Kundportalens funktioner

lcirtmantra_sv-se

Kundportalen yourKONECRANES.com ger fullständig överblick och direktkontakt med Konecranes online. Inspektions- och servicerapporter, schemalagd service, underhållshistorik, tillgångslistor, servicekostnader och avtalsinformation finns tillgängliga. yourKONECRANES.com kan även användas för att skicka in serviceförfrågningar.

Översikt

Få en snabb överblick av säkerhetsvarningar, risker och kostnader. TRUCONNECT®-varningar visas längst upp tillsammans med kranens drifttid och antal starter. En risksammanfattning inkluderar säkerhetsrisker, produktionsrisker, ej fastställda risker och förbättringsmöjligheter. Även totala servicekostnader och kostnader per enhet visas. Aktivitetsfliken visar alla serviceaktiviteter inom en viss tidsram. Alla dokument som har skapats eller överförts under en viss tidsperiod visas under Dokumentfliken. Knappen Ny servicebegäran skapar en ny servicebegäran med ett klick. Information från din service- och företagsgranskning kan visas när som helst.

TRUCONNECT

Användningsinformation från fjärrövervakning kan visas efter grupp eller enskild utrustning. En vy över sammanfattning ger möjlighet att filtrera efter datum. Diagram som är enkla att förstå visar drifttider, motorstarter, överbelastningar, nödstopp och överhettningar. Här kan även en uppskattning av återstående servicelivslängd för vissa komponenter visas.

Tillgångslista

All utrustning visas på ett och samma ställe, inklusive TRUCONNECT- och servicetillgångar. I listan finns information om varje utrustning, som exempelvis beskrivning, plats och onlinestatus för TRUCONNECT.

Servicekalender

I kalendern listas slutförda och kommande serviceaktiviteter. Servicestatus visas med hjälp av färgkodning och en filtreringsfunktion anger aktiviteter efter serviceprodukt.

Servicegranskning

Efter ett servicebesök kommer en servicetekniker från ditt lokala kontor för att följa upp och gå igenom rekommendationer och offerter, svara på frågor och planera nästa steg. Informationen kan visas när som helst på yourKONECRANES.com. På aktivitetsfliken kan filtrering efter Slutförd service göras, för att se en grundläggande sammanfattning av senaste service. En risksammanfattning visas för senaste service och information om varje inspekterad komponent med rekommendationer och kommentarer från teknikern.

Verksamhetsgranskning

Den här granskningen på verksamhetsnivå av det nuvarande underhållsprogrammet syftar till att visa avkastning på investeringen och driva fram kontinuerliga förbättringar. Portalen innehåller samma information som presenteras i verksamhetsgranskning.

Information om serviceavtal, samt alla serviceprodukter som är förknippade med avtalet kan visas. Kostnadssektionen visar kostnader och nyckeltal för service. Tillgångar kan sorteras efter kostnad och kan filtreras efter servicetyp alternativt visas alla kostnader samtidigt. Ett annat filtrerar efter prioritetsnivå, så att trender och kostnader för de allra viktigaste utrustningarna visas.