TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Bạn đã sẵn sàng kết nối chưa?

Chúng tôi cung cấp một số sản phẩm TRUCONNECT để hỗ trợ các hoạt động bảo trì của bạn, cho phép bảo trì dự phòng và thúc đẩy các cải tiến về an toàn và năng suất.

Giám Sát Từ Xa TRUCONNECT cung cấp cho bạn cách thức sử dụng cầu trục cũng như dữ liệu vận hành để giúp bạn lập kế hoạch và lên lịch trình bảo trì dự phòng.

Giám Sát Phanh TRUCONNECT liên tục thông báo về tình trạng phanh và phát hiện lỗi phanh. 

Hỗ Trợ Từ Xa TRUCONNECT giúp bạn tiếp cận 24/7 mạng lưới các chuyên gia và chuyên viên về cầu trục trên toàn cầu, đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề và xử lý sự cố để giúp giảm thiểu thời gian hỏng hóc ngoài dự kiến.

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Dịch vụ

Các dịch vụ cần thiết để cung cấp Bảo Dưỡng Dự Phòng

Các loại sản phẩm dịch vụ cụ thể cần thiết để triển khai bảo trì dự phòng. Chính nhờ sự kết hợp sử dụng các sản phẩm này, các công cụ phân tích và quy trình tham vấn của chúng tôi đã giúp công tác bảo dưỡng dự phòng trở nên khả thi.

Nền tảng cốt lõi của chương trình CARE bao gồm các công tác kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Việc bổ sung các sản phẩm sau là cần thiết để triển khai hiệu quả công tác bảo dưỡng dự phòng trong thực tế.