Konecranes technician inspecting hoist
Kranų ir keltuvų apžiūros

Saugos ir atitikties užtikrinimo apžiūros

Kranų apžiūros yra skirtos įvertinti įrangos saugumą, nustatyti nusidėvėjimą bei techninės priežiūros poreikius, norint užtikrinti saugų ir našų įrenginio veikimą. Apžiūros taip pat leidžia įsitikinti, kad jūsų įranga atitinka galiojančius vietinius standartus bei teisės aktus, ir padeda išvengti baudų bei darbų pertraukų. 

Be reguliarių krano apžiūrų, taip pat naudinga parengti išsamų prevencinės techninės priežiūros, suplanuotų remonto darbų ir papildomų paslaugų planą, kuris leistų nuodugniau apžiūrėti jūsų kraną ir jo dalis. Su koordinuota programa galima užtikrinti saugesnį, patikimesnį ir nuostatas atitinkantį darbą.

Konecranes expert and customer on site
Prevencinės techninės priežiūros programa

Paslaugos, pritaikytos pagal jūsų specifinius poreikius

Veiksminga prevencinės techninės priežiūros programa yra sudaryta iš prevencinės techninės priežiūros apžiūrų, atitikties apžiūrų, kai jos yra reikalingos, ir įprastų techninės priežiūros procedūrų. Ja siekiame padėti jums laikytis galiojančių reglamentų, gamintojo teikiamų rekomendacijų dėl priežiūros, bei sumažinti netikėtų gedimų ir susijusių su jais prastovų tikimybę.

Mes pritaikome techninės priežiūros programas pagal jūsų darbus, atsižvelgdami į jūsų turimą įrangą, jos naudojimą, darbinę aplinką, darbo ciklą, techninės priežiūros istoriją, gamintojų rekomendacijas ir įstatymų nustatytus reikalavimus.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Rizikos ir rekomendacijų metodas

Rizikos ir tobulinimo galimybių identifikavimas

Visada, kai atliekame jūsų įrangos priežiūrą, taikome savo Rizikos ir rekomendacijų metodą, dokumentuodami ir nustatydami korekcinių veiksmų prioritetus.

Iš pradžių apžiūrime komponentą ir įvertiname jo būklę. Tada pažymime triktis, trūkumus ir (arba) pažeidimus bei juos įvertiname kaip riziką saugai, riziką gamybai arba nenustatytos būklės triktį. Taip pat įvertinsime komponento patobulinimo galimybes. Pateiksime rekomendacijų dėl korekcinių veiksmų ir aptarsime jas su jumis mūsų apžvalgos proceso metu.

Taip pat rizikos ir rekomendacijų santrauką galite peržiūrėti savo klientų portale yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Klientų konsultavimas

Specialistų pagalba kiekviename žingsnyje

Visada, kai atliekame jūsų įrangos techninę priežiūrą, veikiame kaip konsultantai, dalindamiesi informacija apie tai, ką nustatėme, bei teikdami susijusias rekomendacijas.

Saugos apžvalga

Visada, kai aptinkamas su saugumu susijęs pavojus, inspektorius ar technikas turi pateikti saugos apžvalgą prieš jums išeinant iš darbo vietos arba grąžinant įrangą tolimesniam eksploatavimui.

Vizito apžvalga

Baigus kiekvieną užsakytą paslaugą ir kol yra darbo vietoje, inspektorius arba technikas pasidalins tuo, ką aptiko patikros ar techninės priežiūros procedūrų metu, apžvelgs nustatytus pavojus bei tobulinimo galimybes ir išklausys jūsų sprendimo dėl rekomenduojamų veiksmų.

Techninės priežiūros apžvalga

Vietiniame padalinyje asmeniškai, internetu arba telefonu bus pateikiama techninės priežiūros apžvalga. Mes aptarsime galimus pavojus, rekomendacijas ir įkainių pasiūlymus, atsakysime į jūsų klausimus, išnagrinėsime jums nerimą keliančius dalykus ir dokumentuosime veiksmus, kurių toliau bus imamasi.

Verslo apžvalga

Kartą per metus arba prireikus, atliksime šią apžvalgą jūsų administracijos lygiu. Tai yra išsami mūsų paslaugų teikimo santykių analizė, įvertinanti darbų eigą, atsiliepimus ir dokumentuotą paslaugų vertę.

Online access to your equipment and maintenance data image
yourKONECRANES klientų portalas

Paprasta ir lengva prieiga prie krano priežiūros informacijos

Mūsų klientų portale yourKONECRANES.com greitai ir lengvai pasieksite informaciją apie savo krano techninę priežiūrą, įvertintą būklę, galėsite peržiūrėti naudojimo duomenis bei sutarties detales. Portale pateikiama sklandi visų techninės priežiūros veiksmų, TRUCONNECT įspėjimų ir procedūrų, atliktų per pasirinktą laikotarpį, apžvalga. Surinktus duomenis apie vieną turto objektą arba visą parką galima greitai peržiūrėti, analizuoti ir pasidalinti.

Konecranes technician fixing crane
Paslaugos

Korekcinė techninė priežiūra ir modifikacijos

Spręskite saugos ir produktyvumo problemas ir išnaudokite galimybes tobulinti įrangą laiku, atlkdami remonto darbus, pakeisdami krano komponentus ir (arba) pridėdami naujų technologijų.

Korekcinė techninė priežiūra atliekama, nustačius triktį, ja siekiama atkurti jūsų kraną į būklę, kuriai esant jis gali veikti pagal savo numatytąją paskirtį. Laiku atliekami žinomų trikčių remonto darbai sumažina netikėtų gedimų tikimybę, dažnai jie reglamentuojami pagal galiojančius teisės aktus.

Modifikacijos yra santykinai lengvas ir ekonomiškas būdas papildyti turimą tiltinį kraną naujomis galimybėmis ir technologijomis. Palyginus su modernizavimo darbais, modifikacijoms paprastai reikia mažiau išankstinio planavimo ir prastovų laiko.

Konecranes technician working on hoist
Korekcinė techninė priežiūra

Prastovų mažinimas planuojant remonto darbus

Žinomų trikčių šalinimas padeda užtikrinti saugumą ir yra logiškas sprendimas ekonominiu požiūriu. Apžiūros ir prevencinės techninės priežiūros metu aptiktos komponentų triktys yra dokumentuojamos, ir su jumis bus aptarta, kokių korekcinių veiksmų galima imtis. Mes galime pritaikyti krano ir keltuvo remonto darbus pagal jūsų gamybos grafiką, kad prastovos būtų kuo mažesnės.

Led lighting retrofit for cranes image
Modifikacijos

Jūsų įrangos eksploatavimo trukmės pailginimas

Keičiant tokias dalis kaip lyninės talės, grandininės talės, elektros sistemos / valdymo skydeliai, dažnio keitikliai ir energijos / duomenų perdavimo linijos, galima pailginti įrangos eksploatavimo trukmę, atsarginių dalių prieinamumą ir bendrąjį darbų našumą.

Įtraukiamos naujos technologijos, tokios kaip susidūrimų vengimo sistemos, šoninio traukimo prevencijos sistema, įspėjamieji įtaisai, apkrovų matuokliai, belaidžio ryšio sistemos, būklės ir nuotolinės stebėsenos prietaisai, taip pat leidžia padidinti įrangos saugumą ir našumą.