| Εξοπλισμός για τον κλάδο της εξόρυξης

suwnice z wciągnikiem łańcuchowym

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία που πληροί τις ανυψωτικές απαιτήσεις ελαφριών και βαριών εφαρμογών μέχρι 500 τόνους.
Process Crane Image for Mining industry

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PROCESS CRANES)

Αυτές οι γερανογέφυρες κατασκευάζονται προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης…
suwnice i wciągniki do środowisk niebezpiecznych

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (ΑΤΕΧ)

Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από εξοπλισμό για επικίνδυνα περιβάλλοντα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προσφέρει το…

| Αφήγηση πελάτη

Αφήγηση πελάτη

Ένας κορυφαίος κατασκευαστής γυψοσανίδων λειτουργεί το μεγαλύτερο λατομείο γύψου στη Βόρεια Αμερική. Το λατομείο επεξεργάζεται έως και 20.000 τόνους βράχου σε ημερήσια βάση, κάτι που ασκεί πολύ μεγάλη πίεση στον εξοπλισμό διαχείρισης των υλικών.

ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SMART FEATURES)

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Konecranes (SMART FEATURES) είναι λύσεις τεχνολογίας που βασίζονται σε λογισμικό και σας δίνουν τον έλεγχο στον χειρισμό των υλικών στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σας.