmantot noteikti pakalpojumi. Tieši šo produktu, analītisko līdzekļu, kā arī mūsu konsultācijas procesu izmantošana kombinācijā sniedz jums pieeju prognozējošajai apkopei. ​

CARE programmas būtiskākās daļas ir inspekcijas un kārtējā tehniskā apkope. Lai veiksmīgi ieviestu prognozējošo apkopi, obligāti jāizmanto šeit nosauktie produkti.

Remote Monitoring metals industry

TRUCONNECT attālinātā pārraudzība un bremzes pārraudzība

Attālinātā pārraudzība tiek izmantota, lai ievāktu datus par aprīkojuma stāvokli un nolietojumu, kas ir galvenais elements plānotajai apkopei.

Technician performing oil analysis

Eļļas analīze

Eļļas analīze palīdz noteikt optimālo eļļas nomaiņas laiku pacelšanas, gaitas un griezes zobratiem. Iespējams veikt analīzi arī hidrauliskajai eļļai. Šī funkcija spēj nodrošināt noderīgu informāciju par iekšējo zobratu komponentu stāvokli. Piemēram, eļļas oksidācija vai metāliskās daļiņas ir potenciālie rādītāji darbības traucējumiem. 

Gear case inspection liftup image

Pārnesumkārbas pārbaude un/vai padziļinātā pārnesumkārbas pārbaude

Pārnesumkārbas pārbaude ir izstrādāta, lai noteiktu jūsu celtņa zobratu un ar tiem saistīto komponentu stāvokli. Tiek veikta vizuālā galveno detaļu pārbaude, kur inspektors parasti pārbauda eļļas līmeni, pārnesumkārbas saturu un zobratu virsmas, izmantojot endoskopu. Regulāro pārnesumkārbas pārbaudi iespējams veikt jebkurā laikā un, ja tiek konstatēts kāds defekts, tālākai analīzei var tikt ieteikts veikt padziļināto pārnesumkārbas pārbaudi.

Coupling inspection liftup image

Sajūga pārbaude

Sajūga pārbaude ir paredzēta, lai atklātu iespējamos trūkumus, kas varētu izraisīt sajūga atteici.  

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

RopeQ magnētiskā troses pārbaude

Standarta pārbaudes laikā vizuāli iespējams pārbaudīt tikai ārējās virves stieples un šķiedras. Konecranes RopeQ™ tehnoloģija un drošā testēšanas metodoloģija analizē iekšējo stiepļu, šķiedru un stiepļu troses kodola stāvokli, kas parasti nav redzams.

Hook/Shank Inspection liftup image

Āķa/kājas pārbaude

Šī pārbaude paredzēta, lai atklātu traucējumus, kas varētu izraisīt āķa vai apakšējā bloka atteici. Konecranes līdztekus vizuālajai pārbaudei un standarta āķa pārbaudes laikā veiktajiem mērījumiem piemēro arī vairākas pārbaudītas un drošas testēšanas tehnikas, piemēram, krāsvielas defektoskopiju, magnētiskās daļiņas un magnētisko gumiju.

Design Life Analysis liftup image

Konstrukcijas kalpošanas ilguma analīze

Biežās pārbaudes, kaut arī tās ir nepieciešamas, ne vienmēr spēj uztvert mehānisma atteici, kas radusies ātras plaisu izplatīšanās rezultātā. Konstrukcijas kalpošanas ilguma aprēķins sniedz informāciju, kas palīdzēs jums novērtēt droša darba robežpunktus un ieplānot darbības turpmākajam aprīkojuma lietojumam.