Συμβουλές συμμόρφωσης και εκπαίδευση χειριστή γερανού

 

Αξιολογήστε την κατάσταση συμμόρφωσης των πρακτικών επιθεώρησης και συντήρησης των γερανών σας  

Η Ανάλυση Ελλείψεων Συμμόρφωσης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα σχετικά με το κατά πόσον οι τρέχουσες πρακτικές επιθεώρησης και συντήρησης των γερανών σας συνάδουν με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Η ανάλυση πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες της Konecranes και είναι διαθέσιμη για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων. 


Παρόλο που δεν μπορεί να παράσχει απόλυτα συμπεράσματα, μπορεί όμως να σας καθοδηγήσει στον εντοπισμό πιθανών κενών μεταξύ του πού βρίσκεστε και του πού θα έπρεπε να βρίσκεστε όσον αφορά τη συμμόρφωση. Μπορεί επίσης να παράσχει συστάσεις για να σας βοηθήσει να μετριάσετε τον σχετικό κίνδυνο. 

 

Έρευνα συμμόρφωσης  

Η Ανάλυση Ελλείψεων Συμμόρφωσης ξεκινά με μια συνάντηση στις εγκαταστάσεις σας στην οποία συμμετέχουν η διεύθυνση ασφάλειας, συντήρησης και λειτουργίας του εργοστασίου σας, καθώς και άλλα εμπλεκόμενα τμήματα ή προσωπικό, κατά τη διάρκεια της οποίας εξηγούμε τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών και απαντάμε σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης.


Στη συνέχεια, διενεργούμε μια επισκόπηση της εγκατάστασής σας εξετάζοντας πληροφορίες όπως τα αρχεία επιθεώρησης, τη διαθεσιμότητα εγχειριδίων συντήρησης και τις απαιτήσεις προληπτικής συντήρησης. Μελετάμε βασικές διαδικασίες που συνήθως περιλαμβάνουν πρακτικές επιθεώρησης, λίστες ελέγχου πριν από τη βάρδια, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και διαδικασίες διορθωτικής συντήρησης. Εξετάζουμε τα περιστατικά ασφαλείας και τις ενότητες εκπαίδευσης με τους χειριστές των γερανών σας για να αποκτήσουμε μια ολιστική άποψη της κατάστασής σας. 

 

Επισκόπηση των ευρημάτων  

Τα ευρήματα της Ανάλυσης Ελλείψεων Συμμόρφωσης επανεξετάζονται αυτοπροσώπως με τη διοίκηση του εργοστασίου. Τα κρίσιμα για την ασφάλεια θέματα ιεραρχούνται. Η έκθεση και οι συστάσεις μας θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές και, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν αποθηκεύονται, κοινοποιούνται ή διανέμονται με άλλο τρόπο.


 

Αυξήστε την ασφάλειά σας

Οι δύο τρόποι για να βοηθήσετε στην αύξηση της ασφάλειας του προσωπικού σας και των εργασιών σας είναι η Ανάλυση Ελλείψεων Συμμόρφωσης και η εκπαίδευση των χειριστών.

 

 

 


 

Βελτιώστε την ασφάλεια και την παραγωγικότητα με την εκπαίδευση των χειριστών γερανών  

Crane incident study
Except from our crane incident study, click to download the full infographic

Ένας από τους ευκολότερους και πιο αποδοτικούς τρόπους για τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους συντήρησης, είναι η εκπαίδευση χειριστών γερανών. 

Τα ατυχήματα με γερανούς προκαλούν τραυματισμούς στους χειριστές, στους εργαζόμενους στο εργοτάξιο ακόμη και σε άτομα που βρίσκονται κοντά. Η πλειονότητα των ατυχημάτων με γερανούς προκαλείται από ανθρώπινο λάθος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την ασφάλεια και ανεξέλεγκτες διακοπές λειτουργίας. Τα ατυχήματα μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και της χρήσης του γερανού. 

 

Εξοπλίστε τους χειριστές με την εκπαίδευση που απαιτείται για τη μείωση των λαθών και την αποφυγή πιθανών τραυματισμών.  

Η εκπαίδευση των χειριστών γερανών έχει σχεδιαστεί για τους χειριστές γερανών και το εποπτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία και την ασφαλή απόδοση των γερανών. Η εκπαίδευση παρέχει στους συμμετέχοντες τις εργασιακές γνώσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση των λαθών του χειριστή που μπορεί να οδηγήσουν σε περιττές διακοπές λειτουργίας. Η εκπαίδευση χειριστών γερανών μπορεί να παρέχει πρόσθετες γνώσεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή πιθανών σοβαρών τραυματισμών του προσωπικού που προκαλούνται από την ακατάλληλη λειτουργία του γερανού. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις τοπικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των γερανών. 

 

Τα θέματα εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

•    Τη λειτουργία όλων των κύριων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων του γερανού 
•    Τα κύρια προσόντα και τις απαιτήσεις για έναν χειριστή γερανού 
•    Τη διαδικασία καθημερινής επιθεώρησης γερανού που απαιτείται από τους τοπικούς φορείς διακυβέρνησης 
•    Τους τέσσερις κανόνες ασφαλούς και ικανής λειτουργίας του γερανού 
•    Τον ακριβή εντοπισμό των φορτίων και την πραγματοποίηση ανυψώσεων ακριβείας 
•    Τις σωστές τεχνικές για την ελαχιστοποίηση της ταλάντωσης του φορτίου 
•    Τα προτεινόμενα σήματα χειρός 
•    Τις βασικές διαδικασίες πρόσδεσης του φορτίου στον γάντζο 

Η εκπαίδευση χειριστών γερανών είναι ιδανική για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, τους εποχιακούς εργαζόμενους ή και για επανεκπαίδευση. Προσφέρουμε εκπαίδευση δια ζώσης.
Προσφέρουμε εκπαίδευση επί τόπου. Επιπλέον, διαθέτουμε το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της Konecranes  που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια σχολή εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Για να βρείτε τα μαθήματα κατάρτισης που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό υποκατάστημα εξυπηρέτησης.