RailQ™ crane runway survey liftup image
Konsultavimo paslaugos

Įvertinkite krano bėgių lygiavimą

Dėl neteisingai išlygiuotos tiltinių kranų eigos gali greitai nusidėvėti kranų ratai, ratų flanšai, guoliai ir bėgiai. Jei lygiavimo nepakoreguosite, tiltinis kranas gali nustoti tinkamai veikti, iškrypti iš savo nustatytosios vietos ar sugesti, dėl to atsiras brangių prastovų dėl reikalingo remonto bei brangių dalių keitimo, ir sumažės darbo našumas.

RailQ bėgių tyrimas įvertina jūsų krano bėgių išlygiavimą ir teikia informaciją apie bėgių atstumus, tiesumą, pakilimą ir horizontalų sulygiavimą.

CraneQ krano geometrijos tyrimas įvertina krano išlygiavimą ir tiesumą pagal ratų, kreipiamųjų velenėlių, galinių vėžių, sijų ir kitų krano komponentų būklę ir nustatymą.

RailQ ir CraneQ tyrimai kartu gali padėti susidaryti tikslų vaizdą apie krano ir bėgių geometriją.

Crane reliability study liftup image
Konsultavimo paslaugos

Kranų tyrimai ir analizė gali padėti įvertinti modernizavimo poreikius

Jei turite klausimų apie savo senstančius kranus, inžinerinis vertinimas gali padėti jums priimti sprendimus dėl techninės priežiūros ir modernizavimo.

Krano patikimumo tyrimas yra inžinerinis vertinimas, kurio metu apžiūrima esama krano būklė ir pateikiama prognozė dėl likusios jo eksploatavimo trukmės. Tyrimas leidžia susidaryti aiškų vaizdą apie dabartinę jūsų kėlimo įrangos būklę bei teikia informaciją, leidžiančią planuoti kėlimo operacijas ateityje.

Plieno struktūros analizė pateikia išsamią informaciją apie krano plieno struktūrų nuovargį ir būklę. Taip pat ji padeda suplanuoti modernizavimo procedūras ir įvertinti, ar plieno struktūrą bus galima naudoti toliau po to, kai pasibaigs jai nustatytas darbo laikotarpis (DWP).

koukkuanalyysi
Konsultavimo paslaugos

Lyno analizė

Lyno analizė yra skirta atsakyti į klausimus apie plieninius lynus ir lynų vyniojimą, pvz., apie lynų pasirinkimą, dalykus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį vertinant lyno eksploatavimo trukmę, komponentų triktis ar netikėtą lyno veikimą. Čia taip pat rekomenduojamos priemonės, galinčios padėti pailginti lyno ar vyniojimo mechanizmo eksploatavimo trukmę.

Kablio analizė įvertina krano kablio nuovargį ir numatomą likusią eksploatavimo trukmę bei leidžia apžiūrėti, ar nėra kablio defektų. Taip pat ji padeda įvertinti, ar didėjantis nuovargis kelia pavojų dėl tolimesnio kablio naudojimo saugumo, bei leidžia atlikti tikslesnius kėlimo įrangos charakteristikų skaičiavimus nei taikomas nustatytas darbo laikotarpis (DWP).

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Konsultavimo paslaugos

Kranų operatorių mokymas

Padeda padidinti jūsų darbuotojų ir jūsų operacijų saugumą, rengiant kranų operatorių mokymus.

Kranų operatorių mokymuose dalyviai gauna praktiškų žinių, kurios padeda sumažinti darbinių klaidų skaičių ir su tuo susijusias prastovas. Kranų operatorių mokymuose taip pat mokoma, kaip išvengti potencialiai rimtų darbuotojų sužalojimų dėl netinkamo krano valdymo.

Crane modernization
Modernizavimo paslaugos

Krano modernizavimas

Modernizavimas yra specializuotas patobulinimas ir (arba) modifikavimas, skirtas pailginti jūsų tiltinio krano eksploatavimo trukmę ir užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų, techninės priežiūros grafikų ir gamybos reikalavimų. 

Įprastas modernizavimas apima tokių dalių kaip atvirų vežimėlių suktuvų atnaujinimą, elektros ir automatizavimo sistemų naujinimą arba tokių struktūrų kaip sijos, kėlimo svertai ir bėgiai, modifikavimą. Tokios išmaniosios funkcijos kaip svyravimo kontrolė, suspaudimo prevencijos ir zonos apsaugų sistemos taip pat pagerina įrangos saugumą ir našumą. 

Overhead crane modernization
Modernizavimo paslaugos

Modernizavimo tipai

Tiltinių kranų modernizavimas - kaštus taupanti alternatyva naujos įrangos pirkimui; taip jūsų verslas gali panaudoti modernesnes ir didesnio našumo technologijas, kurios siūlomos naujesnių modelių kranuose.

Modernizavimas gali apimti:

  • Naujų funkcijų, tokių kaip išmaniosios funkcijos, įtraukimą į esamą automatizavimo sistemą arba naujos automatizavimo sistemos suprojektavimą ir įdiegimą į jau eksploatuojamą kraną.
  • Krano keliamosios galios, greičio, kėlimo ciklų ir kitų charakteristikų padidinimą.
  • Krano vietos pakeitimą, diapazono išplėtimą, suėmimo ar kito sudėtingo po kabliu naudojamo įtaiso pridėjimą.

Elektros komponentų atnaujinimą, patobulinimą ar pakartotinį sujungimą, įskaitant PLC valdiklius ir visus krano valdymo įtaisus.