Waste Handling Cranes image

Γερανογέφυρες χειρισμού αποβλήτων (Waste Handling Cranes)

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, οι γερανογέφυρες χειρισμού αποβλήτων διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας, από την άφιξη των αποβλήτων στην εγκατάσταση έως την αποτέφρωσή τους. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή γερανογεφυρών χειρισμού αποβλήτων είναι η συνολική απόδοση των αποτεφρωτών, η διάταξη του χώρου διαχείρισης των αποβλήτων, το είδος των αποβλήτων και ο χρόνος που χρειάζεται για την παραλαβή και την επεξεργασία τους. Οι αποκλειστικές τεχνολογίες ελέγχου φορτίου μας διαχειρίζονται κρίσιμες λειτουργίες των γερανογεφυρών, για τη μείωση της δομικής καταπόνησης, την αύξηση της απόδοσης και την παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. Η πατενταρισμένη διάταξη πλαγιοφορέων της Konecranes διανέμει ίσο φορτίο σε όλους τους τροχούς του φορείου.

Slag Handling Cranes image

Γερανογέφυρες χειρισμού σκωρίας (Slag Handling Cranes)

Τα περιβάλλοντα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης και υγρασίας είναι πολύ απαιτητικά για τις γερανογέφυρες, συνεπώς, η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον εξοπλισμό μεταφοράς σκωρίας. Η γερανογέφυρα χειρισμού σκωρίας της Konecranes έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διανέμει τη σκωρία, μέσω μιας γραμμής μεταφοράς (ταινιόδρομος), προς άλλους χώρους στο εσωτερικό των αποθηκών σκωρίας, όλο το 24ωρο.

Γερανογέφυρες χειρισμού λάσπης (Sludge Handling Cranes)

Στους σταθμούς αποθήκευσης λάσπης, η λάσπη που βρίσκεται σε ημίρρευστη κατάσταση εκφορτώνεται από φορτηγά στους χώρους αποθήκευσης. Στο εσωτερικό των χώρων αποθήκευσης, η γερανογέφυρα χειρισμού λάσπης μεταφέρει το υλικό στις δεξαμενές. Αυτή η γερανογέφυρα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με ασφάλεια και επαρκή ταχύτητα να μεταφέρει κολλώδη, ημίρρευστα υλικά.

Biomass Handling Cranes image

Γερανογέφυρες χειρισμού βιομάζας

Οι γνώσεις μας σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γερανογέφυρες στις διαδικασίες επεξεργασίας βιομάζας μάς έχει βοηθήσει να σχεδιάσουμε εξοπλισμό κατάλληλο για τις περισσότερες ανάγκες στις εργασίες χειρισμού βιομάζας: έτσι, σχεδιάσαμε τη γερανογέφυρα βιομάζας CXT, μια πλήρως αυτοματοποιημένη, ευέλικτη και αξιόπιστη γερανογέφυρα με σχεδιασμό compact διαστάσεων. Σε σχέση με λύσεις που στηρίζονται σε έναν ιμάντα φόρτωσης/μεταφοράς, η γερανογέφυρα βιομάζας CXT αυξάνει τον διαθέσιμο χώρο στις εγκαταστάσεις σας, μειώνει τον θόρυβο, τη σκόνη και τις εκπομπές καυσίμων, ενώ αυξάνει τη χωρητικότητα αποθήκευσης καυσίμου.

Strawbale Handling Cranes image

Γερανογέφυρες χειρισμού δεμάτων αχύρου (Strawbale Handling Cranes)

Οι γερανογέφυρες χειρισμού δεμάτων αχύρου χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση δεμάτων αχύρου από φορτηγά. Η γερανογέφυρα μπορεί να συγκρατήσει έως και 12 δεμάτια αχύρου τη φορά και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η γερανογέφυρα χειρισμού δεμάτων αχύρου της Konecranes διαθέτει αισθητήρες μικροκυμάτων για τον έλεγχο της υγρασίας, ενώ είναι εξοπλισμένη και με έναν ανθεκτικό ζυγό τεσσάρων σημείων.

Εξοπλισμός για την αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και βιομάζας

Men with overhead crane

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία που πληροί τις ανυψωτικές απαιτήσεις ελαφριών και βαριών εφαρμογών μέχρι 500 τόνους.

Konecranes KBK workstation lifting system

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ανυψωτικά συστήματα σταθμού εργασίας της Konecranes περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο εξειδικευμένων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ελαφριά φορτία. Η σειρά αποτελείται από προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαδικασίες, από εφαρμογές που απαιτούν χειρισμούς ακριβείας έως εφαρμογές με απαιτητική χρήση σταθμών εργασίας. Ο εξοπλισμός μας προσφέρει αποτελεσματική και ασφαλέστερη ανύψωση για κάθε είδος φορτίου.

Remote operating station image

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΜΕΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Σταθμός Τηλεχειρισμού [Remote Operating Station (ROS)] είναι ένα πολυλειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα που μπορεί να προβάλλει εικόνες του περιβάλλοντος λειτουργίας της γερανογέφυράς σας σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας κάμερας, ενώ μπορεί να σας παρέχει και πληροφορίες που αφορούν τη γερανογέφυρα και την εκτελούμενη διαδικασία. Δίνει τη δυνατότητα χειρισμού της γερανογέφυρας από μια απομακρυσμένη αίθουσα ελέγχου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο λειτουργίας της γερανογέφυρας, ενώ εξαλείφει την ανάγκη άμεσης οπτικής επαφής με τη γερανογέφυρα.

Τεχνογνωσία για την αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και βιομάζας

Αφήγηση πελάτη - Boral Cement

Μια κορυφαία εταιρεία οικοδομικών υλικών, η Boral Cement, βελτιώνει τη βιωσιμότητά της και μειώνει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας υλικά που προέρχονται από βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία ενσωματώνει στο μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιεί για τη θέρμανση της καμίνου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις Berrima Cement Works.

ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SMART FEATURES)

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Konecranes (SMART FEATURES) είναι λύσεις τεχνολογίας που βασίζονται σε λογισμικό και σας δίνουν τον έλεγχο στον χειρισμό των υλικών στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σας.