Waste Handling Cranes image

Žeriavy na manipuláciu s odpadom

V moderných spaľovniach hrajú žeriavy na manipuláciu s odpadom rozhodujúcu úlohu od príchodu odpadu až po jeho spaľovanie. Kľúčovými faktormi pri špecifikácii žeriavov na manipuláciu s odpadom je celkový spaľovací výkon vašich spaľovní, usporiadanie manipulačnej plochy, typ odpadu a čas potrebný na prevzatie a spracovanie odpadu. Naše vlastné technológie riadenia záťaže riadia kritické funkcie žeriava s cieľom znížiť konštrukčné napätie, zvýšiť účinnosť a predĺžiť životnosť zariadenia. Naša patentovaná zostava mačka/motory rozloží rovnaké zaťaženie na všetky kolesá mačky.

Slag Handling Cranes image

Žeriavy na manipuláciu s troskou

Prašné a vlhké prostredie je pre žeriavy veľmi náročné, preto sa pri preprave trosky vyžaduje odolnosť a spoľahlivosť. Žeriav na manipuláciu s troskou Konecranes je určený na celodenné roznášanie trosky pod dopravníkom do iných priestorov v zásobníku na trosku.

Žeriavy na manipuláciu s kalom

V kalovej stanici sa polotekutý kal vykladá z nákladných vozidiel do skladovacích zásobníkov. Žeriav Konecranes na manipuláciu s kalom v zásobníku prepravuje kal do skladovacieho priestoru. Náš žeriav na manipuláciu s kalom je určený na bezpečnú a dostatočne rýchlu prepravu lepivého a polotekutého materiálu.

Biomass Handling Cranes image

Žeriavy na manipuláciu s biomasou

Naše znalosti o úlohe žeriavov pri spracovaní biomasy nám pomohli navrhnúť a skonštruovať zariadenie vhodné na splnenie väčšiny požiadaviek na manipuláciu s biomasou: žeriav CXT Biomass, plne automatizovaný, univerzálny a spoľahlivý s kompaktným dizajnom. V porovnaní s prevádzkou s využitím dopravníka nakladača žeriav CXT Biomass zväčšuje vašu podlahovú plochu, znižuje emisie hluku, prachu a paliva a zvyšuje kapacitu skladovania paliva.

Strawbale Handling Cranes image

Žeriavy na manipuláciu s balmi slamy

Žeriavy na manipuláciu s balmi slamy slúžia na vykladanie balov slamy z nákladných automobilov. Žeriav dokáže naraz uchopiť až 12 balov slamy a je plne automatizovaný. Žeriav Konecranes na manipuláciu s balmi slamy disponuje mikrovlnnými snímačmi na kontrolu vlhkosti a robustným štvorbodovým systémom.

Vybavenie pre zariadenia na výrobu energie z odpadu a biomasy

Men with overhead crane

Mostové žeriavy

Posilnené najnovšou technológiou. Špičková žeriavová technológia, ktorá vyhovuje potrebám priemyselného zdvíhania ľahkých a ťažkých bremien s hmotnosťou do 500 ton.

Konecranes KBK workstation lifting system

Zdvíhacie systémy pre pracovné stanice

V našom sortimente ľahkých zdvíhacích produktov nájdete spoľahlivé a bezpečnejšie zariadenia vhodné pre rôzne pracovné stanice využívané v automobilovom priemysle.

Remote operating station image

Vzdialená operačná stanica

Naša vzdialená operačná stanica (ROS) je multifunkčný elektronický stôl, ktorý dokáže zobraziť kamerové pohľady na prevádzkové prostredie vášho žeriavu v reálnom čase, ako aj informácie týkajúce sa žeriavu a procesu. Umožňuje vám prevádzkovať žeriav zo vzdialenej riadiacej miestnosti mimo prevádzkovej oblasti žeriavu a bez priamej viditeľnosti na žeriav.

Vybavenie a odborné znalosti pre výrobu energie z odpadu a biomasy

Zákaznícke príbehy - Boral Cement

Boral Cement, popredná spoločnosť na výrobu stavebných materiálov, rozširuje svoju udržateľnosť a znižuje svoju závislosť od fosílnych palív tým, že na dodávanie tepla do pece vo výrobni cementu Berrima Cement Works používa priemyselné odpadové materiály ako súčasť palivovej zmesi.

Smart funkcie

Inteligentné funkcie predstavujú softvérový informačný systém, ktorý vám pri vašich výrobných procesoch poskytuje kontrolu nad manipuláciou s materiálom.