Konecranes technician inspecting hoist
Pregledi žerjav in dvigal

Pregledi za varnost in skladnost s predpisi

Pregledi dvigal so oblikovani za ocenjevanje varnosti opreme, odkrivanje obrab in prepoznavanje potreb po vzdrževanju za zagotovitev varnega in produktivnega delovnega okolja. S pregledi preverite tudi, ali je oprema skladna z vsemi lokalnimi standardi in predpisi, s čimer se lahko izognete stroškom glob in motnjam v delovanju. 

Poleg rednih pregledov žerjavov je koristno razviti celovit načrt preventivnega vzdrževanja, načrtovati popravila in napredne servise, ki bolj podrobno pregledajo stanje žerjava in delov. S programom za usklajevanje lahko vzdržujete varnejše, zanesljivejše in skladnejše delovanje.

Konecranes expert and customer on site
Program preventivnega vzdrževanja

Storitve po vaših željah

Učinkovit program preventivnega vzdrževanja je sestavljen iz preventivnih pregledov, pregledov skladnosti (kjer je potrebno) in rednih vzdrževanj. Cilj je pomagati pri spoštovanju predpisov, upoštevati priporočila proizvajalca za vzdrževanje in zmanjšati verjetnost okvar, ki lahko povzročijo nenačrtovane izpade v delovnem procesu.

Programe prilagodimo vašemu delovanju, pri tem pa upoštevamo opremo in njeno uporabo, delovno okolje, klasifikacijo obremenitve, priporočila proizvajalca in zakonske zahteve.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metoda ocenjevanja tveganja in priporočil

Prepoznavanje tveganj in možnosti za izboljšave

Vedno, ko servisiramo vašo opremo, uporabljamo metodo ocenjevanja tveganja in priporočil za dokumentiranje in določanje prednosti popravil.

Za oceno stanja najprej pregledamo določeni del/komponento. V primeru odkritja napak, pomanjkljivosti in/ali kršitev jih razvrstimo kot varnostno ali proizvodno tveganje ali pa jih opredelimo kot nedoločeno stanje. Prav tako bomo prepoznali možnosti za izboljšave. Priporočili vam bomo korektivne ukrepe in se med postopkom pregleda z vami o njih pogovorili.

Povzetek tveganj in priporočil si lahko preberete na našem portalu za stranke yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Svetovanje strankam

Strokovni nasveti na vsakem koraku

Kadarkoli servisiramo vašo opremo, uporabljamo posvetovalni pristop, da delimo svoje ugotovitve in zagotovimo priporočila.

Varnostni pregled

Kadarkoli se odkrijejo tveganja za varnost, bo preglednik ali tehnik z vami opravil varnosti pregled, preden zapustite mesto ali preden vrnete opremo za ponovno opravljanje.

Pregled z obiskom

Na koncu vsake zahtevane storitve in na delovnem mestu bo preglednik ali tehnik z vami delil svoje ugotovitve pregleda ali vzdrževanja, pregledal ugotovljena tveganja in dal svoje mnenje o možnosti izboljšave ter sprejel vašo odločitev o priporočenih ukrepih.

Pregled storitev

Lokalni zastopnik bo osebno, preko spleta ali po telefonu nadaljevala s pregledom storitev. Preučili bomo odprta tveganja/priporočila in ponudbe, odgovorili na vaša vprašanja ali pomisleke in si zabeležili naslednje korake.

Poslovni pregled

Enkrat letno (ali po potrebi) bomo opravili ta pregled na vodstveni ravni. To je podrobni pregled našega servisnega razmerja – s pregledom napredka, povratnih informacij in zabeleženih vrednosti.

Online access to your equipment and maintenance data image
Portal za stranke yourKONECRANES

Hiter in preprost dostop do podatkov o vzdrževanju žerjava

Naš portal za stranke yourKONECRANES.com vam nudi hiter in preprost dostop do podatkov o vzdrževanju žerjava, stanju sredstev in uporabi ter podatkov o pogodbah. Portal vam nudi transparenten vpogled v vsa vzdrževalna dela, opozorila storitve TRUCONNECT in porabe v katerem koli izbranem časovnem intervalu. Zbrane podatke za posamezno sredstvo ali celoten vozni park je mogoče pregledovati, analizirati in hitro omogočiti njihovo souporabo.

Konecranes technician fixing crane
Servis

Korektivna vzdrževalna dela in rekonstrukcije

Obravnava težav s področja varnosti in produktivnosti ter izkoriščanje priložnosti za izboljšave s časovno ustreznimi popravili, zamenjavo delov in/ali dodajanjem nove tehnologije žerjavom.

Korektivno vzdrževanje se izvaja po odkritju napake in je namenjeno obnovi vašega žerjava v stanje, v katerem lahko opravlja svojo predvideno nalogo. Pravočasno odpravljanje znanih napak zmanjša možnosti okvar, kar je pogosto predpisano z uredbo.

Nadgradnje so razmeroma preprost in gospodaren način dodajanja najnovejših funkcij in tehnologij obstoječemu nadzemnemu žerjavu. V primerjavo s posodobitvami nadgradnje običajno zahtevajo manj načrtovanja in izpadov v poteku dela.

Konecranes technician working on hoist
Korektivno vzdrževanje

Zmanjševanje izpadov z načrtovanimi popravili

Odpravljanje znanih napak koristi varnosti in je ekonomsko smiselno. Ugotovljene napake delov med pregledom in preventivnim vzdrževanjem so zabeležene, o korektivnih ukrepih pa se pogovorimo z vami. Popravila žerjavov in dvigal lahko načrtujemo skladno z vašim proizvodnim načrtom in tako zmanjšamo čas izpada.

Led lighting retrofit for cranes image
Nadgradnje

Podaljšanje življenjske dobe vaše opreme

Z zamenjavo delov/komponent, kot so dvigala z žično vrvjo, verižna dvigala, električne/kontrolne plošče, frekvenčni pretvorniki in podatkovne/napajalne linije, lahko podaljšajte življenjsko dobo opreme in izboljšajte razpoložljivost, varnost in produktivnost nadomestnih delov.

Varnost in produktivnost je mogoče izboljšati tudi z dodajanjem novih tehnologij, kot so sistemi za preprečevanje trkov in stranskih nihanj, opozorilne naprave, prikazovalniki obremenitve, brezžični nadzorni sistemi, naprave za nadzor stanja in spremljanja na daljavo.