2a steel scrapyard

Žeriavy na manipuláciu so šrotom

Žeriavy na manipuláciu so šrotom pracujú na šrotovisku a nakladajú šrot do nádob, ktoré ho prepravujú do taviarne. Rýchlosť je rozhodujúca: čím rýchlejšie sa vozidlo naloží, tým skôr môže odísť. Naše žeriavy na manipuláciu so šrotom sú vysokovýkonné, vysokorýchlostné žeriavy nakladajúce šrot do nádob na prepravu do taviarne. Osobitná pozornosť sa venuje prostrediu obsluhy žeriava, kde je veľký výskyt prachu, hluku a vibrácií, ktoré sú v prostredí šrotoviska typickým javom

Konecranes ruukki 220-60t charging crane

Štvornosníkové sádzacie žeriavy

Sádzací žeriav prepravuje šrot a tekutú oceľ do pece. Sádzacie žeriavy Konecranes sú dobre chránené pred plameňmi a sálavým teplom aj pred krátkodobým teplom samotnej náplne. Tieto žeriavy sú kritickou súčasťou výroby a vzhľadom na to, že nákladom je roztavená oceľ, pri navrhovaní žeriava sa spomínajú kľúčové slová bezpečnosť a spoľahlivosť. Rovnaký žeriav môže v prípade potreby fungovať ako záloha žeriava na manipuláciu s odlievacími panvami.

Konecranes steel ladle cranes

Dvojnosníkové žeriavy na manipuláciu s roztaveným materiálom (panva)

Žeriav na manipuláciu s roztaveným materiálom (panva) prepravuje panvy naplnené roztaveným železom do základnej kyslíkovej pece (BOF), alebo roztavenou oceľou z BOF a elektrickej oblúkovej pece do stroja na plynulé liatie. Žeriavy Konecranes na manipuláciu s roztaveným materiálom (panva) sú prispôsobené riešenia s testovanými a štandardizovanými komponentmi, modernou automatizačnou technológiou, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti a produktivity.

Jebens magnet handling

Žeriavy na manipuláciu s liatymi doskami a trámami

Žeriavy na manipuláciu s liatymi doskami a trámami Konecranes prepravujú liate dosky, trámy alebo predvalky z dopravníka stroja na plynulé liatie do skladovacieho priestoru alebo ich posúvajú do valcovne. Ide o vysokorýchlostné výrobné žeriavy skonštruované s rovnakým dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť ako naše nakladacie žeriavy a žeriavy na odlievacie panvy.

Coil and Plate Handling Cranes

Žeriavy na manipuláciu so zvitkami plechu a platňami

Žeriavy Konecranes na manipuláciu so zvitkami plechu a platňami sa používajú na prepravu tyčí, platní alebo zvitkov plechu. K hákom možno pripevniť širokú škálu zdvíhacích zariadení: magnety, háky C, hydraulické klieštiny a ďalšie.

Zariadenia na spracovanie kovov

Konecranes KBK workstation lifting system

Zdvíhacie systémy pre pracovné stanice

V našom sortimente ľahkých zdvíhacích produktov nájdete spoľahlivé a bezpečnejšie zariadenia vhodné pre rôzne pracovné stanice využívané v automobilovom priemysle.

Men with overhead crane

Mostové žeriavy

Posilnené najnovšou technológiou. Špičková žeriavová technológia, ktorá vyhovuje potrebám priemyselného zdvíhania ľahkých a ťažkých bremien s hmotnosťou do 500 ton.

Lift Trucks

Vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky a stohovacie vozíky Konecranes manipulujú s oceľovými plechmi, zvitkami plechu a lisovacími nástrojmi, ako aj tovarom v kontajneroch, výmenných nadstavbách a prívesoch.

Odborné znalosti v oblasti spracovania kovov

3d steel factory

Automatizácia

Automatizované funkcie našich žeriavov môžu pomôcť pri zefektívňovaní prevádzky a zároveň zvyšovať bezpečnosť, efektívnosť, zjednodušujú použitie a zvyšujú celkovú produktivitu.

Konecranes and Rautaruukki Corporation image

Zákaznícke príbehy - Rautaruukki Corporation

„Keď máte ľudí so skúsenosťami z realizácie podobného projektu, nemusíte im vysvetľovať proces. Poznajú ho.“

Esa Prokkola, projektová manažérka

Smart features

Smart funkcie

Inteligentné funkcie predstavujú softvérový informačný systém, ktorý vám pri vašich výrobných procesoch poskytuje kontrolu nad manipuláciou s materiálom.