TRUCONNECT connected cranes
TruConnect

Sunteți gata să vă conectați?

Vă oferim câteva produse TRUCONNECT care vă sprijină operațiunile de întreținere, permit întreținerea predictivă și conduc la îmbunătățiri ale siguranței și productivității.

TRUCONNECT Remote Monitoring /Monitorizare de la distanță vă oferă date despre uzura macaralei și modul ei de funcționare pentru a vă ajuta la planificarea și efectuarea întreținerii preventive.

TRUCONNECT Brake Monitoring /Monitorizarea frânei vă oferă imaginea continuă de ansamblu a stării frânei și detectează defectele acesteia.

TRUCONNECT Remote Support/support de la distanță vă oferă acces 24/7 la o rețea globală de experți și specialiști în macarale, oferindu-vă rezolvarea problemei și detectarea defectului pentru a reduce timpul de oprire accidentală.

 

Oil analysis of overhead crane gearbox.
SERVICII

Servicii care permit întreținerea preventivă

Tipurile specifice de servicii trebuie să fie active pentru a implementa întreținerea predictivă. Doar prin combinarea produselor de service, utilzarea analizelor și a procesului nostru de consultații este posibilă realizarea întreținerii preventive.

Baza programului CARE (GRIJĂ) constă în inspecții și întreținere de rutină. Adăugarea următoarelor produse este necesară introducerii în uz a întreținerii preventive.

Remote Monitoring metals industry

TRUCONNECT Monitorizare și frânare de la distanță

Monitorizarea de la distanță este folosită pentru colectarea de date referitoare la starea echipamentului și la uzura acestuia; este un element cheie al întreținerii preventive.

Technician performing oil analysis

Analiza uleiului

Analiza uleiului ajută la stablirea timpului optim de schimbare a acestuia la palane, reductoare de deplasare și translație. Și uleiul hidraulic poate fi analizat. Întreținerea poate furniza informații utile referitoare la starea componentelor din reductoare. De exemplu, oxidarea uleiului sau particule metalice în ulei sunt potențiale simptome ale uzurii.

Gear case inspection liftup image

Inspectarea carcasei reductoarelor și/sau inspectarea avansată

Inspectarea reductoarelor este destinată determinării stării acestora și a componentelor lor. Se efectuează o verificare vizuală a componentelor cheie și, în mod uzual, inspectorul verifica nivelul uleiului precum și interiorul carcasei și suprafața roților dințate utilizând un endoscop. O inspecție de rutină se poate face oricând, iar dacă se detectează vreo deficiență, se recomandă o inspecție avansată pentru analize ulterioare.

Coupling inspection liftup image

Inspectarea cuplajelor

Inspectarea cuplajelor a fost proiectată pentru descoperirea problemelor ce pot conduce la defectarea acestora.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

Inspectarea magnetică a cablului RopeQ

În timpul unei inspecții tipice, doar firele de cablu și toroanele exterioare pot fi inspectate vizual. Tehnologia și metodologia de testare nedistructivă Konecranes RopeQ™ analizează starea firelor de cablu și a toroanelor interne precum și a inimii cablului, parți care nu sunt vizibile în mod uzual.

Hook/Shank Inspection liftup image

Inspectarea cârligului

Această verificare este destinată descoperirii problemelor care pot duce defectarea cârligului sau a blocului inferior. Konecranes utilizează diverse tehnici probate de testare nedistructivă, cum ar fi lichide penetrante, pulberi magnetice și gume magnetice, suplimentar verificărilor și măsurătorilor efectuate în mod normal la inspectarea cârligului.

Design Life Analysis liftup image

Analiza duratei normate de viață

Inspectiile frevente, chiar cele necesare, nu pot determina întotdeauna defectarea mecanismului cauzată de propagarea extrem de rapidă a unei fisuri. Un calcul al duratei de viață oferă informații care vă ajută să evaluați limita până la care lucrați în siguranță și ce măsuri să luați pentru a folosi echipamentul în continuare.