TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Ste pripravení pripojiť sa?

Ponúkame niekoľko produktov TRUCONNECT, ktoré pomôžu podporiť vaše operácie údržby, umožnia prediktívnu údržbu a zlepšia bezpečnosť a produktivitu zariadenia.

Vzdialené monitorovanie TRUCONNECT poskytuje údaje o použití žeriavu a prevádzkové údaje, ktoré vám pomôžu naplánovať a zaradiť do harmonogramu preventívnu údržbu.

Monitoring bŕzd TRUCONNECT poskytuje nepretržité informácie o stave bŕzd a zisťuje poruchy bŕzd. 

Vzdialená podpora TRUCONNECT poskytuje nepretržitý prístup ku globálnej sieti odborníkov a špecialistov na žeriavy, ktorí ponúkajú riešenie problémov, čo pomáha znižovať neplánované prestoje.

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Servis

Služby umožňujúce prediktívnu údržbu

Na vykonávanie prediktívnej údržby musia byť zavedené špecifické typy servisných produktov. Je to kombinácia týchto produktov, využitie analytiky a náš konzultačný proces, čo umožňuje prediktívnu údržbu. ​

Jadro programu CARE zahŕňa kontroly a bežnú údržbu. Aby bolo možné efektívne využívať prediktívnu údržbu, je potrebné pridať nasledujúce produkty.

Remote Monitoring metals industry

Vzdialený monitoring TRUCONNECT a monitoring bŕzd TRUCONNECT

Vzdialený monitoring sa používa pre zhromažďovanie údajov o stave zariadenia a jeho používání, a je kľúčovým prvkom prediktívnej údržby.

Technician performing oil analysis

Analýza stavu oleja

Analýza stavu oleja pomáha pri rozhodovaní o optimálnom načasovaní výmeny oleja v prevodovke zdvihu či pojazdu. Analyzovať možno tiež hydraulický olej.

Gear case inspection liftup image

Kontrola stavu prevodovky a/alebo pokročilá inšpekcia stavu prevodovky

Kontrola stavu prevodovky je určená na zistenie jej stavu a stavu súvisiacich komponentov. Vykonáva sa vizuálna kontrola kľúčových súčastí a revízny technik zvyčajne kontroluje tiež aj hladinu oleja. Ďalej kontroluje vnútornú časť skrine prevodovky a povrchy prevodovky s použitím endoskopu. Pravidelnú prehliadku prevodovky možno vykonávať kedykoľvek, a ak je zistený nedostatok, potom môže byť pre ďalšiu analýzu doporučená pokročilá inšpekcia stavu prevodovky.

Coupling inspection liftup image

Kontrola spojky

Kontrola spojky je navrhnutá tak, aby odhalila problémy, ktoré môžu viesť k jej zlyhaniu.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

Magnetická kontrola stavu lana RopeQ

Pri bežnej kontrole môžu byť vizuálne skontrolovať iba vonkajšie drôty a pramene lana. Technológia Konecranes RopeQ ™ a metodika nedeštruktívneho testovania analyzujú stav vnútorných vodičov, drôtov a jadra oceľového lana, ktoré nie sú bežne viditeľné.

Hook/Shank Inspection liftup image

Kontrola háku a kladnice

Táto kontrola je určená na odhalenie problémov, ktoré by mohli viesť k zlyhaniu háku alebo kladnice. Spoločnosť Konecranes využíva okrem vizuálnej kontroly a bežne vykonávaných skúšok aj rôzne osvedčené nedeštruktívne testovacie techniky ako je penetračné farbivo, magnetické častice a magnetická guma.

Design Life Analysis liftup image

Analýza životnosti žeriavu

Ani časté kontroly nemôžu vždy odhaliť možné zlyhania zariadení, ktoré môžu byť spôsobené extrémne rýchlym šírením trhlín. Výpočet konštrukčnej životnosti žeriavu Vám poskytne informácie, ktoré Vám pomôžu posúdiť bezpečné pracovné limity a naplánovať postup pre ďalšie používanie zariadenia.