Site Terms

PROSIMO, DA NATANČNO PREBERETE POGOJE UPORABE, PREDEN DOSTOPATE DO TEH SVETOVNIH SPLETNIH STRANI IN JIH UPORABLJATE.

Z dostopom in uporabo spletnih strani Konecranes Plc World Wide se strinjate z naslednjimi pogoji. Ne uporabljajte teh strani, če se ne strinjate z vsemi naslednjimi pogoji in določili.
Vsebina teh strani je v celoti v lasti družbe Konecranes Plc (v nadaljevanju Konecranes). Vsebina Konecranes World Wide spletnih strani je © 2009 Konecranes Plc. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno podeljene, so pridržane. Za posamezne dokumente na naših svetovnih spletnih straneh lahko veljajo dodatni pogoji, navedeni v teh dokumentih.
Reproduciranje, prenos, distribucija ali shranjevanje celotne vsebine ali dela vsebine v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Konecranes je prepovedano, razen da lahko na svojem računalniku shranjujete ali tiskate kopije izvlečkov s teh strani samo za osebno, nekomercialno uporabo in v celoti v skladu s temi pogoji uporabe. Spreminjanje vsebine ali uporaba vsebin za kakršenkoli drug namen je prepovedana. Uporaba sporočil za javnost in drugih dokumentov, ki so označeni kot javni, je dovoljena v javnih komunikacijah, če je naveden vir informacij.
Za lažjo dostopnost lahko Konecranes vključuje povezave do spletnih mest na internetu, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb. S povezavo do tega spletnega mesta tretje osebe morate pred uporabo tega spletnega mesta pregledati in se strinjati s pravili uporabe tega spletnega mesta. Prav tako se strinjate, da družba Konecranes nima nadzora nad vsebino tega spletnega mesta in ne more prevzeti nobene odgovornosti za gradivo, ki ga ustvarijo ali objavijo takšna spletna mesta tretjih oseb. Poleg tega povezava do spletnega mesta, ki ni družba Konecranes, ne pomeni, da družba Konecranes podpira spletno mesto ali izdelke ali storitve, navedene na takem spletnem mestu tretje osebe.
S pošiljanjem gradiva na katerega koli od naših strežnikov, na primer po e-pošti ali prek spletnih strani Konecranes World Wide Web, se strinjate, da: (a) gradivo ne bo vsebovalo nobenega elementa, ki je nezakonit ali kako drugače neprimeren za objavo; (b) uporabili boste razumne napore za skeniranje in odstranjevanje virusov ali drugih škodljivih ali uničujočih lastnosti, preden pošljete kakršno koli gradivo; in (c) ste lastnik gradiva ali imate neomejeno pravico, da nam ga posredujete, družba Konecranes pa lahko gradivo objavi brezplačno in/ali ga vključi ali katere koli koncepte, opisane v njem, v naše izdelke brez odgovornosti; (d) se strinjate, da ne boste ukrepali proti nam v zvezi z gradivom, ki ga predložite, in se strinjate, da nam boste povrnili škodo, če katera koli tretja oseba ukrepa proti nam v zvezi z: gradivo, ki ga predložite.
Družba Konecranes ne pregleduje in ne more pregledovati vsebine, ki jo uporabniki objavijo na svojem spletnem mestu, in za takšno vsebino ni odgovorna. Konecranes lahko kadar koli po lastni presoji odstrani vse vsebine, ki jih objavijo uporabniki.
Vsebina spletnih strani družbe Konecranes World Wide je na voljo takšna kot je ter brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev v zvezi s pravilnostjo, točnostjo ali zanesljivostjo teh strani ali kako drugače. Konecranes ne jamči, da so te strani ali strežnik, ki jih daje na voljo, brez virusov ali drugih škodljivih komponent. Konecranes ne jamči, da bodo njegove spletne strani neprekinjene ali brez napak. Družba Konecranes si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda strani ali prekliče dostop do njih.
 

V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO, TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEH STRANI NI DANA NIKAKRŠNA GARANCIJA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVA LASTNIŠTVA ALI KRŠITVE ALI IMPLICITNIH JAMSTEV PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. KONECRANES NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI ZA PREKINITEV POSLOVANJA, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TE STORITVE, TUDI ČE JE BIL KONECRANES OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE DOLOČENIH JAMSTEV ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. ODGOVORNOST KONECRANES BI BILA V TAKEM PRIMERU OMEJENA V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON.

Imena izdelkov Konecranes ali Konecranes so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Konecranes. Druga imena izdelkov in podjetij, omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov. Vaš dostop do tega spletnega mesta se ne sme razlagati kot podelitev, implicitno, estoppel ali kako drugače, kakršne koli licence ali pravice do uporabe kakršnih koli oznak, ki se pojavljajo na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Konecranes ali njenega tretjega lastnika.
© 2009 Konecranes Plc. Vse pravice pridržane.