Určené na zvýšenie bezpečnosti a produktivity

Účelom inteligentných funkcií, ergonomických ovládacích prvkov a automatizácie je uľahčiť prácu vašim operátorom. Môžeme ich nasadiť do vašich nových objednaných produktov Konecranes, dajú sa však nainštalovať aj do vašich existujúcich zariadení Konecranes. To je ale iba začiatok.

inteligentne funkcje suwnic

Inteligentné funkcie

Inteligentné funkcie Konecranes predstavujú veľmi pokročilú dostupnú žeriavovú technológiu. Poskytnú vám absolútnu kontrolu nad manipuláciou s materiálom, zvýšia vašu bezpečnosť, skrátia vaše časy cyklu zaťaženia a predĺžia životnosť žeriava. Väčšinu mostových pojazdných žeriavov Konecranes je možné vybaviť inteligentnými funkciami, softvérom, ktorý vám vo vašich výrobných procesoch poskytne kontrolu nad manipuláciou s materiálom.

Systém diaľkového ovládania

Naša stanica diaľkového ovládania (Remote Operating Station, ROS) je multifunkčný elektronický panel zobrazujúci kamerové zábery prevádzkového prostredia žeriava v reálnom čase, ako aj informácie týkajúce sa žeriava a procesov. Umožňuje ovládanie žeriava zo vzdialenej riadiacej miestnosti nachádzajúcej sa mimo prevádzkovej oblasti žeriava a bez priameho dosahu viditeľnosti žeriava.