| Εξοπλισμός για τον κλάδο της γενικής βιομηχανίας

Konecranes KBK workstation lifting system

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ανυψωτικά συστήματα σταθμού εργασίας της Konecranes περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο εξειδικευμένων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ελαφριά φορτία. Η σειρά αποτελείται από προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαδικασίες, από εφαρμογές που απαιτούν χειρισμούς ακριβείας έως εφαρμογές με απαιτητική χρήση σταθμών εργασίας. Ο εξοπλισμός μας προσφέρει αποτελεσματική και ασφαλέστερη ανύψωση για κάθε είδος φορτίου.

Men with overhead crane

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία που πληροί τις ανυψωτικές απαιτήσεις ελαφριών και βαριών εφαρμογών μέχρι 500 τόνους.

Lift Trucks

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ (LIFT TRUCKS)

Τα φορτηγά ανύψωσης και οι φορτωτές της Konecranes χειρίζονται χαλύβδινες πλάκες, ρολά και μήτρες, ενώ χρησιμοποιούνται και για τον χειρισμό προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια, κινητά αμαξώματα και ρυμουλκούμενα.

Τεχνογνωσία για τον κλάδο της γενικής βιομηχανίας

Αφήγηση πελάτη - Ponsse Oyj

"Ο βασικός στόχος του έργου της επέκτασής μας είναι να διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα για τους πελάτες μας. Πλέον θα μπορούμε να τροποποιούμε την παραγωγή μας με μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και να συναρμολογούμε και να μετακινούμε μεγαλύτερα φορτία και συναρμολογημένες διατάξεις στη γραμμή παραγωγής με μεγαλύτερη ασφάλεια".

ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SMART FEATURES)

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Konecranes (SMART FEATURES) είναι λύσεις τεχνολογίας που βασίζονται σε λογισμικό και σας δίνουν τον έλεγχο στον χειρισμό των υλικών στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σας.