| Εξοπλισμός για τον κλάδο της γενικής βιομηχανίας

stanowiskowe systemy dźwignicowe

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ανυψωτικά συστήματα σταθμού εργασίας της Konecranes περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο εξειδικευμένων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για…
suwnice z wciągnikiem łańcuchowym

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία που πληροί τις ανυψωτικές απαιτήσεις ελαφριών και βαριών εφαρμογών μέχρι 500 τόνους.
Lift Trucks

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ (LIFT TRUCKS)

Τα φορτηγά ανύψωσης και οι φορτωτές της Konecranes χειρίζονται χαλύβδινες πλάκες, ρολά και μήτρες, ενώ χρησιμοποιούνται και για τον…

| Τεχνογνωσία για τον κλάδο της γενικής βιομηχανίας

Αφήγηση πελάτη - Ponsse Oyj

"Ο βασικός στόχος του έργου της επέκτασής μας είναι να διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα για τους πελάτες μας. Πλέον θα μπορούμε να τροποποιούμε την παραγωγή μας με μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και να συναρμολογούμε και να μετακινούμε μεγαλύτερα φορτία και συναρμολογημένες διατάξεις στη γραμμή παραγωγής με μεγαλύτερη ασφάλεια".

ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SMART FEATURES)

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Konecranes (SMART FEATURES) είναι λύσεις τεχνολογίας που βασίζονται σε λογισμικό και σας δίνουν τον έλεγχο στον χειρισμό των υλικών στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σας.