Demag logo   Konecranes je jedinečným poskytovatelem servisních služeb pro zařízení Konecranes i Demag.

TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Jste připraveni se připojit?

Nabízíme několik variant produktu TRUCONNECT, které Vám pomohou při údržbě; umožňují prediktivní údržbu a zvyšují bezpečnost a produktivitu.

Vzdálený monitoring TRUCONNECT poskytuje informace o používání jeřábu a provozních údajích, které Vám pomohou naplánovat a načasovat preventivní údržbu.

Monitoring brzd TRUCONNECT poskytuje nepřetržité informace o stavu brzd a detekuje brzdné poruchy.

Vzdálená podpora TRUCONNECT poskytuje nepřetržitý přístup k celosvětové síti odborníků a specialistů na jeřáby a nabízí řešení problémů a odstraňování problémů, což pomáhá snížit neplánované prostoje.

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Servisní služby

Služby umožňující prediktivní údržbu

Aby bylo možné provádět prediktivní údržbu, musí být zavedeny specifické typy servisních produktů. Prediktivní údržbu umožňuje kombinace použití analytiky a našich servisních konzultací.

Jádro programu CARE zahrnuje inspekce a běžnou údržbu. Pro efektivní využití prediktivní údržby je nutné zprovoznit následující produkty.

TRUCONNECT na yourKONECRANES.com

Data a upozornění z TRUCONNECT jsou k dispozici na našem zákaznickém portálu - yourKONECRANES.com - a lze je kdykoli zobrazit na jakémkoli zařízení. Zákaznický portál yourKONECRANES.com je zdrojem rychlého a snadného přístupu k informacím o údržbě vašeho jeřábu. Údaje o používání a údržbě a podrobné informace o zařízeních jsou propojeny, díky čemuž získáte jasný přehled o událostech a činnostech v libovolném vybraném časovém období. Můžete rychle shlédnout, analyzovat a sdílet agregovaná data o jednotlivých zařízení nebo celém jeřábovém parku.

yourKONECRANES on laptop

Data z TRUCONNECT na yourKONECRANES.com

Údaje o používání z TRUCONNECT lze prohlížet na našem zákaznickém portálu - yourKONECRANES.com. Pokud s námi máte servisní smlouvu, jsou vaše údaje o údržbě a podrobnosti o majetku z tvz. MAINMAN systému k dispozici také na portálu, což vám poskytuje transparentní pohled na události a aktivity v jakémkoli vybraném časovém intervalu. Agregovaná data lze rychle prohlížet, analyzovat a sdílet pro jednotlivá zařízení nebo pro celou flotilu zdvihacího zařízení. Statistiky lze získat pozorováním anomálií, vzorců a trendů, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o údržbě.

Remote Monitoring metals industry

Vzdálený monitoring TRUCONNECT a monitoring brzd TRUCONNECT

Vzdálený monitoring se používá ke shromažďování údajů o stavu zařízení a jeho používání a je klíčovým prvkem prediktivní údržby.

Technician performing oil analysis

Analýza stavu oleje

Analýza stavu oleje pomáhá při rozhodování o optimálním načasování výměny oleje ve zdvihací či pojezdové převodovce. Analyzovat lze také hydraulický olej.

Služba může poskytnout užitečné informace týkající se stavu interních součástí převodovky. Například o oxidaci oleje nebo přítomnosti kovových částic v oleji, které jsou potenciálními příznaky problémů s provozem v budoucnosti.

Gear case inspection liftup image

Kontrola stavu převodovky nebo pokročilá inspekce stavu převodovky

Kontrola stavu převodovky je určena ke zjištění jejího stavu a stavu souvisejících komponentů. Provádí se vizuální kontrola klíčových součástí a revizní technik obvykle kontroluje také hladinu oleje. Dále kontroluje vnitřní část skříně převodovky a povrchy převodovky s použitím endoskopu. Pravidelnou prohlídku převodovky lze provádět kdykoli a pokud je zjištěn nedostatek, pak může být pro další analýzu doporučena pokročilá inspekce stavu převodovky.

Coupling inspection liftup image

Kontrola spojky

Kontrola spojky je navržena tak, aby odhalila problémy, které mohou vést k jejímu selhání.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

Magnetická kontrola stavu lana RopeQ

Při běžné kontrole mohou být vizuálně zkontrolovány pouze vnější dráty a prameny lana. Technologie Konecranes RopeQ™ a metodika nedestruktivního testování analyzují stav vnitřních vodičů, drátů a jádra ocelového lana, které nejsou běžně viditelné.

Hook/Shank Inspection liftup image

Kontrola háku a kladnice

Tato kontrola je určena k odhalení problémů, které by mohly vést k selhání háku nebo kladnice. Společnost Konecranes využívá kromě vizuální kontroly a běžně prováděných zkoušek i různé osvědčené nedestruktivní testovací techniky jako je penetrační barvivo, magnetické částice a magnetická guma.

Design Life Analysis liftup image

Analýza životnosti jeřábu

Ani časté kontroly nemohou vždy odhalit možné selhání zařízení, které může být způsobeno extrémně rychlým šířením trhlin. Výpočet konstrukční životnosti jeřábu Vám poskytne informace, které Vám pomohou posoudit bezpečné pracovní limity a naplánovat postup pro další používání zařízení.