Σχεδίαση με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας

Οι Smart Δυνατότητες, τα εργονομικά συστήματα ελέγχου και η τεχνολογία αυτοματισμού βοηθούν συνδυαστικά τους χειριστές σας. Μπορούμε να προσθέσουμε αυτά τα στοιχεία στις νέες παραγγελίες Konecranes σας, αλλά μπορούμε και να τα εγκαταστήσουμε και σε υπάρχοντα εξοπλισμό Konecranes. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή.

inteligentne funkcje suwnic

Έξυπνα Χαρακτηριστικά (Smart Features)

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά (Smart Features) που προσφέρει η Konecranes αποτελούν παραδείγματα της πιο προηγμένης διαθέσιμης τεχνολογίας για τις γερανογέφυρες. Σας δίνουν απόλυτο έλεγχο στον χειρισμό των υλικών σας, συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειάς σας, μειώνουν τους χρόνους του κύκλου φόρτωσης και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της γερανογέφυράς σας. Στις περισσότερες γερανογέφυρες της Konecranes μπορεί να εγκατασταθούν Έξυπνα Χαρακτηριστικά, ένα λογισμικό που σας προσφέρει τον έλεγχο στον χειρισμό των υλικών σας για τις διαδικασίες παραγωγής των εγκαταστάσεών σας.

Σταθμός Απομακρυσμένου Χειρισμού

Ο Σταθμός Απομακρυσμένου Χειρισμού [Remote Operating Station (ROS)] είναι ένα πολυλειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα που μπορεί να προβάλλει εικόνες του περιβάλλοντος λειτουργίας της γερανογέφυράς σας σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας κάμερας, ενώ μπορεί να σας παρέχει και πληροφορίες που αφορούν τη γερανογέφυρα και την εκτελούμενη διαδικασία. Δίνει τη δυνατότητα χειρισμού της γερανογέφυρας από μια απομακρυσμένη αίθουσα ελέγχου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο λειτουργίας της γερανογέφυρας, ενώ εξαλείφει την ανάγκη άμεσης οπτικής επαφής με τη γερανογέφυρα.