Demag logo   Vi er den originale serviceleverandør for både Konecranes og Demag-udstyr.

RailQ™ crane runway survey liftup image
Konsultationsserviceydelser

Vurder justeringen af kranskinner og sporing

Fejljusterede løbebaner for loftskraner forårsager slid på kranhjul, hjulflanger, lejer og skinner. Hvis disse ikke korrigeres, kan de resultere i ulykker, fejl eller afsporing af loftskraner, hvilket kan føre til produktivitetstab og kostbar nedetid for reperation samt udskiftning af dyre reservedele.

RailQ Runway Survey ser på justeringen af din kranskinne og giver oplysninger om løbebanens spænd, rethed og højdeforhold samt højde mellem skinner.

CraneQ Crane Geometric Survey bedømmer justeringen og retvinklingen af en kran ved at se på hjul, styreruller, endeslæder, dragere og andre af kranens komponenter.

Sammen kan RailQ og CraneQ give dig en komplet indsigt i kran- og skinnegeometrien.

Crane reliability study liftup image
Konsulenttjenester

Kranundersøgelse og -analyse kan anvendes til at fastslå moderniseringsbehov

Hvis du har spørgsmål om dine gamle kraner, kan en ingeniørbedømmelse bruges som en rettesnor for beslutninger om vedligeholdelse og modernisering.

Kranpålidelighedsundersøgelsen er en teknisk undersøgelse af en kran med en dertilhørende vurdering af, hvor længe det varer, før den er udtjent. Undersøgelsen giver dig et nøjagtigt billede af den aktuelle tilstand af dit løfteudstyr og indeholder oplysninger til planlægning af fremtidig løftedrift.

Stålkonstruktionsanalysen kan give detaljerede oplysninger om levetiden for og tilstanden af en krans stålkonstruktion. Den hjælper også med moderniseringsplanlægning og vurdering af, om stålkonstruktionen fortsat kan anvendes efter designarbejdsperioden (DWP) er udløbet.

koukkuanalyysi
Konsulenttjenester

Rebanalyse

Rebanalysen er designet til at give svar på wire- og rebføringsspørgsmål såsom rebvalg, bekymringer om reblevetid, komponentfejl eller uventede hændelser. Den kan også indeholde forbedringsmuligheder med henblik på at udvide rebets og rebføringens komponentlevetid.

Kroganalysen evaluerer den tilbageværende levetid for en metaltræt krankrog, og efterser den grundigt for eventuelle defekter. Den kan afsløre om faldende levetid på grund af metaltræthed kan udgøre en risiko for fejl i den fortsatte anvendelse af kranen, og kan give mere detaljerede oplysninger end beregninger af designarbejdsperioden (DWP) for hejseværket.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Konsulenttjenester

Kranoperatøruddannelse

Øg sikkerheden for dit personale og din drift med kranoperatøruddannelse.

Kranoperatøruddannelse giver deltagerne den fornødne viden til at kunne medvirke til at reducere antallet af driftsfejl, der kan give unødig nedetid. Derudover kan deltagerne også få anden nyttig viden, der kan være med til at forhindre alvorlig personskade som følge af forkert kranbetjening.

Crane modernization
Moderniseringstjenester

Kranmodernisering

Moderniseringer er skræddersyede opgraderinger og/eller modifikationer udviklet til at udvide levetiden for din loftskran og imødekomme aktuelle lovkrav samt vedligeholdelses- og produktionskrav. 

Typiske moderniseringer inkluderer opgradering af åbne hejsetrolleyer samt automatiserings- og elektriske systemer eller ændring af konstruktioner såsom dragere, løftebomme og køreskinner. Intelligente funktioner såsom svajningsgkontrol, forebyggelse af kabelslæk og beskyttede områder kan give yderligere forbedringer af sikkerhed og produktivitet. 

Overhead crane modernization
Moderniseringstjenester

Moderniseringstyper

Loftskranmodernisering er et omkostningsbesparende alternativ til at købe nyt udstyr, som giver din virksomhed mulighed for at drage fordel af mere effektiv og opdateret teknologi, der er tilgængelig i helt nye kraner.

Moderniseringer kan omfatte:

  • Tilføjelse af ny funktionalitet såsom intelligente funktioner i et eksisterende automatiseringssystem eller at designe og installere et nyt automatiseringssystem på en eksisterende kran.
  • Øg en krans kapacitet såsom løftekapacitet, hastighed og hejsecyklus.
  • Skift en krans placering, øg spændvidden, tilføj en grab eller en anden type komponent under krogen.

Træk nye ledninger, forny eller opgrader elektriske komponenter – inklusive PLC og hele kranstyringsenheder.