Inspections
Eftersyn af kran og hejseværk

Sikkerheds- og overholdelseseftersyn

Kraneftersyn er udviklet til at bedømme udstyrssikkerheden, spore slitage og identificere vedligholdelse, som er nødvendig for sikker og produktiv drift. Eftersyn kan også bekræfte, om dit udstyr overholder aktuelle lokale standarder og love, hvilket hjælper dig med at undgå dyre bøder og driftsforstyrrelser. 

I tillæg til almindelige kraneftersyn er det fordelagtigt at udvikle en omfattende plan for forebyggende vedligeholdelse, planlagte reparationer og udvidede serviceeftersyn med mere dybtgående undersøgelser af din kran og dens komponenter. Med et koordineret program kan du mere effektivt opretholde en sikrere og mere pålidelig drift, som overholder lovkrav.

Service products tailored to your requirements image
Forebyggende vedligeholdelsesprogram

Service, der er skræddersyet til dine behov

Et effektivt forebyggende vedligeholdelsesprogram består af forebyggende vedligeholdelseseftersyn, overholdelsesinspektioner efter behov samt rutinemæssig vedligeholdelse. Målet er at hjælpe dig med at overholde lovkrav, følge producentens anbefalinger for vedligeholdelse, og at reducere sandsynligheden for fejl, der resulterer i uplanlagt nedetid.

Vi skræddersyr vores serviceprogrammer til din drift og tager højde for udstyret, dets anvendelse, driftmiljø, arbejdsklasse, servicehistorik, producentens anbefalinger og lovkrav.

Risks and Recommendations on yourKONECRANES.com
Risikovurderings- og vejledningsmetode

Identificering af ricisi og forbedringsmuligheder

Når vi servicerer dit udstyr, anvender vi vores risikovurderings- og vejledningsmetode til at dokumentere og prioritere udbedrende handlinger.

Vi undersøger først en komponent for at vurdere dens tilstand. Når der er fejl, mangler og/eller overtrædelser, noterer og kategoriserer vi dem som enten en sikkerhedsrisiko, produktionsrisiko eller værende i en ubestemt tilstand. Vi identificerer også enhver forbedringsmulighed. Vi giver anbefalinger til udbedrende handlinger og diskuterer dem med dig i forbindelse med vores gennemgang.

Du kan også se en oversigt over ricisi og anbefalinger på vores kundeportal yourKONECRANES.com.

Our consultative approach image
Kundekonsultation

Ekspertrådgivning gennem hele processen

Når vi servicerer dit udstyr, anvender vi en konsultationsorienteret strategi for at dele vores opdagelser og give anbefalinger.

Sikkerhedsgennemgang

Når en sikkerhedsrelateret risiko opdages, udfører inspektøren eller teknikeren en sikkerhedsgennemgang med dig, før vedkommende forlader stedet eller returnerer udstyret til drift.

Se gennemgang

Ved færdiggørelsen af hver serviceanmodning, deler inspektøren eller teknikeren sine opdagelser fra inspektionen eller vedligeholdelsen på stedet, gennemgår identificerede risici og forbedringsmuligheder, og modtager din beslutning om anbefalede handlinger.

Servicegennemgang

Den lokale afdeling følger op med en servicegennemgang på stedet, online eller via telefon. Vi gennemgår åben risiko/anbefalinger og tilbud, svarer på dine spørgsmål eller bekymringer, og dokumenterer de næste trin.

Forretningsrelateret gennemgang

Hvert år, eller efter behov, udfører vi denne gennemgang på dit ledelsesniveau. Dette er en dybtgående gennemgang af vores serviceforhold, hvor vi ser nærmere på fremskridt, feedback og dokumenteret værdi.

Online access to your equipment and maintenance data image
yourKONECRANES kundeportal

Hurtig og nem adgang til oplysninger om kranvedligeholdelse

Vores kundeportal, yourKONECRANES.com, giver dig hurtig og nem adgang til oplysninger om din kranvedligeholdelse, aktivstilstand og dine brugsdata samt aftaleoplysninger. Portalen giver dig et klart overblik over alle vedligeholdelsesaktiviteter, TRUCONNECT-alarmer og selv forbrug over enhvert tidsinterval. Aggregerede data kan vises, analyseres og deles hurtigt for et enkelt aktiv eller en hel flåde.

Corrective maintenance and retrofits
Service

Udbedrende vedligeholdelse og eftermonteringer

Adresserer sikkerheds- og produktivitetsrelaterede problemer samt udnyttelse af muligheder for forbedring ved at foretage rettidige reparationer, erstatte komponenter og/eller føje ny teknologi til din kran.

Udbedrende vedligeholdelse udføres, når der opdages fejl, og formålet er i sagens natur at bringe din kran tilbage i funktionsdygtig stand. Rettidig reparation af kendte fejl reducerer risikoen for nødstop og er desuden ofte et lovkrav.

Eftermonteringer er en forholdsvis enkel og økonomisk metode til opdatering af en krans funktioner og teknologi. Behovet for planlægning og nedetid er typisk mindre ved eftermonteringer end ved modernisering.

Planned crane repairs
Udbedrende vedligeholdelse

Minimer nedetid med planlagte reparationer

Udbedring af kendte fejl er ikke kun en forbedring af sikkerheden, men også økonomien. Komponentfejl, der identificeres i forbindelse med eftersyn og forebyggende vedligeholdelse, dokumenteres, og de udbedrende tiltag fastlægges i samråd med dig. For at minimere nedetiden kan vi sørge for at koordinere reparationer af kran- og hejseværksreparationer, så de udføres på det mest hensigtsmæssige tidspunkt i forhold til din produktionsplan.

Led lighting retrofit for cranes image
Eftermonteringer

Forlæng dit udstyrs levetid

Ved at erstatte komponenter såsom wirehejseværk, kædehejseværk, kontrol-/elektriske paneler, frekvensvekselrettere og strøm-/dataoverførselslinjer, kan udstyrets levetid forlænges, og reservedelstilgængelighed, driftsikkerhed og -produktivitet forbedres.

Sikkerhed og produktivitet kan også styrkes ved at tilføje ny teknologi såsom systemer, der forhindrer kollisioner, systemer, der forebygger sidetræk, advarselsenheder, belastningsskærme, trådløse kontrolsystemer, samt tilstands- og fjernovervågningssystemer.