Konecranes KBK workstation lifting system

Hệ thống nâng cho nhà xưởng

Hệ thống nâng tại nhà xưởng của Konecranes bao gồm nhiều sản phẩm có độ chính xác và hoạt động tải cơ động linh hoạt sử dụng trong nhà xưởng.

Men with overhead crane

Cầu trục

Công nghệ cầu trục hàng đầu trong ngành đáp ứng nhu cầu nâng công nghiệp nhẹ và nặng.

Konecranes CXT crane for hazardous environments

Cầu trục và Palăng cho môi trường nguy hiểm

Có nhiều loại cầu trục và palăng để nâng hạ vật liệu trong các môi trường nguy hiểm.

Konecranes hot ladle crane

Cầu trục tùy chỉnh

Nhiều ngành nghề đòi hỏi các loại cầu trục đặc biệt thiết kế đáp ứng quy trình của họ.

Cầu trục tự động

Konecranes sản xuất từng loại cầu trục, từ loại tiêu chuẩn cơ bản đến cầu trục được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu nâng hạ khắt khe nhất.

#lifttruckecolifting

Xe nâng

Konecranes có nhiều tùy chon xe nâng forklift với nhiều công suất khác nhau. Xe nâng forklift của chúng tôi thích ứng đáng kể với công việc nâng hạ vật liệu công nghiệp.

Agilon lander Hero

Konecranes Agilon

Konecranes is reforming material handling. Agilon® is a multi-award-winning and patented material handling product and service, that gives you exact information on your materials in real-time.

Konecranes crane rental

Konecranes Rentall

Konecranes RENTALL gets you a premium crane without a large one time investment.

Công nghệ cầu trục

Công nghệ cầu trục của chúng tôi được thiết kế nhằm cải thiện độ an toàn và năng suất, cũng như nâng cao kinh nghiệm người sử dụng và hiệu quả.