Konecranes technician inspecting hoist
INSPECȚIILE PALANELOR ȘI ALE MACARALELOR

Inspecții pentru siguranță și conformitate

Inspecțiile macaralelor sunt destinate să ateste siguranța echipamentului, să detecteze uzura și să identifice nevoia de întreținere pentru funcționarea eficientă și în siguranță. Inspecțiile pot verifica, de asemenea, modul în care echipamentul respectă standardele și reglementările locale în vigoare, ajutându-vă astfel să evitati amenzile și întreruperea activității. 

Suplimentar întreținerii de rutină este benefică dezvoltarea unui plan cuprinzător de întreținere preventivă, de reparații programate și de servicii avansate care analizează utilajul și componentele sale în detaliu. Cu un program coordonat, puteți menține funcționarea mai eficientă, mai sigură și mai fiabilă a echipamentului Dvs.

Konecranes expert and customer on site
PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ

Servicii personalizate conform solicitărilor Dvs.

Un program efectiv de întreținere preventivă constă în inspecții de întreținere preventivă, inspecții de conformitate acolo unde este cazul și întreținere de rutină. Obiectivul este să vă ajute la respectarea reglementărilor, a recomandărilor de întreținere făcute de producător și la reducerea posibilelor defecte care conduc la timpi accidentali de staționare.

Noi personalizăm programele de service în conformitate cu modul Dvs. de lucru, luând în calcul tipul echipamentului, uzura sa, mediul de lucru, grupa de funcționare, istoricul întreținerii, recomandările producătorului și reglementările statutare.

Risk and recommendations on yourkonecranes
METODA IDENTIFICĂRII RISCURILOR ȘI RECOMADĂRILE DE PREVENIRE A LOR

Identificarea riscurilor și a soluțiilor

Ori de câte ori vă întreținem echipamentul aplicăm metoda ”Risc și recomandare” pentru a documenta și stabili ordinea acțiunilor corective de urmat.

În primul rând inspectăm o componente pentru a-i evalua starea. Apoi notăm defectele, deficiențele și/sau încălcările pe care le categorisim drept risc de siguranță, de afectare a producției sau nedeterminat. Identificăm de asemenea orice posibilitate de îmbunătățire. Facem recomandări pentru acțiunile corective care se impun și le discutăm în timpul dedicat concluziilor.

Puteți vedea un sumar al riscurilor identificate și al recomandărilor făcute pe portalul clienților yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
DISCUȚII CU CLIENTUL

Expertul avizează fiecare pas de urmat

Ori de câte ori vă întreținem echipamentul – utilizăm o metodă consultativă pentru a vă împărtăși rezultatul muncii noastre și a vă oferi recomandări.

Verificarea securității la locul de muncă
De fiecare dată când detectăm un defect ce poate conduce la accidente de muncă, inspectorul sau tehnicianul va discuta cu Dvs. înainte de a pleca sau de a repara utilajul.

Analiza vizitei de service
La finalizarea fiecărei intervenții de service, înainte de plecare, inspectorul sau tehnicianul vă va împătăși rezultatul verificării sau al întreținerii efectuate, va evalua riscurile identificate și posibilitățile de îmbunătățire și va lua notă de deciziile Dvs, față de acțiunile recomandate.

Analiza activității de service
Urmează ca o persoană de la filiala locală să ia legătura cu Dvs. personal, online sau telefonic pentru o discuție despre service, prezentându-vă riscurile identificate, recomandările și ofertele, răspunsuri la întrebările sau nedumeririle Dvs. precum și pașii de urmat.

Analiza de afaceri
O dată pe an sau la nevoie, prezentăm această analiză conducerii Dvs. La această întâlnire analizăm în profunzime relația noastră contractuală – evaluând progresul și rezultatele.

Online access to your equipment and maintenance data image
PORTALUL CLIENTULUI YOURKONECRANES

Acces ușor și rapid la informațiile referitoare la întreținerea macaralei

Portalul nostru pentru clienți yourKONECRANES.com. vă oferă acces ușor și rapid la informațiile referitoare la întreținerea macaralei Dvs., starea acesteia și date despre uzură precum și detaliile contractului. Portalul vă oferă o imagine transparentă de ansamblu a tuturor activităților de întreținere, alerte TRUCONNECT și chiar alertele  dintr-un anumit interval de timp. Datele complete pot fi vizualizate, analizate și împărtășite rapid, pentru un singur echipament sau pentru întreaga flotă.

Konecranes technician fixing crane
SERVICII

Întreținere corectivă și mici modernizări

Se adresează problemelor de siguranță și productivitate și se bazează pe posibilitățile de îmbunătățire prin reparații la timp, înlocuirea componentelor și/sau adăugarea de componente adaptate noilor tehnologii.

Întreținerea corectivă este efectuată după ce se detectează un defect și este destinată readucerii macaralei în starea în care poate funcționa conform destinației inițiale. Reparația la timp a defectelor identificate reduce probabilitatea unor opriri de urgență și este deseori reglementată.

Micile modernizări sunt modul simplu și economic de a adăuga caracteristici și tehnologie actuală macaralei existente. Comparativ cu modernizările, acestea necesită mult mai puțină pregătire și planificare precum și timp de staționare mult mai scurt.

Konecranes technician working on hoist
INTREȚINEREA CORECTIVĂ

Scurtați timpul de staționare prin reparații planificate

Corectarea defectelor cunoscute este benefică îmbunătățirii siguranței și se justifică economic. Defectele componentelor, identificate în timpul inspecțiilor și al întreținerii preventive, sunt documentate și acțiunile corective se discută cu Dvs. Putem adapta reparațiile macaralei și ale electropalanului la programul Dvs. de producție astfel încât să minimizăm timpul de staționare.

Led lighting retrofit for cranes image
MICI MODERNIZĂRI

Extinderea duratei de viață a echipamentului

Prin înlocuirea unor componente ca electropalane, cu cablu sau cu lanț, tablouri electrice de comandă, convertizoare de frecvență și linii alimentare sau transfer de date, durata de viață a echipamentului poate fi extinsă și se poate îmbunătăți disponibilitatea pieselor de schimb, siguranța și funcționarea acestuia.

Siguranța și productivitatea pot crește de asemenea prin adăugarea de noi tehnologii de tipul sistemelor anti-coliziune, de prevenire a tragerii laterale, dispozitive de avertizare, afișaje de sarcină, sisteme de comandă fără cabluri, dispozitive de monitorizare a stării macaralei și de acționare de la distanță.