Teollisuuden kunnossapidon ja työstökonehuollon kriittisyysanalyysi

MTS

Kriittisyysanalyysi

Kriittisyysanalyysi on palvelu asiakkaan tuotantokoneiden kriittisyyden määrittelyyn, jonka perustana sovelletaan laitteiden kriittisyysluokkastandardia (PSK 6800).

Analyysi on jaettu kolmeen pääryhmään; turvallisuus- ja ympäristövaikutusten, tuotantovaikutusten ja kunnossapitovaikutusten osalta. Kriittisyysanalyysissä selvitetään avainkoneiden kriittisyys tärkeysjärjestyksessä, jolloin kunnossapitotoimet, resurssit sekä kehityssuunnitelmat voidaan kohdistaa ja priorisoida niille koneille ja osa-alueille, jotka vaativat eniten panostusta.

Kriittisyysanalyysistä toimitetaan aina raportti, jossa analysoidut koneet ovat esitetty kriittisimmästä vähiten kriitti - seen koneeseen. Analyysin perusteella koneet on pisteytetty kriittisyyden mu - kaan ja raportissa esitetään tärkeimmät kriittisyyden aiheuttavat tekijät tuo - tannon-,kunnossapidettävyyden sekä turvallisuusvaikutusten osalta. Raportin lopussa kullekin koneelle esitetään jatkotoimenpide-suositukset kriittisyyden aiheuttamien riskien minimoimiseksi.

MTS

Miksi kriittisyysanalyysi?

Kriittisyysanalyysi on palvelu asiakkaan tuotantokoneiden kriittisyyden määrittelyyn, jonka perustana sovelletaan laitteiden kriittisyysluokittelustandaria PKS 6800.

• Kriittisyysanalyysin avulla määritetään tärkeimmät tuotannon avainkoneet, joille kunnossapidon- ja tuotannon kehitystoimia tulisi kohdistaa.

• Analyysin myötä tärkeimpiä toimenpiteitä/investointeja voidaan keskittää oikeisiin koneisiin ja kohteisiin.

• Analyysin tulosten avulla kunnossapitoresurssit ja suunnitelmat voidaan priorisoida

Kriittisyysanalyysin hyödyt

• Näyttää koneet kriittisimmästä vähiten kriittiseen

• Kehitystoimenpiteet ja investointi - hankkeet pystytään kohdistamaan avainkoneille

• Merkittävimmät kunnossapitotoimet mahdollista keskittää avainkoneille ja näin ollen saadaan säästöjä muiden laitteiden osalta

• Saadaan selville avainkoneiden suurimmat riskit tuotantovaikutusten-, kunnossapidettävyyden- ja turvalli - suusvaikutusten osalta

• Helpottaa tuotannon suunnittelua, kun kriittisyystekijät tunnetaan tarkasti

MTS

Keskitä toimenpiteet ja resurssit avainkoneisiin

Kriittisyysanalyysi määrittää tuotannon koneet kriittisimmästä vähiten kriittiseen. Analyysin avulla kehitystoimenpiteet, investointihankkeet sekä merkittävimmät kunnossapitotoimet on mahdollista keskittää avainkoneille ja näin ollen saadaan säästöjä muiden laitteiden osalta. Analyysissä saadaan selville avainkoneiden suurimmat riskit tuotantovaikutusten-, kunnossapidettävyyden- ja turvallisuusvaikutusten osalta, joka helpottaa tuotannon suunnittelua, kun kriittisyystekijät tunnetaan tarkasti