Konecranes là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị nâng hạ Lifting Businesses™, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm ngành sản xuất và chế biến, xưởng đóng tàu, cảng biển và sân bay. Bất kể nhu cầu nâng hạ nào của bạn, Konecranes cam kết cung cấp cho bạn thiết bị và dịch vụ nâng hạ tốt nhất, góp phần tăng giá trị và hiệu quả kinh doanh của bạn. 

Chúng tôi luôn hết lòng cải thiện hiệu suất và hiệu quả kinh doanh ở tất cả các ngành.  Và chúng tôi đã thực hiện được bằng việc không ngừng cung cấp thiết bị và dịch vụ nâng hạ mà khách hàng có thể tin tưởng.

Khi bạn lựa chọn Konecranes, bạn sẽ có được nhiều kinh nghiệm và kiến thức toàn cầu đặc biệt kết hợp với bí quyết riêng, để thực hiện các giải pháp nâng hạ và nâng cao tính an toàn và năng suất.

MORE INFORMATION ABOUT KONECRANES IS AVAILABLE ON OUR CORPORATE WEBSITE THROUGH LINKS BELOW

overhead_cranes_equipment_lander.jpg

General Description

Konecranes is a world-leading group of Lifting Businesses™, serving a broad range of customers, including manufacturing and process industries, shipyards, ports and terminals.

06_store_home_page_main_promo_background_photomh.jpeg

History

Konecranes' history dates back to 1910 when the electrical motor repair shop KONE Corporation was founded. Konecranes has grown over the years mainly organically but has a strong acquisition track record as well.

jpg_large_truconnect_2015_01_konecranes2-2.jpg

Business Areas

Konecranes has three business areas in its organizational structure: Service, Industrial Equipment and Port Solutions.

jpg_large_power_jamaica_west_kingston_energy_2015_05_konecranes.jpg

Mission, Vision and Values

We make machines intelligent and aware of their condition, and network them to create real-time visibility for enhanced safety and productivity.

konecranes_careers.jpg

Corporate Responsibility

We believe that sustainable growth is a result of a strong responsible performance. We increase the value of our shareholders’ investment whilst respecting our personnel, the environment, and the societies in which we operate.

paper_rotator.jpg

Research and Development

The area of product development is an important one to Konecranes. We are dedicated to making innovative use of technology in order to create efficient products and services that improve customers’ productivity while prioritizing safety and the environment.