Cask handling cranes image

Žeriavy na manipuláciu s barelmi

Konecranes je popredným celosvetovým dodávateľom žeriavov na manipuláciu s barelmi na vyhorené jadrové palivo na suché skladovanie barelov. Tieto špecializované žeriavy využívajú redundantné funkcie na ochranu pred viacnásobnými poruchami vzniknutými v dôsledku jednotlivej udalosti, aby sa zaistil bezpečný a účinný presun vyhoreného jadrového paliva. Medzi ďalšie funkcie patrí integrovaný čeľusťový systém na barely, ovládanie plynulo meniteľných otáčok, bezpečnostné ovládacie prvky pre operátora, ktoré zlepšujú presnosť pri prevádzke a zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Cask Transporters image

Prepravníky barelov

Najnovšia generácia prepravníkov kontajnerov vyhoreného jadrového paliva od spoločnosti Konecranes dokáže bezpečne a efektívne manipulovať s väčšinou kontajnerov na suché skladovanie vyhoreného jadrového paliva. Štandardom je ochrana pred pádom bremena, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň vašej bezpečnosti, a ergonomické ovládacie prvky zjednodušujú obsluhu zariadenia. Naše prepravníky sú dostupné vo variante s gumovými pneumatikami aj vo variante s pásmi a unesú až 350 ton. Ovládajú sa pomocou joysticku, čím sa uľahčuje ich obsluha.

Fuel Handling Cranes image

Žeriavy na manipuláciu s palivom

Zariadenie na manipuláciu s palivom je diaľkovo ovládaný prístroj schopný manipulovať s intenzívne vyžarujúcimi palivovými kazetami v komore na manipuláciu s odpadom v zapuzdrovacom závode. Jednotky Konecranes na manipuláciu s jadrovým odpadom sú vybavené redundantnými bezpečnostnými meracími zariadeniami na ochranu pred viacnásobnými poruchami vzniknutými v dôsledku jednotlivej udalosti. Tým sa zaisťuje maximálna bezpečnosť v prostredí s jadrovým palivom.

Nuclear Polar Cranes image

Polárne žeriavy pre jadrové elektrárne

Polárne žeriavy Konecranes predstavujú bezpečnejší, jednoduchší a nákladovo efektívny spôsob kontroly a údržby kupoly kontajnmentu. Tieto žeriavy sa podrobili testovaniu, spĺňajú požiadavky na kvalitu a ponúkajú využitie maximálnej nosnosti, nízke prevádzkové náklady a ľahký prístup pre údržbu. Naše polárne žeriavy využívajú viacúčelovú konštrukciu, vďaka ktorej sa zvyšuje produktivita a spoľahlivosť tým, že poskytuje štyri primárne zdvíhacie systémy, hlavný kladkostroj, pomocný kladkostroj, servisný otočný žeriav a výťah na kontrolu kontajnmentu, a to všetko pohodlne umiestnené na jednej mačke.

Turbine Hall Cranes image

Žeriavy pre turbínové haly

Žeriavy pre turbínové haly Konecranes sa skladajú z konštrukčných prvkov, ktoré zlepšujú výkon. Ide napr. o palubnú diagnostiku, presné umiestnenie a ovládacie prvky vzdialenej obsluhy. Poskytujeme jedno z najúčinnejších technických riešení v odvetví, ktoré nielen znižuje počiatočné náklady na žeriav, ale aj náklady na jeho nosnú konštrukciu.

Hevi-Lift Hoists image

Kladkostroje Hevi Lift

Kladkostroj Hevi-lift bol vyvinutý pred viac ako 80 rokmi a je veľmi rozšírený v jadrovom priemysle. Kladkostroj Hevi-lift je dokonalou voľbou pre kontajnmenty v jadrových elektrárňach, pretože je vyrobený z materiálov vhodných pre všetky typy reaktorov. Kladkostroje Hevi-lift sa vyrábajú s minimálnym množstvom škodlivých materiálov, ako sú napríklad hliník a zinok. Kladkostroj Hevi-lift je k dispozícii aj ako model odolný proti poruchám vzniknutým v dôsledku jednotlivej udalosti podľa normy NUREG 0554.

Zariadenia pre jadrový priemysel

stanowiskowe systemy dźwignicowe

Zdvíhacie systémy pre pracovné stanice

V našom sortimente ľahkých zdvíhacích produktov nájdete spoľahlivé a bezpečnejšie zariadenia vhodné pre rôzne pracovné stanice využívané v automobilovom priemysle.

suwnice z wciągnikiem łańcuchowym

Mostové žeriavy

Posilnené najnovšou technológiou. Špičková žeriavová technológia, ktorá vyhovuje potrebám priemyselného zdvíhania ľahkých a ťažkých bremien s hmotnosťou do 500 ton.

suwnice i wciągniki do środowisk niebezpiecznych

Žeriavy a kladkostroje do nebezpečných prostredí

Ponúkame širokú škálu zariadení do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu navrhnutých a vyrobených tak, aby poskytovali najvyššiu úroveň bezpečnosti v uhoľných a plynových elektrárňach.

Referenčné príbehy zákazníkov

Constellation Energy

„Spoločnosť Konecranes vyvinula nové riešenie založené na našej súčasnej situácii. Išlo o inovatívny nápad. Spoločnosť nám predstavila model, ktorý sa osvedčil.“

Mark Fitzsimmons, vedúci prevádzky závodu, hlavný inžinier