TRUCONNECT liftup image
TRUCONNECT

Jste připraveni se připojit?

Nabízíme několik variant produktu TRUCONNECT, které Vám pomohou při údržbě; umožňují prediktivní údržbu a zvyšují bezpečnost a produktivitu.

Vzdálený monitoring TRUCONNECT poskytuje informace o používání jeřábu a provozních údajích, které Vám pomohou naplánovat a načasovat preventivní údržbu.

Monitoring brzd TRUCONNECT poskytuje nepřetržité informace o stavu brzd a detekuje brzdné poruchy.

Vzdálená podpora TRUCONNECT poskytuje nepřetržitý přístup k celosvětové síti odborníků a specialistů na jeřáby a nabízí řešení problémů a odstraňování problémů, což pomáhá snížit neplánované prostoje.

Oil Analysis
Servisní služby

Služby umožňující prediktivní údržbu

Aby bylo možné provádět prediktivní údržbu, musí být zavedeny specifické typy servisních produktů. Prediktivní údržbu umožňuje kombinace použití analytiky a našich servisních konzultací.

Jádro programu CARE zahrnuje inspekce a běžnou údržbu. Pro efektivní využití prediktivní údržby je nutné zprovoznit následující produkty.

TRUCONNECT on yourKONECRANES.com

TRUCONNECT data and alerts are available on our customer portal - yourKONECRANES.com - and can be viewed at any time on any device. We use your TRUCONNECT data during your Service Reviews to go over alerts and equipment usage information. During your Business Review we look at trends in safety and production alerts and which assets are showing the highest number of alerts and running hours.

TRUCONNECT data on yourKONECRANES.com

TRUCONNECT usage data is viewable on our cloud-based customer portal – yourKONECRANES.com. If you have a maintenance agreement with us, your maintenance data and asset details from MAINMAN are also available on the portal, giving you a transparent view of events and activities over any selected time interval. Aggregated data can be viewed, analyzed and shared quickly, for a single asset or an entire fleet. Insights can be drawn by observing anomalies, patterns and trends, helping you make informed maintenance decisions.

Alt

Vzdálený monitoring TRUCONNECT a monitoring brzd TRUCONNECT

Vzdálený monitoring se používá ke shromažďování údajů o stavu zařízení a jeho používání a je klíčovým prvkem prediktivní údržby.

Oil Analysis

Analýza stavu oleje

Analýza stavu oleje pomáhá při rozhodování o optimálním načasování výměny oleje ve zdvihací či pojezdové převodovce. Analyzovat lze také hydraulický olej.

Služba může poskytnout užitečné informace týkající se stavu interních součástí převodovky. Například o oxidaci oleje nebo přítomnosti kovových částic v oleji, které jsou potenciálními příznaky problémů s provozem v budoucnosti.

Gear case inspection liftup image

Kontrola stavu převodovky nebo pokročilá inspekce stavu převodovky

Kontrola stavu převodovky je určena ke zjištění jejího stavu a stavu souvisejících komponentů. Provádí se vizuální kontrola klíčových součástí a revizní technik obvykle kontroluje také hladinu oleje. Dále kontroluje vnitřní část skříně převodovky a povrchy převodovky s použitím endoskopu. Pravidelnou prohlídku převodovky lze provádět kdykoli a pokud je zjištěn nedostatek, pak může být pro další analýzu doporučena pokročilá inspekce stavu převodovky.

Coupling inspection liftup image

Kontrola spojky

Kontrola spojky je navržena tak, aby odhalila problémy, které mohou vést k jejímu selhání.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

Magnetická kontrola stavu lana RopeQ

Při běžné kontrole mohou být vizuálně zkontrolovány pouze vnější dráty a prameny lana. Technologie Konecranes RopeQ™ a metodika nedestruktivního testování analyzují stav vnitřních vodičů, drátů a jádra ocelového lana, které nejsou běžně viditelné.

Hook/Shank Inspection liftup image

Kontrola háku a kladnice

Tato kontrola je určena k odhalení problémů, které by mohly vést k selhání háku nebo kladnice. Společnost Konecranes využívá kromě vizuální kontroly a běžně prováděných zkoušek i různé osvědčené nedestruktivní testovací techniky jako je penetrační barvivo, magnetické částice a magnetická guma.

Design Life Analysis liftup image

Analýza životnosti jeřábu

Ani časté kontroly nemohou vždy odhalit možné selhání zařízení, které může být způsobeno extrémně rychlým šířením trhlin. Výpočet konstrukční životnosti jeřábu Vám poskytne informace, které Vám pomohou posoudit bezpečné pracovní limity a naplánovat postup pro další používání zařízení.