ŁĄCZĄC DANE, URZĄDZENIA I LUDZI W CELU ZAPEWNIENIA OPIEKI W OKRESIE EKSPLOATACJI W CZASIE RZECZYWISTYM

lcirtmantra

Opieka w okresie eksploatacji to kompleksowe i systematyczne podejście do zagadnienia konserwacji, wspomagane przez narzędzia i procesy światowej klasy. W celu realizacji Opieki w okresie eksploatacji w czasie rzeczywistym korzystamy z internetu przemysłowego, łącząc dane, urządzenia i ludzi. Łączymy dane z eksploatacji i konserwacji z naszą wiedzą i doświadczeniem, uzyskując dogłębną wiedzę umożliwiającą naszym klientom optymalizację operacji i czynności konserwacyjnych.

POŁĄCZ SIĘ

Nasi mobilni inspektorzy i serwisanci na bieżąco wprowadzają dane z kontroli i konserwacji na bazie Metody oceny ryzyka i zaleceń, korzystając z naszego autorskiego oprogramowania MAINMAN. Są w stanie uzyskać dostęp do historii konserwacji, wykorzystania urządzeń i informacji eksploatacyjnych oraz wyszukać części zamienne i instrukcje. 

Monitorowanie zdalne TRUCONNECT® korzysta z sensorów do zbierania danych—takich jak czas eksploatacji, uruchomienie silnika, cykle robocze i stan hamulców. Alerty to powiadomienia, wysyłane w formie SMS-a lub e-maila, o takich zdarzeniach jak przeciążenia wciągników, zatrzymania awaryjne i przekroczenia temperatury.

Pomoc zdalna TRUCONNECT oferuje całodobowy, przez 7 dni w tygodniu, dostęp do globalnej sieci ekspertów i specjalistów w dziedzinie suwnic, którzy udzielają wskazówek z zakresu rozwiązywania problemów i usuwania awarii w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów pracy.

UZYSKAJ WGLĄD

Klienci mają dostęp do naszego portalu klienta yourKONECRANES.com. Dane eksploatacyjne, dane z konserwacji i szczegóły dotyczące zasobów są powiązane, zapewniając przejrzysty obraz zdarzeń i czynności w dowolnie wybranym interwale czasowym. Zagregowane dane można szybko wyświetlać, analizować i udostępniać dla pojedynczego zasobu lub całej floty. Obserwacja anomalii, wzorców i trendów pozwala uzyskać wiedzę, która ułatwia użytkownikom podejmowanie decyzji w oparciu o fakty.

Anomalie mogą objawiać się w postaci usterek, takich jak przeciążenia. Zdarzenia te uważa się za nieprawidłowe; po ich wystąpieniu należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Wiedza o tym, kiedy występuje przeciążenie, to pierwszy krok na drodze do określenia jego przyczyny.

Wzorce pomagają ujawnić związki pomiędzy zmiennymi. Przykładowo alerty o przeciążeniu lub zatrzymaniu awaryjnym lub zbyt częste uruchomienia mogą wskazywać na konieczność przeszkolenia operatora w celu ograniczenia czasu przestojów spowodowanego błędami człowieka i wyeliminowania ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Powtarzające się przegrzania silnika mogą wskazywać na wymagane zmiany w urządzeniu lub procesie.

Zbadanie trendów może pomóc określić priorytety dotyczące działań naprawczych i inwestycji. Analiza danych wraz z upływem czasu wspiera opracowanie konserwacji zapobiegawczej.

OPTYMALIZUJ

Konsultacje z naszymi ekspertami mogą ułatwić podjęcie decyzji. Poświęcamy czas na podzielenie się naszymi obserwacjami, przedstawienie zaleceń i omówienie, jak każde działanie może zoptymalizować różne aspekty działalności klienta.

  • zgodność z wymogami prawnymi
  • prowadzenie rejestrów
  • planowanie i ustalanie priorytetów w zakresie konserwacji
  • dostawy części zamiennych
  • wykorzystanie sprzętu
  • szkolenie operatorów
  • planowanie wydatków kapitałowych i ich uzasadnienie

Videos